"Büyük Paris projesi" konulu Antoine Grumbach konferansı [fr]

Büyükelçi Sayın Laurent Bili’nin, Büyük Paris projesi konulu Antoine Grumbach konferansı öncesinde yaptığı giriş konuşması - Konferans, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü ile Yapı Endüstri Merkezi’nin ortaklığında gerçekleştirilmiştir

Büyük mimar Antoine Grumbach ile birlikte bu buluşmanın açılışını yapmak benim için büyük bir mutluluk. Bu buluşma, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü ve Yapı Endüstri Merkezi’nin ortaklığıyla mümkün oldu. Kendilerine girişimleri için teşekkür ediyorum.

2008 yılında Fransa’da Paris’in kentsel dönüşümü üzerine uluslararası çapta büyük bir mimari düşünce çalışması başlatılmıştı. Hedef Paris’in, ilk beşte bulunan New York, Londra, Tokyo, Şangay ve Hong Kong’da olduğu gibi « çevresi ile daha sıkı bir ilişki içinde » bulunan, 21. yüzyılın dünya çapında büyük bir metropolü haline dönüştürülmesiydi.

Mimarların, « yirmi, otuz hatta kırk yıl gibi bir vadede büyük bir Paris oluşturulması » için şehircilik ve mimari konulu ileriye dönük bir teşhis üzerinde çalışmaları gerekiyordu.

Antoine Grumbach’ın bu yarışmada seçilen 10 projeden biri olan parlak ve iddialı projesi Paris ile Atlantik Okyanusu’nu 250 km uzunluğunda bir demiryoluyla birbirine bağlıyor. Le Havre şehrini bir Paris liman şehri haline dönüştürüyor ve Paris-Rouen-Le Havre üçlüsü ekseninde oluşan bütünü bir 21. yüzyıl megopolü olarak görüyor. Bu görüş, Fransa’da olduğu gibi yabancı ülkelerde de coşkulu bir şekilde karşılandı. Gerçekleştirdiği bu çalışmayı adım adım bizlere açıklamasını benim gibi sizlerin de büyük bir sabırsızlıkla beklediğinizden eminim.

Sözü kendisine bırakmadan önce, birkaç kelimeyle kariyerini ve özellikle de halihazırda ilgilendiği çalışma alanlarını hatırlatmama izin vermenizi rica ediyorum.

Mimar ve şehirci Antoine Grumbach, Paris-Belleville Mimari Okulu’nda öğretim görevlisidir. 1992 yılı Şehircilik ve Şehir Sanatı Ulusal Büyük Ödülü’nü kazanmış olup, mimari ile şehircilik formları arasındaki ilişkiler konusunda hem bir teorisyen hem de tanınmış bir profesyoneldir.

Çalışmalarına, ortak taşımacılık ve toplumsal hareketlilik örgüsü ile onların şehir kalkınmasına etkileri eşlik etmektedir. Paris metrosu 14. hattı (Meteor) ve Bibliotheque de France istasyonu ile Marechaux tramvayındaki ustalık buna örnektir. Yakın bir zaman önce Quartier des Flamants’da (900 yeni ve yenilenmiş lojman ile büro ve kamu alanları) yenileme çalışmaları yapmış, Hoche Sernam mahallesinden Nimes’e kadar 2000 konutun Yerleşim planını gerçekleştirmiştir.

Daha da önemlisi, Antoine Grumbach ve Ortakları bürosu, 13 Ocak 2012’de Moskova tarafından, Moskova şehrinin geliştirilmesi konulu bir ön projenin hazırlanması için başlatılan uluslararası müzakerede yer almaya hak kazanmış on adaydan biridir. Büyük Paris projesi üzerine yapılan uluslararası müzakereden esinlenen bu düşünce çalışması, Moskova şehrinin bütünü üzerinde stratejik öneriler sunmak üzere davet edilecek on mimar-şehirci ekibi biraraya getirmeyi hedeflemiştir.

Büyük Paris projesinde yer alan altı ekip, Moskova metropolünün geleceği üzerine bu eşi benzeri olmayan düşünce çalışmasında da yer alacaklardır. Paris metropolü ile ilgili olarak ortaya konan süreç, hem konsept olarak, hem de işlevsel olarak uluslararası çapta kabul görmüştür. Bugün Antoine Grumbach’ın vereceği konferansı takiben gerçekleştirilecek tartışma, Büyük Paris’in seçimleri ile çağdaş Türkiye’nin önemli aktörlerinin açıklamaları vasıtasıyla ortaya konan Büyük İstanbul hedeflerinin masaya yatırılmasını sağlayacaktır.

Yayınlanma tarihi: 05/07/2012

Sayfa başına dönmek için