Büyükelçinin, SFEN – NMD işbirliği anlaşması imza töreninde yaptığı konuşma, Ankara, 19 Ocak 2015 [fr]

Sayın Müsteşar,
Sayın Müsteşar Yardımcısı,
Sayın Başkanlar,
Hanımefendiler ve Beyefendiler,

(Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) TAEK’in Türk ve (Atom Enerjisi Komiserliği) CEA’nın Fransız ekipleri arasında ilk işbirliği, bundan otuz yılı aşkın bir süre önce gerçekleşti. Bu işbirliği, Grönoble’deki CEA Mélusine reaktöründen esinlenerek tasarlanan TR2 araştırma reaktörünün İstanbul Çekmece Araştırma Merkezi’ndeki inşasını mümkün kılacaktı.

1982 yılında hizmete giren bu reaktör, bazıları bugün NMD (Nükleer Mühendisler Derneği) üyesi olan Türk Nükleer Mühendislerinin yetişmesine katkı sağladı.

Türkiye’nin, olası bir Türk Elektronükleer Programı üzerine ilk düşüncelerini oluşturduğu bir bağlamda, 1999 yılında, ülkelerimiz arasında nükleer alanında ilk işbirliği anlaşması imzalandı.

Bu proje, günümüzde artık bir gerçektir. Fransa, Cumhurbaşkanı François HOLLANDE’un Türkiye’ye gerçekleştirdiği Devlet ziyareti onuruna 27 Ocak 2014 tarihinde ülkelerimiz arasında imzalanan anlaşmanın öngördüğü üzere, Sinop projesi ile, Türkiye’nin ikinci nükleer santralinin inşasını gerçekleştirmek konusunda Japonya ve Türkiye’nin yanında yer almayı kararlı bir şekilde taahhüt ediyor.

Türkiye’nin iradesinin ve çalışma ekiplerimizin kalite ve tecrübesini göz önüne aldığımızda, projenin zamanında tamamlanacağına olan inancım tamdır. Elbette, gerek Fransız, gerek Japon, gerekse ATMEA-1 ismindeki bu yeni reaktöre hizmete alma izin belgesi verecek Türk uzmanlarının tümünün bilgi ve donanımına ihtiyaç duyacağımız kesindir.

Bu bağlamda, Fransız Nükleer Enerji Şirketi (SFEN) ile Türk Nükleer Mühendisler Derneği (NMD) arasında bugün itibariyle taahhüt edilen işbirliği, bu hedefe ulaşılmasına katkı sağlayacak ve bunun da ötesinde, Türkiye’nin nükleer alanında gerçek bir ortak olarak görülmesini sağlayacaktır.

Hanımefendiler, Beyefendiler, birazdan işbu anlaşmanın altına atılacak bu imzalar, Fransız-Türk nükleer işbirliğinde yeni bir sayfanın açılışını ifade ediyor.

Yayınlanma tarihi: 27/01/2015

Sayfa başına dönmek için