Destek şartları ve ortaklıklar

Destek şekilleri

Türk ortaklara destek şekilleri, işbirliği politikamızın esas çizgilerine cevap vermekte ve çoğunlukla aşağıdaki şekillerde gerçekleşmektedir.

- Doküman desteği

Doküman desteği, kurumlarda var olan Fransız dilindeki belgeleri zenginleştirme ve güncel tutma ihtiyacını karşılamaya yöneliktir: araştırma (edebiyat, tercüme, didaktik), eğitim araç-gereçleri, süreli yayınlar, müzik ve film CD’leri.

- Kısa süreli dil öğrenimi ve eğitim amaçlı stajlar

Bu stajlar her yıl onlarca öğrenci ve öğretmene Fransız dili ve uygarlığı alanındaki bilgilerini mükemmelleştirme, yabancı dil Fransızca öğretimindeki bilgilerini güncelleştirme olanağı vermektedir. Bu bir aylık stajlar, Fransa’da, genellikle yaz aylarında, BELC, CLA, CUEF, CIEL, Paris’teki Alliance française veya IMEF gibi eğitim merkezlerinde yapılmaktadır.

- Master’ da uzmanlık ya da ortaklaşa doktora bursları

"Lisans" ya da "Yüksek Lisans" mezunu, üstün başarılı öğrencilere yöneliktir. Fransa’da edebiyat, dilbilim, çeviribilim ya da yabancı diller öğretimi alanlarında lisans üstü diploması (Master ya da Doktora) edinilmesi amacıyla verilir.

- Uzmanların görevli olarak gelmeleri

Bu etkinlik, ortak çalışma yürütülen eğitim kurumları tarafından düzenlenen eğitim seminerleri veya frankofon kolokyumların yürütülmesine katkı sağlar. Çeşitli eğitim ve dilbilim alanlarında uzmanlık hizmeti verilmesini de sağlar.

- Maddi destek

Ortakların düzenledikleri frankofon etkinlikler (tiyatro, eğitimsel toplantılar, atölye, kolokyum gibi) çerçevesinde, iletişim, çeviri, yayın giderlerinin karşılanması amacıyla parasal bir katkı sağlanabilir.

- Fransa’ya Davetler

Eğitim temsilcileri ve kadrolara yöneliktir. Seminer, eğitim fuarı, Fransız eğitim kurumlarıyla buluşmalar, örnek eğitim kurumlarını ziyaret gibi etkinliklere katılmayı sağlar.

Ortaklar

- Kurumsal ortaklar

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Türk eğitim sisteminin her düzeyinde Fransız dilinin tanıtılması ve geliştirilmesi konusunda, İşbirliği ve Kültürel Etkinlikler Servisinin ayrıcalıklı muhataplarıdır. Şu anda yürütülen etkinlikler, eğitim alanında yerel makamlarca girişilmiş önemli yenilikler çerçevesinde yer almaktadır : Üniversitelerin Fransızca Yabancı dil bölümlerinde reform, Anadolu Liselerinde Fransızca’nın 2. yabancı dil olarak okutulması, Türkiye’nin Socrates, Leonardo gibi Fransa’da Eğitim Avrupa Ajansı programlarına katılması ve Türkiye sertifikasyon reform projesi.

2002’de İstanbul ve Ankara’da, 2003’te Izmir’de kurulan üç ayrı Fransızca Öğretmenleri Derneği, 2008 yılında yeni bürolarına geçmiştir. Uluslararası Fransızca Öğretmenleri Federasyonu’na bağlı bu derneklerin amacı, Türk öğretmenlerle tüm dünyadaki meslektaşları arasındaki bağları güçlendirmektir.

- Yüksek öğrenimdeki ortaklar

Fransız dili ve uygarlığıyla yakından ilgilenenlere üç tip öğrenim dalı açıktır. Fransızca Yabancı Dil öğretimi bölümleri, Marmara ya da Gazi Üniversitelerinde olduğu gibi, geleceğin eğitimcilerini uygulamalı dilbilimine ve dil öğretmenliğe hazırlamaktadır; Istanbul, Ankara ya da Hacettepe Üniversitelerinin Fransız dili ve edebiyatı bölümleri filoloji ağırlıklı bir öğrenim vermektedir; ve son olarak, mütercim ve tercümanlar, Yıldız, Hacettepe ya da Bilkent Üniversitelerinin bu alanda uzmanlaşmış öğrenim dallarında yetiştirilmektedirler.

Öğretimlerinin bütününe kesinlikle Avrupalı bir yönelim vermek ya da Frankofon dünyasında açılımlar edinmek isteyen öğretim kurumlarında da Fransızca mevcuttur. Tamamen Fransızca eğitim yapılan Galatasaray Üniversitesi hariç, Marmara, İstanbul Yeditepe ve Antalya Akdeniz Üniversiteleri de İktisat ve Siyasal bilimler bölümlerinde, iki dilli öğrenim olanağı sunmaktadır. Ayrıca Fransızca, çok sayıda öğretim kurumunda, özellikle turizm (İzmir, Antalya, Eskişehir) veya yabancı dil (Samsun, Konya, Kars, Erzurum, Adana) ve teknik (ODTU) öğrenim dalları bulunan üniversitelerde seçmeli yabancı dil olarak sunulmaktadır.

- İlk ve ortaöğretimdeki ortaklar

Türkiye’de, kuruluşu çok eskiye dayanan, Galatasaray Lisesi ile İstanbul ve İzmir’de bulunan (Sainte-Pulchérie, Saint-Joseph, vb.) altı cemaat okulu gibi çeşitli eğitim kurumlarında iki dilli bir öğretim yapılmaktadır. Daha yeni olarak da Tevfik Fikret Eğitim Vakfı bu yola girmiş bulunmaktadır (Ankara, İzmir ve Bursa).

Fransızca, devlet okullarında da yabancı dil olarak okutulmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Anadolu Liselerinde dil öğrenimini çeşitlendirme kararıyla Fransızca yeni bir güç kazanmıştır.

- Aracı-ortaklar

SCAC (İşbirliği ve Kültürel Etkinlik Servisi) politikasını uygulamak için, Ankara, İstanbul ve Izmir’de bulunan 3 Fransız Kültür Merkezi ağına dayanır. Bu kurumların etkinlikleri sanatsal ve kültürel gösterilerden Fransızca dil derslerine, sergilerden yarışmalara dek çok çeşitli alanları kapsamaktadır. Tüm bunlara, toplum, arkeoloji, konularında araştırma odaklı Fransız Anadolu Araştırmaları Merkezi (IFEA) de eklenmiştir.

Yayınlanma tarihi: 05/12/2008

Sayfa başına dönmek için