Büyükelçi Charles Fries’in Anadolu Ajansı’na verdiği mülakat [fr]

Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi, Sn. Charles Fries, Anadolu Ajansı’na bir mülakat verdi ve Türkiye-Fransa ilişkileri ile bölgesel konulara değindi.

JPEG
Photos crédits: Anadolu Ajansı

1 - Is this your first time working in Turkey? How does Turkey seem from France, and when you actually live in Turkey? Can you please compare?

Doğrudur, bu benim ülkenizdeki ilk görevim ancak, önceki görevlerimde, sıklıkla Türkiye-Fransa ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerinde çalışma fırsatım olmuştur. 2002-2006 yılları arasında Cumhurbaşkanı Jacques Chirac’ın Avrupa işlerinden sorumlu danışmanı iken, Cumhurbaşkanımız ve o dönem Başbakan olan Sn. Erdoğan arasındaki bütün görüşmeleri hazırladım ve onlara iştirak ettim. Ekim 2005’te, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik müzakerelerinin başlatılmasıyla sonuçlanan görüşmeleri hatırlıyorum örneğin. Fransız kamuoyuna, medeniyetinizin zenginliğini yeniden keşfetmesini ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin ne denli güçlü ve eskiye dayandığını görmesini sağlayan, 2009/2010 yıllarında Fransa’da gerçekleşen Türkiye Mevsimi, bende güçlü bir anı bırakmıştır. Geçtiğimiz Eylül ayında Fransa Büyükelçisi olarak atandığımdan bu yana, Paris’te hissettiklerimin gün geçtikçe teyit edildiğini görüyorum: Türkiye hem tarihi ve kültürü bakımından hayranlık uyandıran bir ülke olmakla birlikte Fransa için stratejik bir ortakdır.

2- How does it feel to work as an Ambassador in Turkey which tries to be bridge between east and west ?

Türkiye bugün Fransa için kaçınılmaz bir ortakdır. Zira, terörle mücadele, Suriye trajedisine bir son vermek için çözüm arayışı, Türkiye ve tüm Avrupa’yı sarsan göçmen krizi gibi bizleri doğrudan etkileyen bölgesel sorunsalların merkezinde yer alıyor. Üstesinden gelmemiz gereken bu ortak konular üzerinde birçok ortak görüşe sahibiz ve birlikte çok yakın bir işbirliği yürütüyoruz. Büyükelçi olarak rolüm, Fransa’nın tutumlarını anlatmak ve ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha fazla nasıl geliştireceğimizin yollarını aramaktır.

3- Turkey and France relations start almost in 1480s, since then both countries experienced many different situation sometimes against each other sometimes well cooperated. How do you see the relations recently? Do you think both countries have cooperation level as they are desired or should it be more than actual level?

Bu ilişki, gerçekten de, beş asırlık zengin bir ilişkidir. Zira, Fransa Krallığı dünyadaki ilk diplomatik misyonunu Osmanlı İmparatorluğu’nda açmıştı. Ben Fransa’nın Türkiye’deki 86. Büyükelçisiyim. Dolayısıyla, kimi zaman zorluklarla karşı karşıya kalan ama çoğunlukla büyük yakınlaşma ve dostluk anlarıyla dolu uzun bir tarihi sürecin bir parçasıyım. Ilişkilerimiz bugün, bilhassa Ocak 2014’te Cumhurbaşkanımız Sn. François Hollande’un Türkiye’ye yaptığı Devlet ziyaretinden bu yana, çok iyi düzeydedir. Ancak, ortaklığımızın henüz tam olarak potansiyeline ulaşmadığı ve daha da derinleştirilebileceği açıktır. Tabiyatıyla bu benim önceliklerimden biri olacaktır. Örneğin ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesini kastediyorum. Bu konuda, iki ülke Cumhurbaşkanları tarafından belirlenen hedef, Fransa ve Türkiye arasındaki ticaret hacmininin 20 milyar avro’ya çıkarılmasını öngörmektedir (2015 yılı için iki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 13,8 milyar avro’dur).

JPEG
Photos crédits: Anadolu Ajansı

4- Would you exemplify possible areas cooperation between Turkey and France?

Öncelikle terörle mücadele alanında ülkelerimiz arasında mükemmel bir işbirliği söz konusu. Fransa ve Türkiye’nin, 2015 yılı sonlarında bir kaç hafta arayla, tarihlerinde en şiddetli saldırılara maruz kaldıklarını hatırlatmak isterim. Bu durum, Fransa Savunma ve İçişleri Bakanlarının yakın bir zamanda Ankara’ya gerçekleştirdikleri ziyaretler sırasında hatırlattıkları üzere, bu musibete karşı birlikte daha fazla mücadele etme kararlılığımızı daha da pekiştirmiştir. Fransız savaşcılarının, Türkiye’den geçerek, Suriye veya Irak’a gitmelerini veya dönüşlerinde terör saldırıları düzenlemelerini engellemek amacıyla, özellikle, emniyet ve istihbarat servislerimiz arasında çok iyi düzeyde bir işbirliğimiz mevcut.

