Büyükelçi’nin İstanbul Fransız-Türk Ticaret Odası’nın yeni binasının açılışı münasebetiyle yaptığı konuşma, 18 Eylül 2012 [fr]

Sevgili Zeynep,

Yabancı ülkelerde bulunan Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Sayın Başkanı,

İstanbul Ticaret Odası Sayın Başkanı,

Sevgili dostlar,

Bu yeni binanın resmi açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum ve herşeyden önce, katılımından ötürü Başkan Sayın Gailly’ye teşekkür etmek istiyorum. Onun burada bulunması, Yabancı ülkelerde bulunan Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin, Türkiye’deki tertibatına verdiği önemi ortaya koymaktadır.
Türk-Fransız Ticaret Derneği, 25 yılı Taksim’deki Fransa Konsolosluğu yerleşkesinde geçen toplam 127 yıllık çalışması sonrasında bugün tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Bu yeni yerleşke sayesinde, Fransa-Türkiye iş topluluğunu canlı tutma rolünü daha da büyük bir etkinlikle yerine getirecek ve aynı zamanda yeni iş merkezi sayesinde, Türk pazarına adım atmayı arzu eden Fransız şirketlere daha fazla yardım edebilecek.

Fransa ve Fransız şirketler, ellerinde bulundurdukları kozları ve tecrübeleriyle Türkiye’de büyük bir dikkat çekiyorlar ve takdir ediliyorlar. Tabii ki, ikili ekonomik ilişkilerimiz dış unsurlarla uyuşmalı. Bunu söylerken, dünya ticaretindeki yavaşlamadan ve pazarlarda yaşanan sıkıntıdan etkilenen uluslararası konjonktürü ve ikili siyasi ilişkilerimizdeki çalkantıları kast ediyorum.
Beraberce içinden geçtiğimiz zor durum sonrasında,

Cumhurbaşkanı’nın Fransa-Türkiye ilişkilerine kazandırmayı arzu ettiği yeni atılım ve ayrıca Türk ekonomisindeki dinamizm, Türkiye ile gerçekleştirilen ticarette sahip olmaları gereken doğal yeri şirketlerimize yeniden kazandırma gayretlerimizde bizleri teşvik etmelidir. Bizim de, Türk dostlarımızı Fransa’da daha fazla yatırım yapmaları konusunda da cesaretlendirmemiz gerekiyor, ki bu yatırımlar büyük memnuniyetle karşılanacaktır.

Şirketlerin, ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesinde gitgide artan bir rol oynadıkları bir dünyada yaşıyoruz. Dışişleri Bakanı’nın son Büyükelçiler konferansında da temenni ettiği üzere, gitgide daha dinamik bir hal alan bu ekonomi diplomasisini yaşatmak konusunda hepinizin desteklerinize güveniyorum.

Teşekkür ederim

Yayınlanma tarihi: 19/09/2012

Sayfa başına dönmek için