Eğitim, eğitim programı veya araştırma amaçlı seyahat

Eksik evrak, eksik başvuru anlamına gelir ve bu durumda vizenin reddedilmesi olasılığı yüksektir.

Sunulması gereken evrak listesi - Belgeler iki ayrı dosya halinde ve aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiş olmalıdır :

1. Dikkatlice doldurulmuş, tarih atılmış ve imzalanmış Schengen formu
2. Pasaportun aslı:

- Pasaport on (10) yıldan (veriliş tarihi) eski olmamalıdır
- Pasaport üzerinde en az iki (2) boş vize sayfası bulunmalıdır.
- Pasaport, vizenin sona eriş tarihinden itibaren en az üç (3) ay süreyle geçerli olmalıdır.

3. Varsa, pasaporttaki vizeli ve mühürlü tüm sayfaların fotokopisi
4. Gidiş-dönüş uçak bileti rezervasyonu
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
6. Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, beyaz fonlu iki (2) vesikalık fotoğraf
7. Vize başvurusu sırasında ödenecek 60 avro karşılığı Türk lirası (bu tutar vize reddedilse de iade edilmez).
8. Tüm seyahat süresince, ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan 30.000 avro tutarında Schengen bölgesi için geçerli seyahat sigortası

9. Konaklama belgeleri :

Konaklama davet eden kurum tarafından sağlanmayacaksa :

a)Tanıdık yanında konaklama: Fransa’daki belediyeden verilmiş davetiye (aslı ve fotokopisi) ve ayrıca davet eden kişinin oturum ya da kimlik kartının fotokopisi, gelirlerini kanıtlayan belgeler ( gelir beyan belgesi, son 3 aylık maaş bordrosu) ve ikametini kanıtlayan belge (EDF, telefon faturası yada kira kontratı)

b) Otelde konaklama : rezervasyon tasdiki

c) Başvuruda bulunan kişinin Fransa’da kendi evi ya da kira sözleşmesi varsa : kira kontratı ya da ev tapusu, ev vergi belgesi

10. İş ile ilgili evraklar :

Başvuru sahibi eğitim görevlisi veya öğretmen ise:

- İşverenden garanti yazısı ve/veya izin belgesi
- SGK işe giriş bildirgesi ve SGK hizmet dökümü

Başvuru sahibi öğrenci ise :

- Okuduğu döneme ait İngilizce yada Fransızca okul ya da üniversite belgesi ve öğrenci kimliği

Başvuru sahibi reşit değil ise ve tek başına ya da yalnızca bir ebeveyn veya velayet sahibi kişi ile seyahat edecekse :

- Ebeveyden noter tasdikli muvafakatname ( Bu durum çocukla birlikte giden ebeveyn tek başına velayet hakkına sahip ise ya da tek ise). Belgede davet eden kişinin soyadı ve açık adresi, kalış süresi belirtilmiş olmalı. Ayrıca davet eden kişi ve velayet hakkı bulunan kişi tarafından imzalanmış olmalı ve bu evrakla birlikte davet edenin ve velayete sahip olan kişinin nüfus cüzdanı aslı ya da fotokopileri gerekmektedir.

11. Gelir ile ilgili evraklar :

- Son 3 aya ait banka hesap dökümleri (bankadan damgalı) ya da banka hesap cüzdanının aslı
- Düzenli geliri sahibi olunduğunu kanıtlayan belgeler : örneğin son 3 aylık maaş bordrosu (ya da muadil belgeler)

12. Seyahat amacına göre belgeler :

Eğitim amaçlı seyahat ise:

- Yasalara uygun davetiye ve/veya uygun garanti yazısı (uyarı : ek bilgi ve çıktısı alınacak formlara ulaşılabilecek linkler üye olan ülkelerin elçilik ve konsolosluk sitelerinde mevcut)

AB de eğtitim programı kapsamında araştırma seyahati ise:

- Araştırma kurumu tarafından ya da üniversiteden düzenlenmiş davetiye
- Ulusal Türk Ajansı (AB’de gençlik ve eğitim programlarıyla ilgili kurum) veya TUBITAK’tan başvuru sahibinin AB programına dahil olacağına dair yazının aslı

Not : Belgelerin asıllarıyla, size iade edilmeyecek her belgenin bir suretini yanınızda bulundurmanız gerekir. Belirtilen belgelerden başka belgeler de istenebilir. Talep edilen tüm belgelerin sunulması, vizenin mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez. Başvuru ücreti tarafınıza iade edilmez. Talebinizin incelenmesini kolaylaştıracak her tür belgeyi dosyanıza ekleyebilirsiniz (Örn : vize düzenlenmiş eski pasaportlarınız, vs…).

Yayınlanma tarihi: 08/06/2012

Sayfa başına dönmek için