Elif Şafak, Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres nişan töreni [fr]

Sevgili Elif Şafak,
Hanımefendiler, Beyefendiler, sevgili dostlar,

Bu olağanüstü vesile ile sizlere ev sahipliği yapmak benim için büyük bir onur ve sonsuz bir mutluluk.

Sanat ve Edebiyat nişanı çok özel bir nişan. « Sanat veya edebiyat alanındaki yaratılarıyla öne çıkanları veya Fransa’da ve dünyada sanat ve edebiyatın başarısına katkıda bulunanları » ödüllendiriyor.

Sevgili Elif ŞAFAK,

Bu nişanın size verilmesinin nedeni, burada bulunan tüm dostlarınız için gayet açık. Zira onlar bugün Fransa’nın, Türk kültürel ve entelektüel hayatından büyük bir şahsiyeti yücelttiğini biliyorlar. Onlar Fransa’nın, Türkiye’nin modernliğini simgeleyen gayretli bir mücadeleciyi yücelttiğini biliyorlar.

Gelenek olduğu üzere, öncelikle olağanüstü yolculuğunuzdan söz etmeme izin veriniz.

Fransa’nın Strazburg şehrinde, diplomat bir anneden dünyaya geldiniz. Madrid, Ankara, Köln, Amman, Boston, Michigan ve Arizona’da yaşadıktan sonra, kalben bağlı olduğunuz şehir İstanbul’a yerleştiniz.

Fransız ve Rus edebiyatlarının gençlik yıllarınızda üzerinizde en derin izler bırakan dünya edebiyatları olduğunu düşünüyorsunuz.

Doktora çalışmanızı Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi üzerine yaptınız. Yüksek lisansınızı da « cinsiyet ve feminizm » üzerine araştırmanızla yine bu üniversitede tamamlamıştınız. İnceleme yazılarınız bir yanda « İslam’ın heterodoks dervişlerinin anlaşılması », diğer yanda « Eril söylevler üzerinden Türk kültürü ve modernliğinin analizi » üzerineydi.

Bu kişisel kozmopolit güzergah, sufilik ve Osmanlı kültürü ile içiçe geçmiş gayretli ve hümanist eğitim, hiç kuşkusuz edebi eserlerinizi derinden etkiledi. İlk romanlarınız bunu ortaya koyuyor. « Pinhan » adlı eserinizle 1998 yılında Mevlana Büyük Ödülü’nü aldınız. 17. yüzyıl Akdeniz’inde Yahudi ve İslam dinlerinin gizemciliğini içice bir şekilde okuyucuya sunduğunuz « Şehrin Aynaları » isimli eseriniz de1999 yılında yayınlandı.

2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği En İyi Roman Ödülü’nü alan « Mahrem » ve daha sonra 2002 yılında Fransızca’ya « Bonbon Palace » ismiyle çevrilen « Bit Palas » isimli romanlarınızla, elde ettiğiniz ilk başarıları devam ettirdiniz ve okuyucu kitlenizi büyük oranda genişlettiniz.

« The Bastard of Istanbul » isimli romanınızı öğretim üyesi olarak çalıştığınız Amerika Birleşik Devletleri’nde doğrudan İngilizce olarak kaleme aldınız. Bu eseriniz Türkçe’ye « Baba ve Piç » ismiyle çevrildi. 2006 yılında Türkiye’de en fazla satılan kitap oldu ve yaklaşık 100.000’i Fransa’da olmak üzere dünya üzerinde birçok okuyucuyu büyüledi.

Romanda, Ermeni Soykırımı’nın unutulması konusunu büyük bir incelikle ele aldığınız bölümlerden dolayı « Türklüğe hakaret » ettiğiniz gerekçesiyle hakkınızda soruşturma açıldı. Ne mutludur ki, bu karanlıkçı davadan vazgeçildi. Ama yine de bu tecrübenin sizi derinden etkilediğini biliyorum.

Ne mutlu bizlere ki, geçirdiğiniz bu zor zamanlar, Türk toplumunun bilinçaltı üzerine çalışmanıza devam etmek konusunda cesaretinizi kırmadı. Türkiye’deki ve dünyadaki okuyucularınız sizin çalışmalarınızı izlemeye devam ediyorlar. Annelik ve yazarlık ikilemi üzerine kaleme aldığınız « Siyah Süt », 2009 yılında Türkiye’de 500.000 adetten fazla satılan « Aşk » ve 2001 yılında yayınlanan kimlik, gelenekler ve göç temalı « İskender » isimli eserleriniz buna örnek teşkil ediyor.

Bugün Türkiye’nin, eserleri en fazla okunan kadın yazarısınız. Eserleriniz 25 dile çevriliyor. Diğer yandan, Türkiye’de ve dünyada birçok çeşitli günlük ve aylık yayınlarda yazılar kaleme alıyor, rock müzik toplulukları için şarkı sözleri yazıyorsunuz.

Konuşmalar yapmak üzere dünyanın birçok ülkesi tarafından davet ediliyorsunuz. Yakın bir zaman önce Fransa’da « Türkiye Mevsimi » çerçevesinde ve Paris Ulusal Kitap Merkezi’nde konuşmalar yaptınız. 2009’da Deauville’de düzenlenen 5. Kadın Forumu esnasında « Uluslararası Yükselen Yetenek » ödülünü aldınız.

Bu akşam Fransa, eserlerinize ve çalışmanıza olan saygısını bir kez daha ifade ediyor.

Elif ŞAFAK, fikir özgürlüğü hizmetindeki entelektüel çalışmanız ve kültürlerarası diyaloğa ve insan haklarına yaptığınız katkılardan ötürü, Fransa Cumhuriyeti Kültür Bakanı adına sizi Chevalier dans l’Ordre National des Arts et des Lettres nişanını tarafınıza takdim ediyoruz./.

Yayınlanma tarihi: 10/07/2012

Sayfa başına dönmek için