Işbirliğimiz şüphesiz ekonomi alanında da kendini gösteriyor : Türkiye’de 100 binin üzerinde istihdam sağlayan 450’den fazla Fransız şirketi mevcut. Ülkenizde çok sayıda yatırım gerçekleştiriyoruz (2014 yılında Fransa, Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ülkeler sıralamasında, altıncı konumdaydı). Türkiye bizim için, öncelik verdiğimiz yükselen ülkeler arasındadır. Türkiye ile ticari ilişkilerimizin hacmi, Brezilya ve Hindistan ile olan ticari ilişkilerimizin hacminden büyüktür. Örneğin, son on yılda, Türkiye’ye 2 milyar avro’dan fazla yatırım yapan Fransa Kalkınma Ajansı’nın (AFD) yaptığı gibi, Türkiye’ye ekonomik kalkınmasında eşlik etmeye devam etme arzusundayız.

5- Can you please give some details of COP21?

COP 21, küresel ısınmayı durdurmak için evrensel, iddialı ve hukuken bağlayıcı bir metin üzerinde ilk defa anlaşmaya varan 195 Devlet’in, Paris’te, seferber olması sayesinde büyük bir başarı olmuştur. Bununla birlikte yapılacak daha çok şey var ve elbette, yükselen büyük bir ülke olarak Türkiye’nin, bu tarihi anlaşmanın uygulanmasına yapıcı bir katkı sağlayacağı konusunda ülkenize güveniyoruz. Ülkenizde çevreye ilişkin önemli hedefler ve yenilenebilir enerji alanında sunulan yatırım olanakları göz önünde bulundurulduğunda, COP 21 aynı zamanda Türkiye için bir şanstır. Ayrıca Fransa, Türk şirketlerinin çevre ve enerji normlarına uygunluğu, orman politikası ve tramvay alanlarında AFD’nin sağladığı finansmanlar aracılığıyla, Türkiye’nin çabalarını desteklemektedir.

6- Turkey and Russia relations recently soured after downed Russian jet, it affected Russia – Turkey mega projects like halting TurkishStream natural gas pipeline project and later on Russia announced some economical sanctions against Turkey. Would France be interested in If Russia completely halt Akkuyu Nuke Power plant project which is considered one of the mega projects between Russia – Turkey ?

Would France be interested in continuing the project cooperation with Japan ?

Bildiğim kadarıyla, Türkiye ve Rusya arasındaki mevcut anlaşmazlığa rağmen, Akkuyu projesi askıya alınmadı. Dolayısıyla bu tür spekülasyonlara girmek istemiyorum. Ancak Fransa’nın, Sinop projesiyle dünyada ilk kez gerçekleştirilecek ATMEA reaktörünün geliştirilmesiyle, nükleer alanda Japonya ile aktif işbirliğini devam ettirdiğini size teyid edebilirim. Sinop projesi Türkiye ve Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için çok önemli bir projedir. Ve Fransız ve Japon şirketler bu projeye bütünüyle dahildirler.

7- What is the (policy) stance of France against PYD and YPG?

Fransa, Suriye ve Irak’ta, koalisyonun desteğiyle Daeş’le mücadele eden ılımlı muhalefeti destekliyor, buna Kürtler de dahil. Bu bağlamda Fransa Suriye ve Irak’ın bütünlüğüne riayet edilmesine ve Türkiye’nin güvenliğinin korunmasına bağlıdır.

Bu sebepledir ki, Fransa her zaman, örneğin 17 Şubat tarihinde Ankara’da silahlı kuvvetlere yönelik korkunç saldırı sonrası olduğu gibi, Türkiye’ye karşı yürütülen bütün terör eylemlerini kuvvetli bir şekilde kınamıştır. Türkiye, terör ile mücadelede Fransa’nın desteğine kuşkusuz güvenebileceğini biliyor.

Ayrıca, Suriye’nin bütünlüğünün korunması taraftarıyız ve dolayısıyla, bu ülkenin, etnik veya mezhepsel olarak herhangi bir bölünme perspektifine, Türkiye gibi, karşıyız. Tıpkı Ankara gibi Paris de, bir geçiş sürecinin başlamasının hemen akabinde Beşar Esad’ın gitmesini arzu ediyor, zira halkının celladı olmuş bir Esad onun için hiçbir şekilde bir gelecek temsil edemez.

