Diplomatik vize, çalışma vizesi veya resmi vize prosedürleri

Vize başvurusu :

Vize başvurusu, Pazartesi – Cuma günleri arasında (Türk ve Fransız resmi tatil günleri dışında) yalnızca 8.30-13.00 ve 14.30 – 17.00 saatleri arasında aşağıda adresi bulunan Fransa Büyükelçiliği Vize Servisi’nde yapılır.

Fransa Büyükelçiliği Vize Servisi adresi : Paris Cad. No: 70 Kavaklıdere / ANKARA

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Vize Servisi, 21 Eylül 2009’dan bu yana, Fransa’nın diğer diplomatik temsilcilikleri ve konsolosluklarında olduğu gibi, diplomatik pasaport hamili olan ve bir diplomatik temsilcilikte, konsoloslukta veya uluslararası bir kuruluşta görev yapmak üzere 3 aydan uzun bir süre için vize talep eden diplomatik görevliler ve konsolosluk görevlileriyle bu kişilerin diplomatik pasaport hamili ailelerinden biometrik parmak izi almamaktadır.

A - Diplomatik pasaport veya hizmet pasaportu için kısa süreli vize başvurusunda teslim edilmesi gereken belgeler:

Eksik evrak, eksik başvuru anlamına gelir ve bu durumda vizenin reddedilmesi olasılığı yüksektir.

Belgeler 2 ayrı dosya halinde ve aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiş olmalıdır :

Sözügeçen pasaportlar, özellikle resmi gerekçeli seyahatler sırasında kullanılmak üzere düzenlenmektedir. Bu nedenle, vize talebini pasaportu veren makam (veya yetkili kurum) gerçekleştirmelidir. Ayrıca, pasaportu veren makamın bağlı olduğu Dışişleri Bakanlığının bir notası gereklidir (veya vize talebi kişinin kendi ülkesi olmayan bir ülkede yapılıyorsa, şahsın kendi ülkesinin diplomatik görevi ile ilgili notası). Nota kişisel seyahatlerde de gereklidir.

1. Aşağıdaki bilgileri içeren bir nota:

- Resmi pasaport hamilinin kimliği (adı, soyadı, doğum tarihi);
- Görevleri (veya diplomatik pasaport ya da hizmet pasaportu sahibi olmasını sağlayan akrabalık bağı);
- Kullanılan seyahat belgesinin tipi ve numarası;
- Schengen alanına veya denizaşırı bölgelere seyahati tarihleri, gerekçeleri ve öngörülen tarihleri.

Bu nota ile birlikte sunulacak belgeler:

2. Bir veya iki Schengen vizesi başvuru formu (uyruğa göre)
3. Aynı sayıda standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, %18 gri fonlu vesikalık fotoğraf
4. Pasaportun aslı :

- Pasaport on (10) yıldan (veriliş tarihi) eski olmamalıdır
- Pasaport üzerinde en az iki (2) boş vize sayfası bulunmalıdır.
- Pasaport, vizenin sona eriş tarihinden itibaren en az üç (3) ay süreyle geçerli olmalıdır.

Vize ücretsizdir

Seyahat kişisel bir nedenle gerçekleştiriliyorsa, Başkonsolosluk gerekli gördüğü takdirde gelir veya konaklama ile ilgili belgeler talep edebilir.

B - Diplomatik pasaport veya hizmet pasaportu için uzun süreli vize başvurusunda teslim edilmesi gereken belgeler:

Eksik evrak, eksik başvuru anlamına gelir ve bu durumda vizenin reddedilmesi olasılığı yüksektir.

Belgeler 2 ayrı dosya halinde ve aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiş olmalıdır :

Diplomat veya konsolosluk görevlisi statüsüne sahip başvuru sahipleri Viyana Sözleşmesi uyarınca özel düzenlemelerden yararlanır.

Söz konusu olan, Fransa’da görevli diplomatik personel veya konsolosluk personeli ile aile bireyleridir.

