12’inci Fransa-Türkiye Tarım Teknik Komitesi Paris’te gerçekleştirildi. [fr]

16 Aralık 2015 tarihinde 12’inci Fransa-Türkiye Tarım Teknik Komitesi Paris’te gerçekleştirildi.

4 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da gerçeklesen son komitenin devamı niteliğinde 12’inci komite ülkelerimiz arasında ikili işbirliği adına ek bir adım oluşturmuştur.

2012’den bu yana ikili işbirliğimizin yeni bir dönemini simgeleyen kurumsal bir yol haritası belirledikten sonra, bu komite, yeni süreçte gerçekleştirilen eylemlerin bilançosunu sergiledi ve önümüzdeki senelerde somut bir şekilde uygulanabilecek kararlarla sonuçlanmıştır.

Türkiye, Paris’te düzenlenen COP21 İklim Konferansından memnun kalmıştır ve bu konferansta kararlaştırılan « 1000 de 4: Gıda ve iklim sürdürülebildiği için toprak » Fransız inisiyatifine katılacağını belirtmiştir. Bu inisiyatif, Türkiye’nin başkanlığı esnasında Haziran 2015’de gerçekleştirilen Tarım G20 zirvesinin yol haritası ile uyumludur. Fransız Tarım Bakanı Sayın Stéphane Le Foll Bey’in bu zirveye katılımı büyük memnuniyet ile karşılanmıştır.

2014 ve 2015 yılları boyunca iki ülkenin veteriner birimleri arasında gerçeklesen son derece yapıcı ve olumlu işbirliğinin altı çizilmiştir. Bu diyalog, Ankara’daki Ekonomi Servisin desteği ile güçlendirildi ve belirli hayvan hastalığı vakalarına rağmen ülkelerimiz arasında ticaret zarar görmeden devam etti. Bu işbirliği Türkiye tarafından besilik büyükbaş hayvan alımını 2015’de hızla artarak devam etmesini ve ilk defa Fransız hayvan genetiği (damızlık Şarole ve Limuzin) alımını sağlamıştır.

Türk tarafı, 2014’de Fransız Kültürel Eylem ve İşbirliği Birimi desteği ile gerçekleşmiş, Fransız inisiyatifi olan, ilk “Agro ekoloji” temalı bilimsel seminerinin düzenlenmesini memnuniyetle karşıladı.

Türk tarafı, IPARD fonlarının daha etkili kullanılması adına Fransız tarafının sağladığı idari ve kurumsal desteği için teşekkürlerini iletti ve bu desteğinin devamını sağlayabilmek için 2015’de iki farklı alanda (veterinerlik ve tarımsal destek takibi) Fransa’yı eşleştirme programı partneri olarak seçti.

Bu son derece olumlu bilançonun doğrultusunda, her iki taraf ele alınan işbirliği alanlarını devam ettirmeye karar verdi, özelikle:

- Ülkelerimiz arası ticareti güçlendirmek adına her turlu çalışmayı, özelikle veteriner birimlerin işbirliği sayesinde kasaplık hayvan ticareti alanında;

- Hayvansal ürün alımında işbirliğinin devamı, özelikle ihale yoluyla gerçeklesen alımlar (genetik ve muhtemel karkas alımı)

- Tüm ülkelerde yerel ürünleri desteklemek ve korumak adına Türkiye Patent Enstitüsü (TPE) ve Fransız Ulusal Menşe ve Kalite Enstitüsü (INAO) işbirliği ile Coğrafik İşaretler alanını geliştirmek.

- Fransız Kalkınma Ajansını Fransız uzmanlığına ihtiyaç duyulan işbirliği projelerinde seferber etmek, örneğin sulama, depolama veya ortak veri tabanlarının işletilmesi, örneğin şirketler bünyesinde.

- Son olarak, Tarım Komitesi ülkelerimiz arası ticareti yapıcı bir şekilde geliştirmeyi amaçladığı için 2017’nin ilk aylarında gerçekleştirilecek 13’cü komitenin şirketlere açılmasına karar verildi. Bu katılım bir yan etkinlik olarak belirlenecektir.

Yayınlanma tarihi: 12/01/2016

Sayfa başına dönmek için