Denizciler

Eksik evrak, eksik başvuru anlamına gelir ve bu durumda vizenin reddedilmesi olasılığı yüksektir.

Sunulması gereken evrak listesi - Belgeler iki ayrı dosya halinde ve aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiş olmalıdır :

Aşağıda belirtilmiş koşullar, ticari denizcilik yapan denizcilerle, Fransa’ya (Schengen ve Fransız Polinezyası hariç deniz aşırı bölgeler) giriş yapan gezinti teknelerinde çalışan denizcilere uygulanır.

Gerekli belgeler :

1. Dikkatlice doldurulmuş, tarih atılmış ve imzalanmış Schengen formu
2. Pasaportun aslı:

- Pasaport on (10) yıldan (veriliş tarihi) eski olmamalıdır
- Pasaport üzerinde en az iki (2) boş vize sayfası bulunmalıdır.
- Pasaport, vizenin sona eriş tarihinden itibaren en az üç (3) ay süreyle geçerli olmalıdır.

3. Varsa, pasaporttaki vizeli ve mühürlü tüm sayfaların fotokopisi
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
5. Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, %18 gri fonlu iki (2) adet vesikalık fotoğraf
6. Vize başvurusu sırasında gidilecek yere göre ödenecek 9 avro veya 60 avro karşılığı TL (vize reddedilse de iade edilmez).

a. Dolaşım koşulları:

Uğrak limanları

Fransız makamlarının tanıdığı “liman cüzdanına” sahip denizciler, mola sırasında karaya inmek (karaya çıkma izni) için giriş vizesinden muaftır ve aşağıdaki alanlarda serbestçe dolaşabilir:

- liman bölgesinde ;
- uğrak limanının bulunduğu şehrin topraklarında ;
- Devlet temsilcisi veya kaymakamlık tarafından tanımlandığı şekilde komşu şehirlerin topraklarında.

b. Bir Fransız limanında sürekli demirleyen gemilerde çalışan denizciler

- Vize, gemiye girmek veya gemiden çıkmak amacıyla transit geçişler yapmak için talep ediliyorsa, sigorta belgesi talep edilmeden güvenilir bir iş kanıtlayıcı belge (iş sözleşmesi, armatör görev emri) sunması üzerine kısa süreli vize verilir.

- Vize, bir Fransız limanında sürekli demirleyen bir gezinti teknesinde çalışmak için talep ediliyorsa:

Gemi Fransa’ya kayıtlı değilse : denizci çalışma iznine tabi değildir; seyahat süresi ne olursa olsun, bir iş sözleşmesi ve hastane ve ülkesine geri dönüş masraflarını kapsayan bir sigorta göstermelidir (“iş seyahati” kısa vizesi)

Gemi Fransa’ya kayıtlıysa : denizci, geçici bir çalışma iznine tabidir (DIRECCTE tarafından alınan iş sözleşmesi)

c. Denizcilerin transit vizesi

Fransız makamlarının tanıdığı “liman cüzdanına” sahip denizcilerin, aşağıdaki durumlarda Fransa’dan (ve bu “liman cüzdanı”nı tanıyan tüm diğer Schengen Devletlerş) transit geçiş yapmak için bir pasaport sunmaları gerekmemektedir:

- Fransa’da veya diğer bir ülkede mola vermiş bir gemideki görevine dönmek için;
- Fransa’da veya diğer bir ülkede verilen mola sırasında görevini bıraktıktan sonra kendi ülkesine dönmek için;
- Ancak, uyruklarından dolayı muafiyetleri olması durumu hariç giriş vizesi almaları gereklidir.

Not : Belgelerin asıllarıyla, size iade edilmeyecek her belgenin bir suretini yanınızda bulundurmanız gerekir. Belirtilen belgelerden başka belgeler de istenebilir. Talep edilen tüm belgelerin sunulması, vizenin mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez. Başvuru ücreti tarafınıza iade edilmez. Talebinizin incelenmesini kolaylaştıracak her tür belgeyi dosyanıza ekleyebilirsiniz (Örn : vize düzenlenmiş eski pasaportlarınız, vs…).

Yayınlanma tarihi: 23/08/2011

Sayfa başına dönmek için