Fransa’da yatırım yapmak için 10 haklı neden #InvestinFrance [fr]

JPEG

Dünya’nın en büyük pazarının merkezine yatırım yapmak için

 • Fransa tek başına 65 milyondan fazla tüketiciyi temsil ediyor : Avrupa’nın en büyük 2. pazarı, dünyanın en büyük 6. ekonomisi konumundadır.
 • Avrupa Birliği ise hala, 500 milyondan fazla tüketicisi ile dünyanın birinci ekonomisidir. .

Rekabet edebilir ve yüksek düzeyli altyapılardan faydalanmak için

 • Fransa, Avrupa’nın en büyük karayolu ağına ve ikinci büyük yüksek hızlı demiryolu ağına sahiptir.
 • Avrupa’nın lojistik alanında en fazla Doğrudan Yabancı Yatırım çeken ülke olan Fransa, aynı zamanda Avrupa’nın en büyük ikinci havalimanına sahiptir (yük ve yolcu) : Roissy-Charles-de-Gaulle.

Üretken ve dinamik bir işgücünden yararlanmak için

 • Fransa, saat başına üretim bakımından dünya sıralamasında 6. konumdadır (Avrupa bölgesi için çalışılan saat ücreti 37,3 avro iken Fransa’da 45,6 avro’dur.)
 • Fransa, çok kalifiye bir işgücüne sahiptir : 2013 yılında, 30-34 yaş aralığındaki insanların %44’ü yüksek öğretim mezunlarından oluşuyordu.

Düşük maliyetle şirket kurmak için

 • Amerika Birleşik Devletleri, Almanya veya Japonya’ya göre Fransa’da şirket kurma ve işletme maliyetleri daha düşüktür.
 • Ayrıca, Paris’in iş merkezinde ofis kiralamak, Londra West End’den 2 kat daha ucuzdur (Paris’te yılda metrekare birim fiyatı 875 avro iken ; Londra’da 1978 avro’dur).
 • Fransa’da şirket kurmanın bedeli, ortalama kişi başı gelirin %1’inden daha düşüktür. Bu oran G20 ülkelerinde ortalama %9’dur.

Yenilikçi ve yenilikçiliği destekleyen bir ekonomiye yatırım yapmak için

 • Dünya’nın en büyük kuluçka merkezi Fransa’da bulunuyor : 2016 yılında Paris’te, Freyssinet Salonu 1 000 start-up’ı bir araya getirecektir.
 • Ayrıca, Crédit d’impôt recherche (CIR-Araştırma Vergisi Kredisi) bütün şirketlere açıktır ve 2015 yılında 5 milyar avro’yu bulması öngörülüyor. 2012 yılında, 20 441 şirket söz konusu kredilerden yararlanmıştır.
 • Geleceğin Yatırımları Programı’na (PIA) ve Çok Yüksek Debili Fransa Planı (Plan France Très Haut Débit) için 47 milyar avro ayrıldı.

Önemli bir finansal merkezden destek almak için

Euronext Paris, dünyanın 7. büyük finansal yeridir, Avrupa’nın şirket tahvilleri bakımından 3. büyük finansal yeridir ; yuan cinsinden işlemler bakımından dünya sıralamasında 5. konumdadır ve mali varlıkların yönetimi bakımından Avrupa üçüncüsüdür.

Tanınmış bir hayat kalitesinden yararlanmak için

Fransa, turistler için olduğu gibi (Fransa dünyada en fazla turist çeken ülkedir) meslek sahipleri (Paris – İş Kongreleri için dünya çapında birinci destinasyon) ; öğrenciler (dünyada en fazla öğrenci kabul eden üçüncü ülkedir) için de çekici bir destinasyondur.

Üretim maliyetleri ile ilgili güçlü bir rekabet edebilirlikten yararlanmak için

İstihdamda Rekabet edebilirlik Vergisi Kredisi (CICE) ile Sorumluluk ve Dayanışma Paktı, şirketler için üretim maliyetlerinin 40 milyar avro düşmesini sağlamışlardır. Bu, faaliyetleri destekleyecek ve 2020 yılına kadar 500 000 istihdamın yaratılmasını sağlayacak GSYİH’nın yaklaşık 2 puanına tekabül ediyor.

Basitleştirilmiş idari işlemlerden yararlanmak için

 • Fransa, e-Devlet anlamında Avrupa şampiyonudur ve 3 kıstasa dayalı dünya sıralamasında 4. sıraya yükselmiştir : idari yönetim tarafından sunulan online hizmetler ; telekomünikasyon altyapıları ve halkın eğitim düzeyi.
 • 2014 yılında kabul edilen, şirketlerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik kanun, şirketlerin ve kullanıcıların, 2013-2014 yıllarında 3,3 milyar avro tasarruf yapmalarını sağlamıştır. Kişiye özel sosyal beyanname ise, şirketlerin 2015-2016 yılında 1,6 milyar avro tasarruf yapmalarını sağlayacaktır.

Yönetici ve ücretliler için kolaylaştırılmış kabul ve yerleştirme mekanizmalarından faydalanmak için

 • Fransa, 120’den fazla Devlet ile vergi sözleşmeleri (çifte vergilendirmeyi önleme teminatı) imzalamıştır. Fransa aynı zamanda şirketlerin hizmetine, vergi ile ilgili özel muhatap (Tax4Business) ve uygun oturum izinleri (2015 yılında geliştirilen Passeport Talents) sunuyor.
 • French Teck ticket adı verilen, yenilikçi girişimciler için borsa işlevi gören ve şirketlere danışmanlık hizmeti veren bir mekanizma oluşturuldu. Bundan yararlanacak olan ilk yabancı girişimciler Ocak 2016’da gelmeye başlayacaklar.

Yayınlanma tarihi: 05/12/2016

Sayfa başına dönmek için