Bu görevleriyle resmi hizmet üstlendiklerinden uzun süreli vize alırlar ve Fransa’ya geldiklerinde Fransa Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı kendilerine PRO/MAE denilen bir kart verir.

Gerekli belgeler :

1. Pasaportu veren devletin Dışişleri Bakanlığının veya personeli gönderen Devletin diplomatik birimi veya konsolosluk biriminin ya da pasaport sahibinin görev yaptığı uluslararası kuruluşun aşağıdaki bilgileri içeren notası:

- kullanılan seyahat belgesinin tipi ve numarası;

- kişinin üstleneceği görev ve ünvan (veya aile bireyleri için akrabalık bağı),

- yerine görev yapılacak kişinin adı veya yeni açılan bir görev profili söz konusuysa görevin adı.

Bu nota ile birlikte sunulacak belgeler :

2. Bir adet uzun süreli Schengen vizesi başvuru formu;
3. Aynı sayıda standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, %18 gri fonlu vesikalık fotoğraf
4. Pasaportun aslı:

- Pasaport on (10) yıldan (veriliş tarihi) eski olmamalıdır
- Pasaport üzerinde en az iki (2) boş vize sayfası bulunmalıdır.
- Pasaport, en az 1 yıl 3 ay geçerli olmalıdır.

Vize ücretsizdir.

Not : Başvuru esnasında, belgelerin asıllarını ve iade edilmeyecek her belgenin bir suretini bulundurmak gerekir. Belirtilen belgelerden başka belgeler de istenebilir. Talep edilen tüm belgelerin sunulması, vizenin mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez. Başvuru ücreti iade edilmez. Talebin incelenmesini kolaylaştıracak her tür belge başvuru dosyasına eklenebilir (Örn : vize düzenlenmiş eski pasaportlar, vs…).

Diplomatik veya resmi pasaport hamillerince gayrıresmi nitelikte gerçekleştirilen vize başvurularına dair Fransız yetkililer tarafından belirlenen yeni kurallar :

- Gayrıresmi mesleki nedenlerle (iş gezileri, bir basın kuruluşu için röportajlar, vb.) gerçekleştirilen (90 gün altı) kısa dönemli vize başvuruları normal bir pasaport ile yapılmalıdır.

- Gayrıresmi nedenlerle (okula gidecek çocuklar, eğitim, incelemeler, bilimsel araştırmalar…) gerçekleştirilen (90 gün üstü) uzun dönemli vize başvuruları normal bir pasaport ile yapılmalıdır.

Vize verilme süresi :

Vize, başvuru tarihini takip eden iş günü içinde verilir. Aşağıda belirtilmiş ülkelerin vatandaşları için en az 2 hafta süren bir prosedür gerekmektedir.

Afganistan, Ürdün, Filistin, Cezayir, Kazakistan, Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, Ruanda, Bahreyn, Lübnan, Somali, Burundi, Liberya, Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Libya, Surinam, Kuzey Kore, Mali, Suriye, Mısır, Fas, Çad, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijer, Tunus, Endonezya, Nijerya, Yemen, İran, Amman, Irak, Pakistan.

Bir diplomatik misyon veya konsoloslukta ya da uluslararası bir kuruluşta görev yapmak üzere 3 aydan uzun bir müddet için vize talep eden diplomatik pasaport ve hizmet pasaportu hamilleri ve bu kişilerin diplomatik pasaport ve hizmet pasaportu hamili olan aile üyeleri için en az 10 günlük bir inceleme süresi gerekmektedir.

Tamamlayıcı bilgiler :

Vize Servisi yetkilisinin telefon numarası : 00 90 312 455 45 40’tır. Bu numara, 09.00 - 13.00 ve 14.00 – 17.00 saatleri arasında müsaittir. Bu telefon hattından genel bilgiler verilmez.

Yayınlanma tarihi: 27/02/2013

Sayfa başına dönmek için