Aile, akraba ve arkadaş ziyareti

Eksik evrak, eksik başvuru anlamına gelir ve bu durumda vizenin reddedilmesi olasılığı yüksektir.

Sunulması gereken evrak listesi - Belgeler iki ayrı dosya ve aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiş olmalıdır :

1. Dikkatlice doldurulmuş, tarih atılmış ve imzalanmış Schengen formu
2. Pasaportun aslı:

- Pasaport on (10) yıldan (veriliş tarihi) eski olmamalıdır
- Pasaport üzerinde en az iki (2) boş vize sayfası bulunmalıdır
- Pasaport, vizenin sona eriş tarihinden itibaren en az üç (3) ay süreyle geçerli olmalıdır

3. Varsa, pasaporttaki vizeli ve mühürlü tüm sayfaların fotokopisi
4. Gidiş - dönüş uçak biletleri rezervasyonu
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
6. Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, %18 gri fonlu iki (2) adet vesikalık fotoğraf
7. Vize başvurusu sırasında ödenecek 60 avro karşılığı TL (vize reddedilse de iade edilmez)
8. Tüm seyahat süresince, ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan 30000 avro tutarında Schengen bölgesi için geçerli seyahat sigortası.

9. Konaklama belgeleri :

Konaklama davet eden kurum tarafından üstlenilmeyecekse :

a) Tanıdık yanında konaklama: Fransa belediyesinden verilmiş davetiye (aslı ve fotokopisi) ve ayrıca davet eden kisinin oturum yada kimlik kartının fotokopisi, gelirlerini kanıtlayan belgeler ( gelir beyan belgesi, son 3 aylık maaş bordrosu) ve ikametini kanıtlayan belge ( EDF, telefon faturası yada kira kontratı)

b) Otelde konaklama : onaylanmış rezervasyonun faxı, eğer Fransada kalınacak yer yoksa

c) Fransada kendi evi yada kira sözleşmesi varsa : kira kontratı yada ev tapusu, ev vergi belgesi

10. İş ile ilgili evraklar :

Başvuru sahibi çalışan ise:

- İşverenden garanti mektubu ve/veya izin belgesi
- SGK işe giriş bidirgesi ve SGK Hızmet dökümü

Başvuru sahibi çiftçi ise:

- Ziraat odasından verilen ürün alım satımıyla ilgili evrak

Başvuru sahibi çalışan veya işveren ise:

- Ticaret odası kaydı aslı ve vergi levhası fotokopisi
- Vergi mükellefiyet belgesi

Başvuru sahibi emekli ise:

- Emekli maaş belgesi ( veya banka dekontu ya da emekli hesap cüzdanı)

Başvuru sahibi öğrenci ise:

- Okuduğu döneme ait İngilizce ya da Fransızca okul veya üniversite belgesi ve öğrenci kimliği

Başvuru sahibi reşit değil ise ve tek başına ya da yalnızca bir ebeveyn veya velayet sahibi kişi ile seyahat edecekse :

- Ebeveynden noter tasdikli muvafakatname (Bu durum çoçukla birlikte giden ebeveyn tek başına velayet hakkına sahip ise ya da tek ise). Belgede davet eden kişinin soyadı ve açık adresi, kalış süresi belirtilmiş olmalıdır. Ayrıca davet eden kişi ve velayet hakkı bulunan kişi tarafından imzalanmış olmalıdır ve bu evrakla birlikte davet edenin ve velayete sahip
olan kişinin nüfus cüzdanı aslı veya fotokopileri gerekmektedir.

11. Gelir ile ilgili evraklar:

- Son 3 aya ait banka hesap dökümleri bankadan damgalı ya da banka hesap cüzdanının aslı
- Düzenli gelir kanıtları: örneğin son 3 aylık maaş bordrosu (ya da muadil belgeler)

12. Kişisel belgeler :

- Aile bağını kanıtlayan belge (toplu nüfus kayıt örneği)

Not : Belgelerin asıllarıyla, size iade edilmeyecek her belgenin bir suretini yanınızda bulundurmanız gerekir. Belirtilen belgelerden başka belgeler de istenebilir. Talep edilen tüm belgelerin sunulması, vizenin mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez. Başvuru ücreti tarafınıza iade edilmez. Talebinizin incelenmesini kolaylaştıracak her tür belgeyi dosyanıza ekleyebilirsiniz (Örn : vize düzenlenmiş eski pasaportlarınız, vs...).

Yayınlanma tarihi: 08/06/2012

Sayfa başına dönmek için