Büyükelçi’nin Ulusal Liyakat Nişanı ve Tarım Liyakat Nişanı tevdi töreni vesilesiyle yaptığı konuşma, 22 Ekim 2012 [fr]

Büyükelçi’nin Ulusal Liyakat Nişanı ve Tarım Liyakat Nişanı tevdi töreni vesilesiyle yaptığı konuşma, 22 Ekim 2012

Hanımefendiler, Beyefendiler, Sevgili Dostlar,

Bu akşam burada, Türk-Fransız işbirliği ve dostluğunun yorulmaz savunucuları olan dört müstesna şahsiyeti onurlandırmak ve kendilerine minnetimizi ifade etmek üzere biraraya gelmiş bulunuyoruz.

Bunlardan ilki sizlere hiç de yabancı biri değil. Kendisi 35 yıldır hizmet verdiği Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği’nin adeta bir abidesidir. Evet, onu tanıdınız, sevgili Hamza BOZADA’dan söz ediyorum.

Sevgili Hamza’cığım,

Fransa Büyükelçiliği’ni sizin dostane varlığınız olmadan düşünmek zor. Büyükelçiliğin Ekonomik servisindeki parlak kariyerinize 1977 yılında başladınız.

Önce COFACE tarafından finansa edilen önemli projelerden ve mali protokollerden sorumlu oldunuz, daha sonra, 1989 yılında, Türk-Fransız Tarım Komitesinin kuruluşuna katkıda bulundunuz.

Tarım sektöründeki Türk-Fransız işbirliğinin güçlendirilmesinde oynadığınız değerli rol, uzmanlığınız ve müzakereci yeteneğiniz nedeniyle, sırasıyla 1995 yılında Tarım Liyakat Nişanı Chevalier rütbesi, 2010 yılında ise, Ulusal Liyakat Nişanı Chevalier rütbesi ile taltif edildiniz.

Eşim ve ben, on beş yıl önce, sizinle tanışmaktan mutluluk duyduk ve bize karşı gösterdiğiniz nezaketi, dürüstlüğünüzü ve Türk-Fransız dostluğu ve işbirliğine yapmış olduğunuz katkıları asla unutmadık.

Bizim için doldurulması zor bir yeriniz var. Yeni Tarım işleri müşaviri olarak atanan Pierre Autissier’nin görevine en iyi şartlarda başlaması için emekliliğinizi birkaç hafta ertelemeyi kabul ettiğiniz için size, bu vesileyle, özellikle teşekkür etmek istiyorum.

Sevgili Hamza’cığım,

Ailenize, özellikle de Dileğe ve kültürel alandaki sayısız tutkunuzu paylaşmayı düşündüğünüz torununuz Yağız’a artık daha fazla zaman ayırmak istediğinizi biliyorum.

Hayatınızda yeni bir sayfa açılmak üzereyken, bu akşam burada bulunan bütün dostlarınızla birlikte, size sonsuz mutluluklar diliyoruz.

Burasını daima bir eviniz gibi biliniz.

Sevgili Hamza,

Nişan tevdi törenine devam etmeden önce sözü size bırakıyorum.

Hanımefendiler, Beyefendiler,

Şimdi de Sayın Süreyya SERDENGEÇTİ’ye Ulusal Liyakat Nişanı takdim edeceğim.

Sayın Başkan,

Gelenek olduğu üzere, izninizle kısaca mesleki hayatınızdan söz edeceğim.

1952 yılında İstanbul’da doğdunuz. Galatasaray Lisesi’nde başarılı bir öğrencilik döneminden sonra, Ankara’ya geldiniz ve 1979 yılında burada Ortadoğu Teknik Üniversitesi gibi saygın bir kurumun Ekonomi bölümünden mezun oldunuz.

Mesleki kariyerinize Türkiye Merkez Bankası’nda başladınız. 1984 yılında, Amerika Birleşik Devletleri Vanderbilt Üniversitesi Ekonomi bölümünde yüksek lisans yaptınız. 1986 yılında, Türkiye’ye döndünüz ve Merkez Bankası döviz rezervleri yönetiminde çalıştınız.

1994 yılında, önce Merkez Bankası Genel Sekreter yardımcılığı ve sözcülüğü, ardından Dış İlişkilerden sorumlu Genel Müdür yardımcılığına atandınız. 1996 yılında, para piyasalarından sorumlu Genel Müdürlüğüne, daha sonra, 1998 yılında Merkez Bankası Başkan yardımcılığı görevine getirildiniz.

2001 yılında, Türkiye’nin önemli bir ekonomik kriz yaşadığı sırada, Türk Hükümeti sizi Türkiye Merkez Bankası Başkanlığı görevine atadı.

O dönem Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı olan Sayın Kemal Derviş ile birlikte sarf ettiğiniz gayretlerin söz konusu mali krizin yönetiminde belirleyici olduklarını söylemek abartı olmaz herhalde. Yatırımcıların ve çok taraflı kuruluşların güvenini yeniden tesis ederek, Türk ekonomisinde yeniden büyümeyi sağladınız.

Sayın Başkan yine sizin döneminizde, 1 Ocak 2005 tarihinde, eski Türk Lirasından altı sıfır atılarak yeni Türk Lirası tedavüle çıkarılmıştır.

