AB/AEA/İsviçre pasaportu hamilinin eşi ve aile üyeleri için

Eksik evrak, eksik başvuru anlamına gelir ve bu durumda vizenin reddedilmesi olasılığı yüksektir.

Sunulması gereken evrak listesi - Belgeler iki ayrı dosya halinde ve aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiş olmalıdır :

Avrupa Birliğinin üye ülkelerinden birinin (Fransa hariç) vatandaşı olan kişi “Avrupa birliği vatandaşı"dır.

Avrupa Ekonomik alanı sözleşmesi üyesi herhangi bir başka ülke (İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç) veya İsviçre Konfederasyonu vatandaşı olan kişi “AEA vatandaşı"dır.

“Aile bireyi”:
- Eş,
- 21 yaşından küçük veya bakımından sorumlu olunan çocuklar,
- Bakımından sorumlu olunan ebeveynler,
- Eşin bakımından sorumlu olduğu ebeveynleri ve çocuklarıdır.

Bu vize ücretsizdir.

Talep edilen belgeler :

1. Dikkatlice doldurulmuş, tarih atılmış ve imzalanmış Schengen formu
2. Pasaportun aslı:

- Pasaport on (10) yıldan (veriliş tarihi) eski olmamalıdır
- Pasaport üzerinde en az iki (2) boş vize sayfası bulunmalıdır.
- Pasaport, vizenin sona eriş tarihinden itibaren en az üç (3) ay geçerli olmalıdır.

3. Varsa, pasaporttaki vizeli ve mühürlü tüm sayfaların fotokopisi
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
5. Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, %18 gri fonlu iki (2) adet vesikalık fotoğraf

Kişisel belgeler :

6. Avrupa veya AEA vatandaşının vatandaşlığını kanıtlayan belge: resmi kimlik, pasaport, yetkili diplomatik temsilcilik veya konsolosluk temsilciliği onayı.
7. Akrabalık bağını gösteren belge: Fransızca veya İngilizce dillerinden birine tercüme edilmiş evlilik belgesi, aile cüzdanı, aile nüfus kayıt örneği
8. Yetişkin çocuğun veya ebeveynlerin “bakımından sorumlu” olunduğuna dair kanıtlayıcı belge: vatandaşı olunan veya çıkış yapılan ülkenin yetkili makamından alacağı her türlü belge veya üye ülkenin vatandaşı tarafından düzenlenecek yeminli beyan

Not:
- Konsolosluk makamı Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı vatandaşının iş veya mali durumu ile ilgili belgeler talep edebilir.

- Belgelerin asıllarıyla, size iade edilmeyecek her belgenin bir suretini yanınızda bulundurmanız gerekir. Belirtilen belgelerden başka belgeler de istenebilir. Talep edilen tüm belgelerin sunulması, vizenin mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez. Başvuru ücreti tarafınıza iade edilmez. Talebinizin incelenmesini kolaylaştıracak her tür belgeyi dosyanıza ekleyebilirsiniz (Örn : vize düzenlenmiş eski pasaportlarınız, vs…).

Yayınlanma tarihi: 23/08/2011

Sayfa başına dönmek için