Büyükelçisi, Lale BULAK Hanımefendiye « Sanat ve Edebiyat alanında Şövalye Nişanı » Taltif töreni onurana konuşma metni - Fransız Sarayı, Istanbul 26 Kasım 2013 [fr]

Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sevgili Lale Bulak,

Bu akşam, Lale Bulak hanımefendiye Sanat ve Edebiyat alanında Şövalye Nişanı taltif töreninde sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir mutluluk ve büyük bir onurdur.

Bildiğiniz üzere, Fransa Kültür Bakanlığı himayesinde taltif edilen « Sanat ve Edebiyat Nişanı », « sanat ve edebiyat alanlarındaki yaratılarıyla veya Fransa ve Dünya çapında sanat ve edebiyatın gelişimine sunmuş oldukları katkılarla fark yaratan kişilerin » takdirini simgeleyen bir Fransız Nişanıdır.

Fransa, bu akşam, mütercimlik, tercümanlık ve büyükelçi eşi olma gibi bulunduğunuz farklı görevler vasıtasıyla, diller ve kültürler arasında yürüttüğünüz « elçilik » rolünüzü onurlandırmayı arzu ediyor. Aynı zamanda ve özellikle, Türkiye’deki Fransızca eğitimi alanındaki işbirliğine kendinizi yürekten adamışlığınıza olan saygısını ifade ediyor.

İzninizle, mesleki geçmişinizden birkaç cümleyle bahsetmek istiyorum şimdi.

Çevirinin bir gelenek haline geldiği, birden çok dilin konuşulduğu bir ailenin ferdi olarak dünyaya geldiniz. Anneniz, Fransızca ve İngilizce dillerinden Türkçe’ye tiyatro eseri çevirileri yapıyordu. Keza, kardeşiniz de çevirmendir.

1961 yılında, İstanbul Robert Koleji Akademisi’nden mezun olduktan sonra, Dallas Tiyatro Merkezi’nde drama eğitimi aldınız. 1964 yılında, Türkiye’ye geri dönüşünüzle birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu’nda yönetmen olarak göreve başladınız.

İngilizce dilinin hakim olduğu bu ortama bağınız ile birlikte, Fransız edebiyatına karşı da daima bir ilginiz oldu. Bu ilginiz neticesinde, İngilizce oyun yazarlarının yanı sıra, Virginie DESPENTES, Gilbert SINOUÉ veya Jacqueline HARPMANN gibi çok farklı çağdaş Fransız oyun yazarları veya Fransızca dilinde oyunlar yazan sanatçıların eserlerini de Türkçe’ye çevirerek yayınlanmalarını sağladınız.

Tercümanlık mesleğinizden de biraz söz etmek gerekir. Türkiye’nin ilk profesyonel tercümanlarından biri olarak, mesleğinizi, çoğunlukla ülkemizin kültürüne ilişkin konuların irdelendiği uluslararası konferanslar esnasında icra ettiniz. Çoğunlukla kapalı bir kabin içerisinde, gözlerden uzak icra edilen bu meslek, aslında diplomatik yaşamın vazgeçilmez bir unsurudur.

Keza, bu diplomatik yaşam uzun süre sizin de yaşam tarzınız oldu. Rahmetli eşiniz ile birlikte gittiğiniz Pekin’de, Galatasaray Lisesi yıllarınızda öğretmenliğinizi yapmış, Fransa’nın Çin Büyükelçisi Etienne Manac’h ile tekrar karşılaştınız. Eşinizin, 1980 ile 1985 yılları arasında Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği görevine atanması ile birlikte, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesi için çaba harcadınız. Sahip olduğunuz kültür ve zarafetiniz sayesinde, hiç şüphesiz, Fransa’da çekici ve çağdaş bir Türkiye imajının oluşumuna katkı sağladınız.

Fransa’da olduğu gibi Türkiye’de de, Fransa-Türkiye ilişkilerinin sembol projelerinden birinin başarısında önemli paya sahip Jacques CHIRAC veya Raymond BARRE gibi, bir çok farklı kişi ile güçlü dostluk bağları kurduğunuz dönemde yine bu tarihlere denk gelir.

Elbette, 1977 yılından bu yana, tüm enerjinizi uğruna adadığınız Galatasaray projesinden söz ediyorum.

Galatasaray Eğitim Vakfı bünyesinde, gönüllü olarak, her zaman faal oldunuz ve bugün de, üstlendiğiniz Uluslararası İlişkiler Sorumluluğu göreviyle bu konumunuzu sürdürüyorsunuz.

Bu kendinizi adamışlığınız, sadakatinizin de ifadesidir. Söz konusu projeye daima destek veren ve önemli Mezunlardan biri olan eşinizin anısına ve Fransa-Türkiye ilişkilerine duyduğunuz sadakat.

Vakıf’a neleri borçlu olduğumuzu, 1980’li yıllarda kurulduğu ilk günden itibaren, Lise’yi yeniden ayağa kaldırmak ve Üniversite’nin kurulmasını sağlamak için neler yaptığını biliyoruz.

Ve bugün, Vakıf bünyesinde ve Yüksek Himaye Kurulu çerçevesinde, söz konusu projenin geliştirilmesini kolaylaştırmak, devamlılığını sağlamak ve olağanüstü kalitesini sürdürmek adına yaptığınız günlük çalışmalarınızı da iyi biliyoruz.

Saymış olduğum bu üstün nedenlerden ötürü, Sayın Lale BULAK, Fransa Kültür Bakanı Sayın Hanımefendi adına, sizi « Sanat ve Edebiyat alanında Şövalye Nişanı » ile taltif ediyoruz.

Yayınlanma tarihi: 27/11/2013

Sayfa başına dönmek için