Dönüş vizesi

Eksik evrak, eksik başvuru anlamına gelir ve bu durumda vizenin reddedilmesi olasılığı yüksektir.

Sunulması gereken evrak listesi - Belgeler iki ayrı dosya halinde ve aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiş olmalıdır :

Gereken belgeler :

1. Dikkatli bir şekilde doldurulmuş ve imzalanmış iki (2) uzun süreli Schengen vizesi başvuru formu
2. Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, %18 gri fonlu iki (2) adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı:

- Pasaport on (10) yıldan (veriliş tarihi) eski olmamalıdır
- Pasaport üzerinde en az iki (2) boş vize sayfası bulunmalıdır.
- Pasaport, en az 18 ay geçerli olmalıdır

4. Vize başvurusu sırasında ödenecek 99 avro karşılığı TL (ücret, vize reddedilse de iade edilmez)
5. Varsa, pasaporttaki vizeli ve mühürlü tüm sayfaların fotokopisi
6. Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği
7. Emniyetten giriş ve çıkış belgesi
8. Fransa’da en son alınan fatura
9. Evlenme cüzdanı

Resit olmayanlar için :

10. Öğrenci belgesi
11. Doğum kayıt örneği (doğum Fransa’da olduysa)
12. Ebeveyn oturum belgelerinin fotokopileri
13. Sağlık karnesi fotokopisi

Not :
- Aile nüfus kayıt örneği de aralarında bulunmak üzere tüm resmi belgeler Fransızca’ya çevrilmiş ve bir noter tarafından tasdiklenmiş olmalıdır.
- Belgelerin asıllarıyla, size iade edilmeyecek her belgenin bir suretini yanınızda bulundurmanız gerekir. Belirtilen belgelerden başka belgeler de istenebilir. Talep edilen tüm belgelerin sunulması, vizenin mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez. Başvuru ücreti tarafınıza iade edilmez. Talebinizin incelenmesini kolaylaştıracak her tür belgeyi dosyanıza ekleyebilirsiniz (Örn : vize düzenlenmiş eski pasaportlarınız, vs…).

Yayınlanma tarihi: 11/10/2011

Sayfa başına dönmek için