Akademisyenlere yönelik davalar - Dışişleri Bakanlığı Sözcü yardımcısı tarafından yapılan açıklama – 5 Aralık 2017 [fr]

Ocak 2016’da barış için bir bildiriyi imzaladıkları için haklarında kovuşturma açılan Türk akademisyenlerin durumunu çok büyük bir dikkatle takip ediyoruz.

Fransa ve Türkiye arasında 1992 yılında imzalanan bir anlaşmayla ihdas edilen Galatasaray Üniversitesi’nin 25 öğretim üyesinin de aralarında bulunduğu imzacılara yönelik, bugün ilk adli süreçlerin başlamasından bilhassa kaygı duyuyoruz. Büyükelçimiz bu sabah İstanbul’daki duruşmalara katıldı.

Fransa, Türkiye’ye İnsan hakları ve temel özgürlükler hususundaki Avrupa ve uluslararası taahhütlerine riayet etmesi konusunda çağrıda bulunur. Fransa, akademik özgürlüğe bağlılığını yineler ve, Türk-Fransız işbirliğinin elzem bir dayanağını teşkil eden Galatasaray Üniversitesi’ni desteği konusunda temin eder. Adil bir yargılamaya riayet, etkin ve çoğulcu bir sivil toplumun desteklenip geliştirilmesi, her demokrasinin elzem bir bileşenidir.

Yayınlanma tarihi: 05/12/2017

Sayfa başına dönmek için