9 EYLÜL 2014 : İKLİM GÜNÜ [fr]

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, Avrupa Birliği adına, dünyanın muhtelif ülkelerinde düzenlenen İklim Günü’ne iştirak ediyor.
İklim değişikliği konusu, Fransa dış politikasının ve Fransa’nın çeşitli uluslararası platformlarda yürüttüğü diplomatik çalışmaların öncelikleri arasındadır.
26-28 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Büyükelçiler Konferansı esnasında, Fransız diplomatik çevreleri, Aralık 2015’te Paris’te düzenlenecek 21. İklim Konferansının (COP21- Taraflar Konferansı) başarısı için seferber edildiler.

COP21’in hedefleri

• COP21’in gelecek dönem başkanlığı, özel sorumlulukları beraberinde getirmektedir. Vakit kaybetmeden, kaygılarını, ulusal durumlarını ve 2015 anlaşmasına dair beklentilerini anlamak üzere, bütün ortaklarımızı dinleyeceğiz.
• Geçen yıl düzenlenen Varşova COP’da öngörülen ulusal katkılarının hazırlanmasında destek olmak amacıyla, özellikle kalkınmakta olan ülkelerdeki ortaklarımızla birlikte çalışmak arzusundayız.
• Amacımız, herkese uygulanacak, iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesi konusunu olduğu kadar söz konusu değişikliğe uyum sağlama konusunu da ele alacak ve düşük karbonlu ekonomileri geçiş için gerekli uzun vadeli güven ve dinamiği sağlayan bir anlaşmaya varmaktır.
• COP dönem başkanı olarak Fransa, şeffaf, tarafsız ve yapıcı müzakereler hazırlamaya kararlıdır. Bu yıl Lima’da düzenlenecek COP hazırlıkları çerçevesinde yakın bir işbirliği içinde olduğumuz Perulu meslektaşlarımızın ifade ettiği gibi: "Direksiyonun arkasında değiliz ancak yolu inşa ediyoruz".

COP21 ve Fransa’nın iklim politikası ile ilgili daha detaylı bilgi için:

http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy-1/sustainable-development-1097/21st-conference-of-the-parties-on/

Yayınlanma tarihi: 08/09/2014

Sayfa başına dönmek için