Faydalı Linkler [fr]

Avrupa siteleri

- Avrupa Üzerine Bilgi Merkezi
Sunuş, Avrupa Birliği’nin tarihçesi ve işleyişi, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler üzerine genel bilgiler ve genişleme, kurucu anlaşmaların tam metinleri, günlük yaşam üzerine fişler, Avrupa üzerine, bölgesel olarak bilgi alınabilecek alanlar rehberi, bibliyografya, konferansçıların Fransız ağı rehberi, pedagojik araçlar üzerine veri temelleri, çocuklar ve yetişkinler için oyunlar

- Strasbourg Avrupa Çalışmaları Merkezi (CEES)

Fransız Hükümetine ait internet siteleri

- Cumhurbaşkanlığı
Sunuş (biyografi, ortaklar, işleyiş), aktüalite, ajanda, konuşmalar, Bakanlar Kurulu, kurumlar: kurucu metinler, 5. cumhuriyet Cumhurbaşkanları, portreler, Fransa üzerine bilgiler, Avrupa Birliği, Frankofoni, Elysee Sarayına yapılan ziyaretler, elektronik posta kutusu

- Başbakanlık
Sunuş (biyografi, ajanda, konuşmalar, basın bildirileri), Hükümet: Hükümet oluşumu, ajanda, Bakanlar Kurulu, tematik dosyalar, aktüalite, Matignon’a yapılan ziyaretler, forumlar, quiz, elektronik posta kutusu

- Ulusal Meclis
Sunuş (rol, işleyiş, tarihçe), milletvekilleri albümü, Meclis ve komisyonlar (tutanaklar, dosyalar), raporlar, kanun tasarı ve önerileri, kabul edilmiş metinler, parlamenter ajanda, belge ve yayınlar, aktüalite dosyaları, ziyaretler, forumlar, oyunlar

- Senato
Sunuş (rol, işleyiş, tarihçe), senatörler albümü, siyasi gruplar, aktüalite: gündem, basın bildirileri, canlı TV ve video yayınları (kanun çalışmaları, komisyonlar, raporlar, tartışmalar, istişareler), Senato’nun Avrupa çapında ve uluslararası etkinlikleri, 8 ila 15 yaş arası çocuklara yönelik bölüm, yerel kolektivitelere yönelik bölüm, quiz, ziyaretler

- Anayasa Konseyi
Sunuş (görevler, oluşum, organizasyon, yetkiler), aktüalite, alınan kararlar, 1791 yılından itibaren Fransız Anayasalarının tam metinleri, ziyaretler, dağıtım listesi

- Danıştay
Sunuş (tarihçe, görevler, işleyiş), idari hukuk üzerine pratik bilgiler, büyük kararlar hakkında yorumlar, Palais-Royal’e yapılan ziyaretler

- Ekonomik ve Sosyal Kurul
Sunuş (organizasyon, temsilci gruplar, işleyiş), aktüalite (oturum takvimi, halihazırdaki birim çalışmaları, gelecekteki çalışma konuları), hukuki metinler (organik kanun, uygulama kanunları, iç tüzük), katalog (son 12 ayın yayınlarına tam metin olarak ulaşma imkanı, 1947’den itibaren yayınlar)

- Resmi Gazete
Sunuş (tarihçe, yapı), günün Resmi gazetesinin incelenmesi, “yasa ve kararnameler” basımı, internet üzerinden sipariş olanaklı katalog, elektronik posta ile bilgi alma servisi, Resmi Gazetenin basılma etaplarının interaktif olarak keşfi

- Fransız dokümantasyonu
Sunuş (görev, etkinlikler, görev şeması), yayın kataloğuna giriş (internet üzerinden sipariş ve satış), kamu raporlarının tam metinleri, aktüalite dosyaları, Fransa, yabancı ülkeler ve uluslararası alan üzerine dokümanter kaynaklar, görev şemaları (Cumhurbaşkanlığı, Hükümet, Siyasi Partiler, Sendikalar), yayınların dağıtımı üzerine pratik bilgiler, kütüphane, dokümantasyon salonu, fotoğraflar, fotoğrafçılık üzerine seçilmiş siteler

Yayınlanma tarihi: 07/03/2011

Sayfa başına dönmek için