Büyükelçi’nin, Türkiye’de Çift Dilli Eğitim veren Frankofon Kurumları’na Francéducation sertifikası takdim töreni vesilesiyle yaptığı konuşma, 27 Kasım 2013 [fr]

Sayın Genel Müdür,

Messieurs les Ambassadeurs,

Sayın Rektörler,

Talim ve Terbiye Kurulu Sayın üyeleri,

Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs des établissements francophones bilingues de Turquie

Değerli dostlar,

Onaltıncı yüzyılda kurulan Saint Benoît Lisesi’nden, 1868 yılında kurulan (ve 1924 yılından Galatasaray Lisesi adını alan) Mekteb-i Sultani’ye [Osmanlı Enderûn-u Hümayun-u Lisesi’ne] ve bundan bir asır sonra kurulan Ankara Tevfik Fikret Lisesi’ne kadar, Türkiye’de elitlerin [seçkin sınıfın] eğitiminin, Fransız öğretimi ile her zaman özel bir bağı olmuştur.

Saint Joseph, Saint Benoît, Saint Michel, Sainte Pulchérie, Notre Dame de Sion, Tevfik Fikret, Galatasaray… Bu saygın kurumlardan yüzbinlerce öğrenci mezun oldu. Tarihte bir isim bırakmış olsunlar veya olmasınlar, bütün bu eski mezunlar yeteneklerini, çağdaş Türkiye’nin ekonomik, siyasi, sanatsal ve entellektüel inşaasının hizmetinde kullandılar.

Bu akşam, aramızda bulunanlar arasında, bu liselerden mezun olmuş pek çok konuğumuzu görüyorum. Onlar, söz konusu kurumlarda, yalnızca birkaçını sayacak olursak, dürüstlük, doğruluk, dayanışma, emeğe olan sevgi gibi Türk milletinin değerlerine tam bir saygı çerçevesinde, örnek teşkil eden bir eğitim aldılar… Çift dilli bir eğitimin getirdiği entellektüel açılımın zenginleştirdiği değerlerdir bunlar, aynı zamanda.

Bu kurumlara Francéducation markasını vererek, Fransa bugün söz konusu öğretimin mükkemmeliğini ifade ediyor. Bu [üstün nitelikli eğitimi ifade eden] marka, Türkiye’yi özellikle onurlandırıyor. Zira, dünya’da bu markanın verildiği 32 kurumdan 9’u, bir başka deyişle dörte birinden fazlası, Türkiye’de bulunuyor. Frankofon kurumların sayısı bakımından, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile neredeyse eşit konumdadır.

Sayın Bakan, değerli dostlar,

Fransızca, bir kültür dili olduğu kadar, geleceğin de bir dilidir aynı zamanda. Bugün 220 milyon kişiden oluşan Frankofon dünyası, 2050 yılında, 700 milyondan fazla üyeye sahip olacak. Bir başka deyişle, dünyada bugün 32 kişiden biri Fransızca konuşuyorken, 2050 yılında, her 13 kişiden biri Fransızca konuşuyor olacak. Fransızca konuşanların çoğunluğu, Türkiye’nin de etkisini artırmayı düşündüğü, Afrika’da yaşıyor olacaklar. Bu durum, Anadolu Liseleri de dahil olmak üzere, Fransızca’nın ortaöğretimdeki varlığına yeniden ivme kazandırmak için ek bir nedendir.

Sayın Bakan, sevgili dostlar,

Sözlerime son verirken, bugün Francéducation kalite markasını alan liselerin tüm eğitmen kadrolarına ve öğrencilerine en içten ve kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Eğitim alanındaki işbirliğimiz ve Fransa-Türkiye dostluğu için en çoşkulu biçimde başarı dileklerinde bulunuyorum. Sayın Bakan, bu akşam diğer bütün konuklarımızla birlikte, törenimizi katılımınızla onurlandırmanız, bu yönde verilen en güçlü teşviktir.

Teşekkür ederim.

Yayınlanma tarihi: 27/11/2013

Sayfa başına dönmek için