Eğitim amaçlı (CEF kayıt numarası ile)

Eksik evrak, eksik başvuru anlamına gelir ve bu durumda vizenin reddedilmesi olasılığı yüksektir.

Sunulması gereken evrak listesi - Belgeler aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiş olmalıdır :

1. CEF numaranızın yer aldığı belge.
2. Doldurulmuş ve imzalanmış 2 adet uzun süreli kalış formu
3. 2 adet güncel ve biometrik ölçülerde vesikalık fotoğraf
4. ORJİNAL VE 1 ADET FOTOKOPİ : Pasaport ve pasaport üzerinde kişisel bilgilerin yer aldığı sayfaların fotokopisi.
5. Dosya masrafı için 50 avro (iadesi yoktur).

- Bursiyerler için ücretsizdir.

6. FOTOKOPİ : Fransa’da bulunulacak süre boyunca masrafların ne şekilde karşılanacağına dair bir belge.

- Bursiyerler için : bursun süresi ve tutarını belirten belge.

- Diğer öğrenciler için aylık asgari 615 avro gerekmektedir. (Fransız banka hesabında bu tutarın bulunduğuna dair bankadan alınacak bir belge veya öğrencinin harcamalarını karşılayacak kişinin kaynaklarını belirttiği bir belge)
7. Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (Fransızca çevirisi ve noter tasdiki ile)
8. FOTOKOPİ : Fransa’da kalınacak ilk üç ay boyunca konaklama bilgileri ve kanıtlayıcı evraklar.
9. ASIL : Başvuru sahibi tarafından doldurulmuş OFII belgesi.

Not : Belgelerin asıllarıyla, size iade edilmeyecek her belgenin bir suretini yanınızda bulundurmanız gerekir. Belirtilen belgelerden başka belgeler de istenebilir. Talep edilen tüm belgelerin sunulması, vizenin mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez. Başvuru ücreti tarafınıza iade edilmez. Talebinizin incelenmesini kolaylaştıracak her tür belgeyi dosyanıza ekleyebilirsiniz (Örn: vize düzenlenmiş eski pasaportlarınız, vs...)

Sorularınız için : amba.ankara@diplomatie.gouv.fr

Yayınlanma tarihi: 06/01/2012

Sayfa başına dönmek için