Fransız Kalkınma Ajansı Türkiye’de düşük karbonlu kalkınma için 250 M€’luk finansman sağlıyor (19 Aralık 2016) [fr]

2005 yılında kuruluşundan bu yana, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Türkiye’nin yeşil ve katılımcı büyüme çabalarını desteklemektedir. Bu bağlamda, AFD, toplu taşıma ile ormancılık sektörüne olan desteğini iki yeni finansman ile yeniledi.

AFD, geçtiğimiz hafta, Türkiye’nin düşük karbonlu projelerine finansman sağlamak üzere İstanbul’da kentsel toplu taşıma ve ulusal ormancılık programına destek sağlamak üzere iki yeni kredi sözleşmesi imzaladı.

AFD kentlerin sürdürülebilir kalkınmasını destekliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile imzalanan sözleşme, 2019 yılında hizmete girecek olan M7 Mahmutbey-Mecidiyeköy-Kabataş metro hattı projesinin kısmî finansmanını kapsıyor.

100 M€ değerinde olan bu yeni finansman, İBB ile toplu taşıma alanında başlatılan uzun vadeli bir ortaklığın devamında gerçekleşmiştir. 2008 yılında M2 (Şişhane-Levent-Hacıosman) metro hattının uzantısı ve daha sonra 2012 yılında yine bu aynı M2 hattının güney uzantısı olan Yenikapı metro hattının kısmi finansmanından sonra gerçekleşen üçüncü ortak çalışmadır.

22,7 km uzunluğundaki yeni M7 metro hattı, İstanbul’un Avrupa yakası üzerinde 8 ilçe belediyesinden geçecek ve böylelikle diğer metro hatları (T1 Kabataş-Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir) ve bunun yanı sıra deniz taşımacılığı (Kabataş ve Beşiktaş iskelesi) ile çok sayıda bağlantıyı sağlayarak birçok iş ve yaşam merkezine (Şişli, Levent, Maslak) doğru erişimi kolaylaştıracaktır.

Bu yeni hattın hizmete girmesi, İstanbul halkına hızlı, güvenilir, konforlu ve daha az karbon emisyonlu, yani yılda 42 bin ton CO2 emisyonunun azalmasını sağlayacak bir ulaşım yolu sunacaktır.

AFD, doğal kaynakların korunmasına ve iklim değişikliğine uyuma katkıda bulunuyor

Türkiye’deki ormanlar 22,3 milyon hektar ile ülke topraklarının yaklaşık %28.6’sını kaplamakta, zengin biyolojik çeşitlilik rezervuarlarını oluşturmakta ve çok önemli ekonomik ve ekolojik hizmetler sağlamaktadır.

Ancak, güçlü ekonomik büyümeden kaynaklanan endüstriyel ve kentsel gelişme ile birleşen iklim değişikliği ve erozyon, korunması gereken ormanların bozulmasına sebep olmaktadır. Bu durumla mücadele etmek üzere, Türkiye, ormancılık sektöründe kendisine önemli hedefler koymuştur: 2023 yılına ülke topraklarının orman örtüsünü ulusal yüzölçümünün %30’una çıkartılmasını ve bu ekosistemlerin sunduğu mal ve hizmetlerinin üretim potansiyelini geliştirmesi amaçlanmaktadır.

AFD, 2011 yılından beri bu politikayı desteklemekte ve sağladığı üçüncü bir finansmanla Türk devletinin ormancılık programının yönetiminde verdiği desteği yenilemektedir. Hazine Müsteşarlığı ile imzalanan 150 milyon avro’luk anlaşma, Orman Genel Müdürlüğü’nün ağaçlandırma, orman yangınlarıyla mücadele, coğrafi bilgi sistemleri ve orman köylülerine destek konusundaki faaliyetlerini desteklemektedir.

Faaliyetler, yaklaşık 375.000 hektarlık yeni ağaçlandırmaları, 688.000 hektarlık erozyonla mücadele ağaçlandırmalarını ve ormanların ve çayırların rehabilitasyonunu kapsayacaktır. Ayrıca, sağlanan finansman yangınla mücadele araçlarının, coğrafi bilgi sistemlerinin geliştirilmesini ve orman köylülerine yönelik sosyo-ekonomik destekleri de içerecektir.

Bu finansman, 2013 yılında Ormanı Genel Müdürlüğü ile Fransız Ulusal Orman Ofisi arasında Akdeniz bölgesinde erozyonla mücadelede deneyimler, araçlar ve bilgi birikimleri, orman yangınları ve ormanların iklim değişikliğine adaptasyonu ile ilgili konular üzerine başlatılan teknik işbirliğini tamamlamaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir toplu taşıma projesi ve Hazine Müsteşarlığı aracılığıyla Orman Genel Müdürlüğü’nün faaliyetlerini desteklemeye yönelik sağlanan her iki kredi, sürdürülebilir kalkınma, iklim ve çevre konularında AFD’nin Türkiye’ye devamlı desteğini yansıtmaktadır.

AFD hakkında
Bir kamu finans kuruluşu olan Agence Française de Développement (AFD), gelişmekte olan ülkelerde ve denizaşırı Fransa topraklarında yoksullukla mücadele etmek ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek amacıyla 75 yıldan bu yana faaliyet göstermektedir. Dört kıtaya yayılmış, 75 temsilcilik ofisi bulunan AFD, toplumların yaşam şartlarını iyileştiren, ekonomik büyümeyi destekleyen ve gezegeni koruyan projelere destek vermektedir. 2015 yılında AFD, gelişmekte olan ülkeler ve deniz aşırı Fransız topraklarındaki faaliyetlere 8,3 milyar Euro’nun üzerinde finansman sağlamıştır.

www.afd.fr

AFD Basın İletişimi için:
Mme Göksen SAHIN
(+90) 212 283 31 11 / 308
sahing@afd.fr

Yayınlanma tarihi: 19/12/2016

Sayfa başına dönmek için