COP21 / Paris 2015 [fr]

Birleşmiş Milletler Varşova İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 19. Taraflar Konferansı sırasında Fransa, 2015 yılında düzenlenecek 21. İklim Konferansı’na (Paris 2015) evsahipliği yapacak ülke olarak resmen ilan edildi.
Paris 2015 olarak da adlandırılan COP21, Fransa’da bugüne kadar düzenlenen en geniş kapsamlı uluslararası konferanslardan biri olma özelliğini taşıyacak.

Fransa’yı, bu bağlamda iki büyük hedef beklemektedir :

  • evsahibi ülke olarak, iki hafta boyunca, en iyi şartlarda, Birleşmiş Milletler himayesin altında, binlerce delege ve gözlemciyi ağırlayacaktır ;
  • COP başkanlığını yürüten ülke olarak, güven ortamı sağlamak, bakış açılarını yakınlaştırmak ve anlaşmanın oybirliği ile onaylanmasına imkan sağlamak üzere, müzakerenin bütün tarafları nezninde kolaylaştırıcı rolü üstlenecektir.

JPEG

Benzeri görülmemiş hedefler güden Taraflar Konferansı

Taraflar Konferansı büyük önem arz ediyor zira dünya küresel sıcaklık artısını 2 santigrat dereceyle sınırlandırmayı sağlayacak uluslararası bir anlaşmayla sonuçlanması gerekmektedir.

Hedef, Lima’da düzenlenen COP20 çalışmaları temel alınarak, 2015 Aralık ayında bir takım kararların alınmasıdır.

Bunlar arasında öncelikle, iklim bozukluğuna karşı bütün ülkelere uygulanabilecek iddialı ve bağlayıcı bir anlaşmanın sağlanması.

Öte yandan, her ülkenin gerçekleştirebileceği düşündüğü gayretleri temsil eden ulusal katkıların (INDC) sağlanması. Yaklaşık bir milyar doları Fransa tarafından sağlanan 9,3 milyar dolarlık Yeşil Fon’nun oluşturulmasının ilk aşamasının geçilmesiyle, iklim bozukluğuyla mücadelenin finansmanı da, keza konferansın önemli bir parçasını oluşturacaktır. Son olarak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve şirketler düzeyinde geliştirilen girişimler ise, seferberliği pekiştirerek, Devlet’ler düzeyinde sağlanan katkılara eklenecektir.

Fransa’nın gelecek dönem başkanlığı, Paris 2015 bağlamında bir çözümler ajandası’sını destekleme kararı aldı. Bunlar, uluslararası anlaşmaya ek olarak, hükümetler, yerel yönetimler ve özel sektör tarafından yerel düzeyde alınan ve Devlet’lerin, sera gazları salınımlarının azaltılması, iklim bozukluğu etkilerine uyum ve mali kaynak anlamında aldıkları yükümlülüklerin güçlendirilmesine katkı sağlayan ek girişimlerdir. Bahse konu çözümler ajandası, kömür ve petrol gibi enerji tüketimine azaltılmasına yönelik ekonomilere geçişi için gerekli pratik uygulamalar, bilgi ve teknoloji transferiyle ilgili teatilere öngörmektedir.

Daha fazla bilgi için (İngilizce olarak):

COP21 İnternet sitesi

Youtube’da COP21

Fransa Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma Bakanlığı internet sitesi

Yayınlanma tarihi: 23/01/2015

Sayfa başına dönmek için