Fransa Dışişleri ve Avrupa işleri Bakanlığı Basın sözcüsü tarafından 15 Eylül Uluslararası Demokrasi Günü ile ilgili olarak yapılan açıklama, 14 Eylül 2011

Yarın, Birleşmiş Milletler Genel Meclisi tarafından Kasım 2007’de ihdas edilen uluslararası demokrasi gününü kutlayacağız.

Fransa dünya üzerinde, İnsan hakları ve temel özgürlükler ve özellikle de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 21. maddesinde ifade edilen haklar konusunda, çoğunlukla hayatları pahasına çalışan herkesi desteklediğini ifade eder. Bu madde herkesin doğrudan veya serbestçe seçilmiş temsilciler aracılığı ile ülkesinin yönetimine katılma ve ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkına sahip olduğunu belirtir.

Fransa, Avrupa Birliği’ndeki ortakları gibi, halkın özgür iradesinin, gizli veya serbestliği sağlanacak benzeri bir yöntemle genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak ve belirli aralıklarla tekrarlanacak dürüst seçimlerle ifade edilmesine önem vermektedir.

Demokratik rejimlerin tesis edilmeleri ve iyi işleyişlerinde, özellikle de fikir özgürlüğü, dernek kurma özgürlüğü ve ifade özgürlüğü olmak üzere İnsan haklarına saygı vazgeçilmezdir.

Son aylar boyunca, halklar, özellikle Akdeniz’in güneyinde bulunan komşu ülkelerde olmak üzere bu özgürlükleri talep etmek için başkaldırdılar. Bu gün vesilesiyle Fransa, Arap baharı esnasında dile getirilen demokratik isteklerin ve halihazırdaki demokratik geçiş süreçlerinin yanında olduğunu bir kez daha dile getirir. Halkların özgürlükler ve temel haklara saygı için dile getirdikleri istekler karşısında sağır rejimler tarafından yinelenen şiddeti ve İnsan hakları ihlallerini en kesin dille kınadığını yineler.

Fransa bugün, acımasız cezalandırmalara rağmen demokrasi hakkından vazgeçmemeyi seçen Suriye halkını özel bir şekilde düşünmektedir.

Yayınlanma tarihi: 14/09/2011

Sayfa başına dönmek için