Büyükelçi’nin TEİAŞ’ın yapısını ve çalışma kapasitesini geliştirmek için verilen teknik desteği sonlandırma töreni münasebetiyle yaptığı konuşma, Ankara, 16 Ocak 2015 [fr]

Sayın TEİAŞ Genel Müdürü Kemal YILDIR,
Sayın Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zafer BENLİ,
Hanımefendiler ve Beyfendiler,

(Uluslararası Elektrik Nakil Şebekesi) RTE International ve TEİAŞ arasındaki işbirliğinin bir ek aşamasını sonlandıran bu tören münasebetiyle burada sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. ADETEF’in bu projeye iştirakini selamlıyorum. Ve keza, Belçika Elektrik İletim Sistemi İşletmecisi ELIA’yı da selamlıyorum.

Hanımefendiler ve Beyfendiler, TEİAŞ, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında yer alıyor ve bu kalkınmayı mümkün kılıyor. Bu sebeple, kapasitelerinin arttırılması ve faaliyet tekniklerinin daha modern hale getirilmesi elzemdir. RTEI’nin bunda pay sahibi olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Bundan böyle, bu işbirliği, daha geniş ölçekte, Sayın Cumhurbaşkanı Hollande’nin bir yıl önce Türkiye’ye gerçekleştirdiği Devlet ziyareti munasebetiyle imzalanan enerji alanında ikili işbirliği Anlaşması çerçevesine giriyor.

Bu işbirliği, TEİAŞ’ın yapısını ve çalışma kapasitesini geliştirmeyi hedefliyordu. İki yıl sürdü. Toplamda 2 milyon Avro tutarında bir bütçeyle Avrupa Birliği tarafından finanse edildi. RTE International’in yönetiminde, konsorsiyumun 50’nin üzerinde uzmanının katkıda bulunmasını sağladı. Canlı bakım, güvenlik, personnel eğitimi, insan kaynakları ve bilgi ve telekomünikasyon sistemi çalışmaları, projenin kapsamında yer aldı.

TEİAŞ’ın, iki yıldan daha kısa bir zaman dilimi içerisinde, canlı bakım çalışmalarını mümkün kılan yeni bir şebeke kodunu hayata geçirmesinden çok memnunum. Bu bağlamda, biri elektrik şalt sahası, ve diğeri elektrik hatları ile ilgili olmak üzere iki çalışma ekibi oluşturuldu. Bu, bakım çalışmalarını ve şebekenin elverişliliğini daha da geliştiren bir çalışma tekniği oldu. Gerek merkezi, gerekse bölgesel düzeydeki güvenlik çalışanları bu uğurda çok çalıştılar.

TEİAŞ’ın bilgi ve telekomünikasyon sisteminin daha da geliştirilmiş olmasından da ayrıca memnunum. Bu yeni sistem, kurulacak yeni şalt sahalarının sayısına ve inşa edilecek kilometrelerce uzunluktaki hatların ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte olmalıdır.

2007 yılında başlayan işbirliklerinin başından bu yana RTE ve TEİAŞ gerçek bir ortaklık örneği ortaya koydular. Onlar, Avrupa-Akdeniz MEDTSO şebekesini geliştirme projesinin başarısı için birlikte çalışıyorlar. Bu noktada, TEİAŞ’ın, Avrupa şebekesi tarafından enterkonneksiyon için zorunlu kılınan koşulların gereğini yerine getirmek adına ortaya koyduğu çabaları da selamlıyorum. Gelecekte, RTE ve TEİAŞ arasındaki ortaklık, üçüncü ülkeler üzerinde gelişebilir. Bunu mümkün kılacak bir anlaşmayı kendi aralarında imzaladılar.

Değerli dostlar, Türk şebekesi nihai olarak Avrupa kıta plakasına ve daha da uzaklara enterkonnekte olana dek RTE’nin, TEİAŞ’ın gelişiminde yanında olabilmesini dilerim. Son olarak, bu projenin başarıya ulaşmasında emekleri olan RTE, ELIA ve ADETEF’in tüm uzmanlarının yanı sıra, Bu görevin müdürü Sayın Charles HANTOUCHE’ye de teşekkür etmek isterim.

İlginiz için teşekkür ederim.

Yayınlanma tarihi: 27/01/2015

Sayfa başına dönmek için