Dünya İnsani Zirvesi ile ilgili Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Sn. Jean-Marc Ayrault tarafından yapılan açıklama (Istanbul, 23-24 Mayıs 2016) [fr]

23-24 tarihlerinde, İstanbul’da gerçekleşecek, Birinci Dünya İnsani Zirvesi’nin düzenlenmesini selamlıyorum. Fransız heyetine, Ekoloji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Bakanı Sn. Ségolène Royal başkanlık etmektedir. Kalkınma ve Frankofoni’den sorumlu Devlet Bakanı Sn. André Vallini ise, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından, kriz halindeki eğitim üzerine spesifik bir mekanizma oluşturmakla görevlendirilen Sn. Gordon Brown’un bulunduğu girişimle ilgili toplantılara iştirak edecektir.

Bu zirve, krizlerin, her geçen gün, insani ihtiyaçları çoğaltığı ve dünyada 60 milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığı bir dönemde, uluslararası topluma, uluslararası insani çalışmalar konusunda yeni bir yol haritası çizme imkanı sağlamalıdır. Zirve, sivillerin korunması yönündeki taahüdümüzü yineleme, insani yardım ile kalkınma arasındaki uyumu güçlendirme ama aynı zamanda, COP21 seferberliğimizin devamı niteliğinde, doğal afetler ve iklim düzensizliğinin sonuçlarına daha iyi cevap verme imkanı sağlayacaktır.

Bugün, insani çalışmaların %80’i, özellikle çocuklar olmak üzere giderek daha çok sivilleri etkileyen bir durum olan, silahlı çatışma kontekstinde gerçekleşiyor. Fransa, hem sahada, hem de uluslararası platformlarda, insani alanda uluslararası hukuka ve sivillerin korunmasına riayet edilmesi için, seferberdir. Keza, bu amaçla, barış koruma operasyonları sırasında sivillerin korunması için, 10 Haziran tarihinde, New York’ta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde düzenlenecek bir açık oturuma başkanlık edeceğim. Fransa, ayrıca, 2017 yılında, « Paris İlkeleri ve Taahhütleri »’nin kabulünden 10 yıl sonra, silahlı çatışmalarda çocukların daha iyi korunmasını sağlamak amacıyla uluslararası bir konferans düzenleyecektir.

Yayınlanma tarihi: 23/05/2016

Sayfa başına dönmek için