Fransa’da yatırım ortamının cazibesi - Dışişleri Bakanlığı’nın bu yöndeki çalışmaları, 18 Şubat 2014 [fr]

Fransa’da yatırım ortamının cazibesi - Dışişleri Bakanlığı’nın bu yöndeki çalışmaları

Cumhurbaşkanı, dün, Stratejik Çekim Konseyi toplantısına başkanlık etmiştir. Bu, ülkemiz yatırım ortamının çekiciliğinin güçlendirilmesi bakımından önemli bir aşama teşkil ediyor.

Dışişleri Bakanımız Sayın Laurent Fabius, toplantıya iştirak etmiş, ülkemizin iktisadi kalkınması ve yatırım ortamının çekiciliği lehinde Dışişleri Bakanlığı’nın çalışmalarını devam ettirdiğini teyid etmiştir.

Bu bağlamda, yeni kararlar hayata geçirilecektir:

- Fransa’nın yatırım çekiciliğinin tanıtımı, bundan böyle, Fransa Uluslararası Yatırımlar Ajansı (AFII) ve Ubifrance ortaklığından doğan yeni bir kuruluş olan ve Dışişleri, Ekonomi ve Maliye Bakanlıklarının ortak himayesi altında bulunan France International Entrepreneurs (Fransa Uluslararası Girişimciler) tarafından yürütülecektir. Söz konusu reform sayesinde, önemli imkanlara sahip (AFII, 150 çalışan ve 18 ülkede 22 şubeye sahipken, Ubifrance’un, 65 ülkede 81 şubesi ve 1400 çalışanı bulunmaktadır) bu iki ajansın çalışmaları tek çatı altında, daha etkin bir biçimde yürütülmesi ve sunulan hizmetleri şirketlerimizin ihtiyaçlarına göre daha iyi uyarlanması sağlanacaktır. Dışişleri Bakanlığı’nın ortak himayesi,ayrıca, Sn. Laurent Fabius’ün ekonomi diplomasisi yönündeki angajmanına uygun olarak, yeni yapı ve yurtdışındaki diplomatik ve konsolosluk ağımızın sinerjilerinin daha da artırılmasını sağlayacaktır.

- Aynı zamanda, bir "yetenek pasaportu" hayata geçirilecektir. Söz konusu uygulama çerçevesinde, yeni mezun ve kalifiye gençlere, yaratıcılara, yatırımcılara, sosyal temsilcilere ve üstün nitelikli kalifiye çalışanlara 4 yıl süreli ikamet belgesi verilicektir. Bu belgeyle, Fransa’da idari işlemlerini kolaylıkla yerine getirebilecekler.

Buna paralel olarak, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile işbirliği halinde, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayabilecek bütün kişiler lehine bir vize politikası uygulamaya devam edecektir:

- Kısa süreli çoklu girişli vizeler konusunda, diplomatik ve konsolosluk birimlerimiz, 2013 yılında, vize verme oranının iyileştirilmesi ve vizelerin geçerlilik süresinin uzatılması konusunda talimatlandırılmıştır. Cumhurbaşkanımızın dün ifade ettiği gibi, bu süre, (işadamları, yatırımcılar, akademisyenler, bilim adamları, sanatçılar, Fransa’ya sıkça seyahat eden turistler) ülkemize sıklıkla seyahatler gerçekleştiren kişiler için beş yıla kadar uzatılmaktadır. Söz konusu vizeler, kişilere, her seyahatlerinde yeni bir vize başvurusu yapmak zorunda kalmaksızın, Schengen alanına, altı aylık dönem aralıklarıyla, 90 günlük bir ikamet için, çok defa giriş ve çıkış hakkı tanımaktadır.

Bu, idari formalitelere önemli ölçüde kolaylaştıran bir uygulamadır.

Vize alım sürelerinin kısaltılması, (şirketler, seyahat acentaları veya ticaret odaları ile) kurulan ortaklıklar ve yabancı ortaklarını Fransa’ya davet eden önemli Fransız ihracat firmalarının başvuru işlemlerinin kolaylaştırılması, prosedürün daha da hızlandırılmasını sağlayacaktır. Tescilli yaklaşık 4 bin Fransız ihracat firmalasının ortaklarına, imtiyazlı vize hizmetlerine erişim şartlarının sağlanması ve vize veriliş sürelerinin çok daha kısa tutulması amacıyla, yeni düzenlemeler hayata geçirilecektir.

Örneğin Çin’de, bütün konsolosluk birimlerimiz, kısa süreli vize başvurularına 48 saat içinde cevap vermektedirlir. Bunun neticesinde, vize veriliş oranı, 2013 yılı içersinde yüzde 20% artmıştır. Aynı uygulama, bu yıl içinde, öncelik sırasında olan başka ülkelerde de hayata geçirilecektir.

- 3 ayı geçmeyen süreler için Fransa’ya çalışmaya gelen yabancı uyruklu insanlar için de prosedür hafifletilecektir. Vize alımını geçiktirebilecek geçici çalışma izni, ön beyanname uygulamasıyla (régime déclaratoire préalable) ile değiştirilecektir.

- Yabancı uyruklu öğrenciler, önemli kolaylıklar sağlayan bir uygulamadan yararlanacaklar. Bütün öğrencilere, öğrenim süreleri ile örtüşen geçerlilik süresi olan ikamet belgesi verilecektir. Bu sayede, her yıl yinelemeleri gereken formalitelerin önüne geçilmiş olunacak. Özel ekselanslık profiline haiz lisans (Master 1) öğrencileri, 2014 öğrenim yılından itibaren, hafifletilmiş işlemleri tabi olacaklar. Yeni mezun olan ve kendi şirketini kuran öğrenciler ikamet izinlerini bir yıl uzatabilecekler. Keza, yüksek lisans (Master 2) öğrencileri de, üniversite öğrenimleri ile örtüşen kalifiye bir iş bulamilmeleri ve statü değişikliği durumunda işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla, ikamet sürelerini bir yıl daha uzatabilecekler.

Q – Öğrenciler bakımından, herhangi bir yaş sınırı söz konusu mudur?

R – Herşeyden önce, önemli olan, eğitimin alındığı kürsüslerdir. Amaç, öğrencilerin Fransa’ya gelişlerini kolaylaştırmak ve yüksek öğrenimimizin çekimi konusu.

Dün açıklanan düzenlemelerin amacı, işadamları ve öğrenciler bakımından değişimleri akışkan hale getirmektir ve turistlerin Fransa’daki seyahatlerini kolaylaştırmaktır.

Q – Aynı uygulama sanatçılar için de geçerli midir?

R – Evet. Bireysel her dosyanın incelenmesi ve başvuru sahibinin niteliklerini değerlendirmek konsolosluklarımıza düşmektedir.

Yayınlanma tarihi: 20/02/2014

Sayfa başına dönmek için