Covid19 - Türkiye’den Fransa’ya seyahatlerde yeni tedbirler [fr]

Sınırlardaki sağlık tedbirlerinin güçlendirilmesi kapsamında, 4 Aralık tarihinden itibaren, Avrupa bölgesi dışında bulunan bir ülkeden (AB, Andorra, İzlanda, Lihtenştayn, Monako, Norveç, San Marino, Vatikan veya İsviçre) Fransa’ya gelmeyi arzu eden (12 yaş ve üstündeki) herkes aşağıda belirtilen belgeleri sunmak zorundadır:

Aşı olanlar için:

1) Uçağa binmeden 48 saatten daha kısa bir süre içerisinde alınmış bir PCR veya antijen testinin negatif sonucu;
2) Covid-19 enfeksiyonu semptomlarına sahip olunmadığını ve teyit edilmiş bir pozitif Covid-19 vakası ile temaslı olmadığına dair yeminli bir beyan;
3) Aşı durumlarını doğrulayan bir belge;
4) Varış noktasında SARS-CoV-2 testi veya virolojik tarama testine tabi tutulacağının kabul edildiğine dair yeminli bir beyan.

Aşı olmayanlar için:

1) Uçağa binmeden 48 saatten daha kısa bir süre içerisinde alınmış bir PCR testi veya 24 saatten daha kısa bir süre içerisinde alınmış bir antijen testinin negatif sonucu;
2) Covid-19 enfeksiyonu semptomlarına sahip olunmadığını ve teyit edilmiş bir pozitif Covid-19 vakası ile temaslı olmadığına dair yeminli bir beyan;
3) Fransa kıta topraklarına varıldığında, antijen testine veya biyolojik muayeneye tabi tutulmanın kabul edildiğine dair yeminli bir taahhütname;
4) Karantina süresi boyunca bulunacakları ikametgâhın veya uygun bir konaklama yerinin (otel veya benzeri) adresini doğrulayan bir belge. Zira kırmızı bölge ülkelerinden gelen aşısız kişiler, ülkeye girişlerinden itibaren 10 gün süreyle karantina sürecine tabi tutulurlar ve bu süreç içerisinde güvenlik güçleri tarafından kontrol edilirler.

Bu hükümler bugün tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 2021-1555 sayılı kararnamede yer almaktadır.

Ayrıca, özelikle yurt dışına geçekleştireceğiniz seyahatler kapsamında düzenli olarak göz atmaya davet ettiğimiz tarama merkezlerinin bir listesinin Başkonsolosluk ve Büyükelçiliğin internet sitelerinde bulunduğunu hatırlatmak isteriz.

Yayınlanma tarihi: 04/07/2022

Sayfa başına dönmek için