Fransa Cumhuriyeti 2018 İnsan Hakları Ödülü : adaylık çağrısı [fr]

Fransız Hükümeti Başbakanı tarafından tevdi edilen, Fransa Cumhuriyeti’nin 2018 yılı "Özgürlük-Eşitlik-Kardeşlik" İnsan Hakları Ödülü için 15 Ekim 2018 tarihine kadar adaylık başvurusu yapılabilir.

1988 yılında ihdas edilen bu ödülü İnsan Hakları’nın yaygınlaştırılıp geliştirilmesine veya korunmasına yönelik çalışmaların Fransa’da veya yurtdışında başarılı bir şekilde yürütülmesinin sağlanmasını ve ödüllendirilmesini amaçlamaktadır. İnsan Hakları Savunucusu ifadesi, şahsı adına veya bir grup adına, kadınlar, çocuklar, mülteciler vs. gibi belirli bir bireyler zümresi ile ilintili medeni ve siyasi haklar, ekonomik haklar, sosyal ve kültürel haklar hatta kolektif haklardan oluşan temel hakların korunmasını veya yaygınlaştırılmasını savunan insanları işaret etmektedir.

2018 yılı için, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 70. ve İnsan Hakları Savunucuları Bildirgesi’nin 20.yıldönümleri münasebetiyle, Fransa İnsan Hakları Ulusal Danışma Kurulu (CNCDH), kendi ülkelerinde insan haklarının savunulması ile geliştirilmesi konusunda öne çıkan, özellikle de bu nedenlerden ötürü kovuşturmaya tabi olan veya zulmedilen şahsiyetler veya kuruluşları mükafatlandırmayı seçmiştir.

Sivil Toplum Kuruluşların veya bireysel adayların, milliyet veya sınırlar konusunda ayrım gözetilmeksizin, insan haklarının geliştirilmesi veya korunması konusunda, Fransa veya yurtdışında, yürüttükleri çalışmaları ve hayata geçirmek istedikleri projeyi tanıtan adaylık dosyalarını 15 Ekim 2018 tarihinden önce sunmaları gerekmektedir.

Jüri tarafından sonuçlar açıklandıktan sonra, 2018 yılı Ödülü, Fransız Hükümeti adına, 10 Aralık 2018 tarihi civarında, Paris’te düzenlenecek bir törenle beş kazanana takdim edilecektir. Bu beş kazanan, bir nişan ile taltif edileceklerdir aynı zamanda kendilerine, aralarında paylaşmak suretiyle, CNCDH tarafından, projelerini hayata geçirmelerini sağlayacak bir bağış yapılacaktır.

Dosyalar eksiksiz biçimde, son başvuru tarihi olan 15 Ekim 2018’den önce CNCDH’a teslim edilmelidir.

Başvuru dosyaları adaylar tarafından doğrudan CNCDH’a hitaben gönderilmelidir :
● TSA 40720 – 20 avenue de Ségur, 75 007 PARIS – France adresinde mukim Kurul Genel Sekreterliğine hitaben posta yolu ile veya;
● cncdh@cncdh.pm.gouv.fr adresine elektronik posta yolu ile gönderilmelidir.

Detaylı bilgi için CNCDH’ın internet sitesine buradan erişebilirsiniz

Adaylık başvurusu formunu buradan yükleyebilirsiniz (Fransızca olarak) :

Word - 1.2 Mb
Formulaire de candidature Prix droits de l’homme 2018
(Word - 1.2 Mb)

İletişim : jeanne.simon@diplomatie.gouv.fr

Yayınlanma tarihi: 04/10/2018

Sayfa başına dönmek için