Eğitim amaçlı (CEF kayıt numarasız)

Eksik evrak, eksik başvuru anlamına gelir ve bu durumda vizenin reddedilmesi olasılığı yüksektir.

Sunulması gereken evrak listesi - Belgeler aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiş olmalıdır :

1. Doldurulmuş ve imzalanmış 2 adet uzun süreli kalış formu
2. 2 adet güncel ve biometrik ölçülerde fotoğraf
3. ORJİNAL VE 1 ADET FOTOKOPİ : Geçerli seyahat pasaportunuz ve pasaportunuzda kişisel bilgilerinizin yer aldığı sayfaların fotokopileri
4. 99 Euros değerinde dosya masrafı (iadesi yoktur)

- Bursiyerler için ücretsizdir.

5. Master ya da lisans eğitimi için yapılmış olan ön kayıt ya da kabul belgesi :

- Fransız Hükümeti bursiyerleri hariç.

6. FOTOKOPİ : alınan son diplomanın örneği ; bakalorya ya da eşdeğerinde eğitim belgesi.
7. FOTOKOPİ : Fransa’da bulunacağınız süreç boyunca masraflarınızın nasıl karşılanacağına dair belge :

- Bursiyerler için : bursun süresini ve tutarını belirten belge
- Diğer öğrenciler için aylık asgari 615 avro gerekmektedir. (Fransız banka hesabında bu tutarın bulunduğuna dair bankadan alınacak bir belge veya öğrencinin harcamalarını karşılayacak kişinin kaynaklarını belirttiği bir belge)

8. Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (Fransızca çevirisi ve noter tasdiki ile)
9. FOTOKOPİ : Fransa’da kalacağı ilk üç ay boyunca konaklama bilgileri ve kanıtlayıcı belgeler
10. ASIL : Başvuru sahibi tarafından doldurulmuş OFII belgesi.

Not : Belgelerin asıllarıyla, size iade edilmeyecek her belgenin bir suretini yanınızda bulundurmanız gerekir. Belirtilen belgelerden başka belgeler de istenebilir. Talep edilen tüm belgelerin sunulması, vizenin mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez. Başvuru ücreti tarafınıza iade edilmez. Talebinizin incelenmesini kolaylaştıracak her tür belgeyi dosyanıza ekleyebilirsiniz.

Sorularınız için : amba.ankara@diplomatie.gouv.fr

Yayınlanma tarihi: 06/01/2012

Sayfa başına dönmek için