2011-2012 Jean Monnet Bursları

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi personel ihtiyacını karşılayarak, müktesebatın etkin şekilde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Jean Monnet Burs Programı, AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluştayüksek lisans eğitimi veya araştırma programları çerçevesinde yapılacak akademik çalışmaları kapsamaktadır.

Burs süresi asgari 3 ay, azami 12 aydır. Bu çerçevede, 2011-2012 akademik yılı için yaklaşık 100 kişinin burstan faydalandırılması planlanmıştır. Bursun %60’ı kamu sektörüne, %30’u üniversitelere, %10’u özel sektöre tahsis edilmiştir.

Programa son başvuru tarihi 8 Subat 2011’dir.

İletişim :

Jean Monnet Teknik Destek Ekibi

Tel: 0 312 219 77 89

E-mail: info@jeanmonnet.org.tr

Ayrıntılı bilgiye ekteki bilgi notundan ve Jean Monnet web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Word - 180.5 kb
Web Duyurusu 2011_2012
(Word - 180.5 kb)

Yayınlanma tarihi: 24/01/2011

Sayfa başına dönmek için