Ayrıca PYD’nin, Halep’in kuzeyinde yer alan birçok yerleşim yerinde Suriye rejimine muhalif gruplara karşı pozisyon almak için, Suriye rejimi tarafından, Rusya’nın desteğiyle, yürütülen operasyonların yarattığı kargaşa durumundan faydalanmasını üzücüdür.

Fransa’nın PKK’ya yönelik tutumuna gelince, bu tutum kesin ve sabittir : bahse konu örgüt, Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinde yer almaktadır. Fransa, PKK’nın, geçtiğimiz 22 Temmuz tarihinden bu yana, Türk topraklarında silahlı eylemlerine yeniden başlamasını kınıyor.

8- What is your position on Turkey’s accession process to the EU?

2005 yılında söz konusu süreç başlatıldığında, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından bir takım taahhütlerde bulunulmuştu. Fransa, her iki tarafın da bu taahhütlere uymasını arzu ediyor. Fransa, Avrupa Birliği’ne üyelik müzakerelerine ilişkin sürecin devam ettirilmesini destekliyor. Fransa bu sürecin, Türkiye’nin daha fazla modernleşmeye, kalkınmaya ve demokratikleşmeye yönelik reformlar hareketine eşlik edecek çok önemli bir kaldıraç olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla şu veya bu fasılın açılmasına prensipte hiçbir engelimiz bulunmuyor ve müzakerelerin iyi niyet ile karşılıklı saygı ortamında devam etmesini arzu ediyoruz. Bu sebepledir ki, Kasım 2013’te 22. faslın, geçtiğimiz Aralık ayında ise 17. faslın açılmasını destekledik.

Geçtiğimiz 29 Kasım tarihindeki zirvede, Avrupa Birliği ve Türkiye müzakereleri yeniden canlandırma kararı aldılar. Şimdi Komisyon’un yeni fasılların açılmasına yönelik hazırlık çalışmalarını devam etmesine, müzakerelerin de kendi temposunda sürmesine izin vermek lazım. Sürecin ne sonucu ne de takvimi ile ilgili peşin yargıya varmaksızın, gelecekte yapıcı ortaklar olmaya devam edeceğiz.

9- What do you think about the European response to the migrant crisis and which role should Turkey play in this context ?

Fransa, bugün topraklarında, iki buçuk milyonu Suriyeli olmak üzere, 3 milyon göçmeni ağırlayan Türkiye tarafından ortaya koyulan hatırı sayılır çabayı takdir ediyor. Bu haliyle Türkiye, dünyada en fazla mülteci kabul eden ülke konumundadır.

Fransa’nın tutumu açıktır : Türkiye’den Yunanistan’a gelen kaçak göçmen sayısının önemli oranda düşürülebilmesi amacıyla 29 Kasım 2015 tarihinde Brüksel’de karara bağlanan eylem planının süratle hayata geçirilmesini arzu ediyoruz. Dolayısıyla tarafların her birinin taahhütlerini yerine getirmesi gerekiyor. Avrupa Birliği, mültecilere insan onuruna yaraşır biçimde yaşam koşullarının garanti edilmesi amacıyla Türkiye’ye 3 milyar avro tutarında yardım sağlaması, Türkiye’nin ise, Yunanistan ile sınırını daha iyi kontrol etmek ve göçmen kaçakçıları ile insan taciri şebekelerle daha etkin bir mücadele yürütmek üzere tedbirlerini artırması gerekmektedir.

Türkiye, uçak veya gemiyle gelmek isteyen Suriyelilere vize uygulayarak, yine Suriyelilere bazı şartlar altında Türkiye’de çalışmalarına izin vererek ve Suriyeli çocukların okullulaşmalarını geliştirerek, şimdiye kadar göçmen akınlarını sınırlandırmak üzere önemli tedbirler almıştır. Türkiye’yi çabalarını devam ettirmesi konusunda teşvik ediyoruz ve bu yönde kendisine eşlik etmeye hazırız.

Geçtiğimiz yaz aylarından bu yana Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki görüşmelerin merkezinde yer alan bu zorlu konu, 7 Mart tarihindeki Brüksel zirvesinde yine ele alınacaktır.

10- What would you say to invite Turkish citizens to come to France for business or for leisure ?

