Bilimadamı (Araştırmacı ve Araştırmacı eğitimci)

Eksik evrak, eksik başvuru anlamına gelir ve bu durumda vizenin reddedilmesi olasılığı yüksektir.

Sunulması gereken evrak listesi - Belgeler iki ayrı dosya halinde ve aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiş olmalıdır :

Bu sayfada verilen bilgiler, kendilerine kabul protokolü düzenleyen kurumda 3 aydan uzun bir süre eğitim faaliyeti gerçekleştirmek veya araştırmalarda bulunmak üzere uzun süreli vize talep eden araştırmacılar, akademisyenler ve onların aile bireyleri (eşi ve 18 yaşından küçük çocuğu ile bakımından sorumlu oldukları reşit kişilere) için geçerlidir.

“Kabul protokolü” yetkili bir kurum tarafından kurumun antetli kağıdı ile düzenlenen ve geçerli olması için üzerinde kaymakamlık kaşesinin bulunması gereken belgedir.

Yetkili bir kurum tarafından düzenlenmiş kabul protokolüne sahip yabancı, ister Fransa’daki seyahatinde ücretli olsun, ister burslu olsun, ister bir ödeme alıyor olsun, herhangi bir çalışma izni olmaksızın araştırma çalışmaları gerçekleştirebilir veya Fransa’da üniversite düzeyinde eğitim verebilir.

Başka hiçbir belge talep edilmemektedir.

Bilimadamının ailesi:

Bilim adamına uzun süreli bir vize verildiyse, konsolosluk makamı tam dosya sunulması durumunda ailesinin üyelerine de vize verir.

Ailesi Fransa’daki bilim adamının yanına gitmeyi talep ederse, konsolosluk makamı kabul protokolünün kalan süresine göre (kısa veya uzun süreli) vize verecektir.

Gerekli belgeler :

1. Dikkatlice doldurulmuş, tarih atılmış ve imzalanmış iki adet uzun süreli Schengen vizesi başvuru formu
2. Pasaportun aslı:

- Pasaport on (10) yıldan (veriliş tarihi) eski olmamalıdır
- Pasaport üzerinde en az iki (2) boş vize sayfası bulunmalıdır.
- Pasaport, vizenin sona eriş tarihinden itibaren en az üç (3) ay süreyle geçerli olmalıdır.

3. Pasaporttaki kişisel bilgileri, vizeleri ve mühürleri içeren tüm sayfaların fotokopisi
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
5. Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, %18 gri fonlu üç (3) adet vesikalık fotoğraf
6. Vize başvurusu sırasında ödenecek 99 avro karşılığı TL (ücret, vize reddedilse de iade edilmez)
7. Bir kabul protokolü (örneği ektedir) :

- yetkili bir kurum tarafından düzenlenmelidir. Bu kurum vize talep eden kişinin Fransa’daki seyahatini ve kendi ülkesine geri dönüşünü karşılayacak kaynaklara sahip olduğunu teyit etmeli ve protokol sahibinin seyahati süresince kurum bünyesinde gerçekleştireceği araştırma veya eğitim çalışmaları sırasında meydana gelebilecek kazalara karşı bir sigorta ve sağlık sigortasından yararlanmasını sağlamalıdır.

- kabul protokolü, kişiyi davet eden kurumun yetkilisi tarafından imzalanmalı ve bu kurumun kaşesini taşımalıdır;

- kabul protokolünde ilgili kaymakamlığın kaşesi bulunmalıdır.

8. Vize başvurusunda bulunan kişi, Fransa’ya geldiğinde konaklayacağı yerin adresini vermelidir.
9. Bilim adamının ailesinin üyeleri akrabalık bağını kanıtlayan bir belge sunmalıdırlar.

Not :
- Aile nüfus kayıt örneği de aralarında bulunmak üzere tüm resmi belgeler Fransızca’ya çevrilmiş ve bir noter tarafından tasdiklenmiş olmalıdır.
- Belgelerin asıllarıyla, size iade edilmeyecek her belgenin bir suretini yanınızda bulundurmanız gerekir. Belirtilen belgelerden başka belgeler de istenebilir. Talep edilen tüm belgelerin sunulması, vizenin mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez. Başvuru ücreti tarafınıza iade edilmez. Talebinizin incelenmesini kolaylaştıracak her tür belgeyi dosyanıza ekleyebilirsiniz (Örn : vize düzenlenmiş eski pasaportlarınız, vs…).

Yayınlanma tarihi: 11/10/2011

Sayfa başına dönmek için