Evlat edinme

Eksik evrak, eksik başvuru anlamına gelir ve bu durumda vizenin reddedilmesi olasılığı yüksektir.

Sunulması gereken evrak listesi - Belgeler iki ayrı dosya halinde ve aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiş olmalıdır :

Bu sayfada, Fransa’da ikamet eden kişilerin, uluslararası evlat edinme prosedürü çerçevesinde evlat edindikleri reşit olmayan (Fransız yasalarına göre 18 yaşından küçük) yabancı çocukların Fransa’da ikamet edebilmeleri amacıyla yaptıkları vize başvurularına dair bilgiler verilir.

Gerekli belgeler :

1. Dikkatlice doldurulmuş, tarih atılmış ve imzalanmış iki adet “uzun süreli vize” başvuru formu
2. Pasaportun aslı:

- Pasaport on (10) yıldan (veriliş tarihi) eski olmamalıdır
- Pasaport üzerinde en az iki (2) boş vize sayfası bulunmalıdır.
- Pasaport, vizenin sona eriş tarihinden itibaren en az üç (3) ay geçerli olmalıdır.

3. Pasaporttaki kişisel bilgileri, vizeleri ve mühürleri içeren tüm sayfaların fotokopisi
4. Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, %18 gri fonlu üç (3) adet vesikalık fotoğraf
5. Dosya masrafları: 15 avro karşılığı TL (ücret, vize reddedilse de iade edilmez)
6. Onay (mümkünse yıllık onay ve belgesi ile birlikte) ;
7. Terk etme belgesi veya anne baba rızası;
8. Evlat edinme kararı;
9. Temyiz hakkından vazgeçme veya itiraz etmeme belgesi;
10. Evlat edindikten önceki ve sonraki çocuk doğum belgeleri;
11. Varsa, Türk hükümetinden çıkış izni.

Bu belgeler, çocuğun ülkesinde yürürlükte olan yönetmeliklere uygun resmi onay veya apostil taşımalıdır ve resmi onaylı Fransızca çevirisi yapılmalıdır.

AFA veya Yetkili bir Fransız makamı veya çocuğun ülkesindeki yetkili kurumun merkez birimi tarafından verilen Dava Süreklilik Sözleşmesi (APP) aşağıdakiler için gereklidir :

- Yerel evlat edinme karar girişi (evlat edinme kararının şekli ve veren yetkili makam ne olursa olsun)

- Çocuğun ülkeden çıkışını ve Fransa’da oturması için bir vizenin verilmesini sağlamak.

- Vize talebi, SAI’ye (Uluslararası Evlat Edinme Birimi) başvuru gerektirir.

Not :
- Aile nüfus kayıt örneği de aralarında bulunmak üzere tüm resmi belgeler Fransızca’ya çevrilmiş ve bir noter tarafından tasdiklenmiş olmalıdır.
- Belgelerin asıllarıyla, size iade edilmeyecek her belgenin bir suretini yanınızda bulundurmanız gerekir. Belirtilen belgelerden başka belgeler de istenebilir. Talep edilen tüm belgelerin sunulması, vizenin mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez. Başvuru ücreti tarafınıza iade edilmez. Talebinizin incelenmesini kolaylaştıracak her tür belgeyi dosyanıza ekleyebilirsiniz (Örn : vize düzenlenmiş eski pasaportlarınız, vs…).

Yayınlanma tarihi: 24/08/2011

Sayfa başına dönmek için