Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AFD arasında Ağaçlandırma, İklim Değişikliği ve Biyo-çeşitliliğin Korunmasına yönelik bir anlaşma imzalandı (17.04.2019) [fr]

Fransa Kalkınma Ajansı (AFD) , 2011 yılından bugüne, Hazine ve Maliye Bakanlığı eliyle, Orman Genel Müdürlüğü’ne (OGM) ağaçlandırma ve bakım çalışmaları ile ilgili finansal destek sağlamaktadır. 2018 yılı sonu itibarıyla 450 milyon Avro’yu bulan kredi desteğine ek olarak, Fransa Ulusal Orman Kurumu (ONF, OGM’nin Fransız muadili) ile OGM arasında teknik işbirliği yapılmasına yönelik hibe programı uygulanmaktadır. Hibe programı kapsamında Türk ve Fransız uzmanlar arasında iyi uygulamalar konusunda paylaşım sağlanmaktadır.

2012 yılından bu yana süregelen bu işbirliği, 17 Nisan Çarşamba günü Hazine ve Maliye Bakanlığı ve AFD arasında imzalanan yeni program anlaşmasıyla birlikte 2019-2020 yıllarında da sürecektir.

İmzalanan yeni programın amacı iklim değişikliğinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum konularının orman yönetimine entegrasyonunun sağlanması ve biyoçeşitlilik ile orman ekosistem hizmetlerinin ormancılık politikalarına daha iyi bir şekilde entegre edilmesidir.

Yeni program çerçesinde OGM ile ONF arasındaki tekniş işbirliği artarak ağaçlandırma, orman sağlığının devamı için genetik araştırmaların yapılması, orman zararlılarıyla ve orman yangınlarıyla mücadele, maden sahalarının rehabilitasyonu ve orman ekoturizmi gibi pekçok alanda devam edecektir.

JPEG

Yayınlanma tarihi: 18/04/2019

Sayfa başına dönmek için