Türkiye, Fransa’daki yabancı yatırımcılar sıralamasında sadece 29. konumdadır. Dolayısıyla, önümüzdeki yıllarda bu alanda ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir. Zira bu durum, Türkiye’nin dünyadaki ne konumuna ne de statüsüne uyuyor ! Bu sebeple, Türk şirketlerini Fransa’ya yatırım yapmaya davet ediyorum : ülkem, Avrupa Birliği’nin ikinci büyük ekonomik gücüdür ve Avrupa ülkeleri arasında sanayi alanında en fazla yabancı yatırım çeken ülkedir. Nitelikli, verimli ve rekabetçi insan gücüne sahibiz (işveren başına düşen toplam maliyet Almanya’daki maliyetten daha düşük). Fransa aynı zamanda, inovasyonlar ülkesidir ve dünyada en fazla yabancı öğrenci kabul eden ülkeler arasında üçüncü sıradadır. Fransa’ya daha fazla Türk sermayesi çekmek için geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul’da « Invest in France » adlı bir etkinlik düzenledik. Aynı etkinliği bu yıl da tekrarlayacağız.

Fransa’nın ayrıca, dünyada en fazla turist ağırlayan ülke olduğunu da hatırlatmak isterim. Bir önceki Dışişleri Bakanımız Laurent Fabius, 2020 için Fransa’ya 100 milyon yabancı ziyaretçi hedefini ortaya koymuştu. Fransa ayrıca, 10 Haziran - 10 Temmuz 2016 tarihleri arasında, Türk Milli Takımı’nın da katılımıyla, Avrupa 2016 Futbol Şampiyonası gibi birçok önemli uluslararası etkinliğe evsahipliği yapıyor. Gördüğünüz gibi, Fransa’ya gelmek için pek çok haklı sebep var !

11- How do you assess the current economic relationship between Turkey and France ?

Ekonomik alanda, 2015 yılı için ticari hacmimiz 13,8 milyar avro’dur. Bunun 7,1 milyar avro’sunu Fransız ihracatı, 6,7 milyar avro’sunu Türkiye’den yapılan ithalat oluşturmaktadır.

Türkiye, Fransa’nın en fazla ihracat gerçekleştirdiği dünya ülkeleri sıralamasında 11. konumdadır ; Avrupa Birliği ülkeleri ve İsviçre dışındaki sıralamada ise (Ameraki Birleşik Devletleri ve Çin’den sonra) 6. konumdadır. Ikili ticaret dengesi, özellikle havacılık alanındaki önemli teslimatlar ve otomotiv sektöründeki iyi performanslar nedeniyle, 2015 yılında yeniden doğrulmuştur (Fransa için yaklaşık 400 milyon avro fazlası söz konusudur).

Sürdürülebilir şehirlerin geliştirilmesi, enerji, ulaştırma, çevre, sağlık veya tarımsal gıda gibi gelecek vaad eden sektörlerde Türk-Fransız ortaklıklarını genel anlamda geliştirmeyi arzu ediyoruz.

12– How do you see relations between France and Turkey in 2016 ?

2014 yılından beri ülkelerimiz arasında, Dışişleri Bakanları arasında yıllık toplantı düzenlenmesini öngören stratejik bir çerçeveye sahibiz. Bu bağlamda, yeni Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma Bakanımız Sn. Jean-Marc Ayrault’nun önümüzdeki aylarda Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir.

Fransa-Türkiye ilişkisi genel anlamda çok yoğun bir ilişkidir. Hemen hemen her hafta bir bakan, bir siyasi sorumlu, bir parlamenter veya üst düzey memur Türkiye’ye ziyaret gerçekleştiriyor veya Fransa’da Türk muadillerini ağırlıyor. Bu yüksek temponun 2016 yılında da devam etmesini arzu ediyoruz. Bu görüşmelerin dışında, ilişkiye, Fransa Büyükelçiliği, hatta Fransız Kültür Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikler de katkı sağlıyor. Aklıma örneğin başta Ramazan Geceleri etkinliği, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası çerçevesinde futbol ile ilgili gezici bir sergi, önümüzdeki Mayıs ayında düzenlenecek laiklik konulu Fikirler Gecesi etkinliği, yıl sonunda güncel XXF müzik Festivali gibi bir çok etkinlik geliyor. Bunlar, kültürel alandaki ilişkilerimizin çeşitliliğini ve canlılığını gösteren yalnızca birkaç örnek ! Son olarak, Fransa’daki 4000 Türk öğrenciyi ve Türkiye’deki yüzlerce Fransız Erasmus öğrencisini anmak istiyorum zira onlar, Türk-Fransız dostluğunun yarınının elçileridir.

http://aa.com.tr/tr/ekonomi/fransa-ile-ticarette-hedef-20-milyar-dolar/531925

http://aa.com.tr/tr/dunya/fransadan-pydye-elestiri/531422

Yayınlanma tarihi: 08/03/2016

Sayfa başına dönmek için