Atanan çalışanlar

Eksik evrak, eksik başvuru anlamına gelir ve bu durumda vizenin reddedilmesi olasılığı yüksektir.

Sunulması gereken evrak listesi - Belgeler iki ayrı dosya halinde ve aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiş olmalıdır :

Bu bilgiler aşağıda belirtilmiş personel için geçerlidir :

- Başka bir ülkede yer alan bir şirketin maaşlı çalışanları (Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre dışında);
- İş kanunu L.1262-1, L1262-2 et L.1261.3 maddelerine uygun olarak, belirli (üç aydan daha uzun ya da daha kısa) ve yenilenemez bir süre boyunca hizmet yapmak üzere Fransa’da geçici atanan maaşlı kişiler:
- Bir karşılayıcı firmada;
- Hiyerarşik olarak onun işvereni olmaya devam edecek firmaya bağlı kalan ancak Fransız kanunlarına tabi olan çalışanlar.

Dikkat: Bu bilgiler aşağıda belirtilmiş personel için geçerli değildir :
- Görevli maaşlı çalışanlar (grup içi yer değişimi),
- Mevsimlik işçiler,
- Stajyerler.

Prosedür :

- İşveren öncelikle, yetkili DIRECCTE’ten çalışma izni talep etmelidir
- CERFA n° 13647*02 formu doldurulup imzalar ve ikamet yerindeki DIRECCTE ofisine iletir.
- Daha sonra çalışan, DIRECCTE tarafından onaylanan CERFA n° 13647*02 formunu sunarak bir vize başvurusunda bulunur.

Gerekli belgeler :

1. Dikkatlice doldurulmuş, tarih atılmış ve imzalanmış Schengen formu
2. Pasaportun aslı:

- Pasaport on (10) yıldan (veriliş tarihi) eski olmamalıdır
- Pasaport üzerinde en az iki (2) boş vize sayfası bulunmalıdır.
- Pasaport, vizenin sona eriş tarihinden itibaren en az üç (3) ay süreyle geçerli olmalıdır.

3. Varsa, pasaporttaki vizeli ve mühürlü tüm sayfaların fotokopisi
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
5. Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, %18 gri fonlu iki (2) adet vesikalık fotoğraf
6. Vize başvurusu sırasında ödenecek 60 avro karşılığı TL (vize reddedilse de iade edilmez)
7. DIRECCTE onaylı CERFA n°13647*02 formu

Not : Belgelerin asıllarıyla, size iade edilmeyecek her belgenin bir suretini yanınızda bulundurmanız gerekir. Belirtilen belgelerden başka belgeler de istenebilir. Talep edilen tüm belgelerin sunulması, vizenin mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez. Başvuru ücreti tarafınıza iade edilmez. Talebinizin incelenmesini kolaylaştıracak her tür belgeyi dosyanıza ekleyebilirsiniz (Örn : vize düzenlenmiş eski pasaportlarınız, vs…).

Yayınlanma tarihi: 23/08/2011

Sayfa başına dönmek için