2006 yılında TEPAV İstikrar Enstitüsü Müdürlüğü görevini kabul ettiniz.
Sayın Başkan,

Bunun yanısıra, kariyeriniz boyunca, Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkilere daima özel bir ilgi gösterdiniz ve ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine katkı yaptınız.

Bütün bu nedenlerden ötürü, Sayın Süreyya Serdengeçti Fransa Cumhurbaşkanı adına sizi Ulusal Liyakat Nişanı Subay rütbesi ile taltif ediyoruz.

Hanımefendiler, beyefendiler,

Şimdi de, iki müstesna şahsiyetin Türk-Fransız dostluğuna ve tarım alanındaki işbirliğine yaptıkları katkılardan söz edeceğiz.

Sayın Erdal Celal SUMAYTAOĞLU’ndan başlamak istiyorum.
Degerli Erdal Bey

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, mesleki kariyerinize 1997 yılında Şekerbank’ta avukat olarak çalışmaya başladınız.

Hukuk bilgilerinizi daha da derinleştirmek için 2001 yılında İngiltere’ye gidip, Chester Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptınız.

Türkiye döndükten sonra, Ziraat Bankası Baş Hukuk Müşavirliği’nde avukat olarak çalışmaya başladınız.

2006 yılında, Tarım Bakanlığı’na hukuk müşaviri olarak atandınız, daha sonra da sırasıyla Müsteşar yardımcılığı ve Dış ilişkilerden sorumlu Genel Müdürlük görevlerine getirildiniz.

2011 yılında, Yüksek Komiserler Kurulu Başkan yardımcısı ve daha sonra Danışma ve Teftiş Kurulu Genel Müdürü olarak atandınız.

Değerli Erdal Bey,

Fransa bu akşam, Türk tarım sektörüne verdiğiniz hizmetlerin dışında, 2011 yılında Fransa tarafından düzenlenen G-20 Tarım zirvesinin başarısına yaptığınız değerli katkılarınız için de sizi onurlandırmak ve size minnettarlığını ifade etmek istiyor.

2011 yılında, 6 aydan fazla süre boyunca, aralarında Fransa ve Türkiye’nin de bulunduğu 20 ülke Dünya’daki tarım konuları üzerinde düşündüler. Ve 2050 yılına kadar 9 milyar olacak dünya nüfusunun, doğru bir şekilde, beslenmesi konusunu ele alma ihtiyacı hususunda mutabık kaldılar.

Geleceğe hazırlıklı olmak demek, tarımsal hammade fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı mücadele etmek, özellikle de tahıl stokları olmak üzere, stokları gözetmek amacıyla dünya çapında bir ağ oluşturmak, araştırma ve yenilikçiliği geliştirerek sivil topluma aktarılmasını sağlamak demektir.

Sayın SUMAYTAOĞLU, siz bu düşüncenin merkezinde yer aldınız ve gelecekle ilgili bu çok önemli kararların alınmasına katkıda bulundunuz. Bunun için, Fransa size müteşekkir olur.

Bütün bu nedenlerden ötürü, Sayın Erdal Celal SUMAYTAOĞLU sizi, Fransa Tarım, Gıda ve Orman Bakanlığı adına Tarım Liyakat Nişanı Chevalier rütbesi ile taltif ediyoruz.

Şimdi de Sayın Yavuz BATUR’un mesleki kariyerine değinmek istiyorum.

Degerli Yavuz’bey

İstanbul Saint-Joseph Lisesinden mezun olduktan sonra, 1971 yılında Belçika’ya giderek, çok tanınmış üniversiteler arasında yer alan Leuven Katolik Üniversitesi kimya mühendisliğinden mezun oldunuz. Kuşkusuz Belçika’nın başkentinin sıcak ortamı sizi cezbetmiş, zira 1977 yılında orada evlendiniz.

Türkiye’ye döndükten sonra, İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde yüksek lisans yaptınız. Daha sonra, karayolu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren aile şirketinin başına geçtiniz ve 1984 yılında Vilmorin tohumculuk şirketi ile ortak oldunuz.

Bu konuda uzman olmayan misafirlerimize, Vilmorin’nin yıllık bir milyar avro cirosuyla dünyada beşinci sırada yer alan LIMAGRAIN tohumculuk grubuna bağlı olduğunu hatırlatmak isterim.

Bu ortaklığın bir sonucu olarak, 1986 yılında, Türkiye’de alanında birinci olan Anadolu Tohum Üretim ve Pazarlama Şirketi kurulacak.

Kendi araştırma ve geliştirme merkezinizi kurarak çiftçilere bilgi ve tecrübelerinizi aktarmak istediniz. Onlara daima düşük fiyatla kaliteli tohum sağlama kaygısını güttünüz.

Diğer yandan, Fransa Milli Tohumcular Birliği’nin modeli temelinde örgütlediğiniz Türk Tohum Üreticileri Birliği’nin de başkanı seçildiniz.

Uluslararası Ticaret ve fikri mülkiyet haklarına riayet ederek, Türkiye’nin Dünya Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Örgütü olan UPOV’a taraf olmasını sağladınız.

Sayın Yavuz BATUR, örnek teşkil eden mesleki kariyeriniz ve Türk-Fransız dostluğuna yaptığınız katkılardan ötürü, sizi Fransa Tarım, Gıda ve Orman Bakanlığı adına, Tarım Liyakat Nişanı Chevalier rütbesi ile taltif ediyorum.

Yayınlanma tarihi: 31/10/2012

Sayfa başına dönmek için