Fransız vatandaşı himayesindeki yabancılar

Eksik evrak, eksik başvuru anlamına gelir ve bu durumda vizenin reddedilmesi olasılığı yüksektir.

Sunulması gereken evrak listesi - Belgeler iki ayrı dosya halinde ve aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiş olmalıdır :

Bu sayfada verilen bilgiler, Fransa’da, Fransız uyruklu veya yabancı uyruklu çocuğunun (kızı, oğlu, torunu) yanına yerleşmek (veya 6 aylık dönemlerde 3 aydan fazla geçirmek) isteyen yabancı aile büyükleri için geçerlidir.

Bir aile büyüğü aşağıdaki koşullarda Fransa’ya yerleşme kararı alabilir :

a. Bakımından sorumlu olunduğunu kanıtlarsa “bakımından sorumlu olunan aile büyüğü” sıfatıyla,
b. Fransa’da kendi ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli gelir kaynaklarına sahip olduğunu kanıtlarsa “bakımından sorumlu olunmayan aile büyüğü” (“ziyaretçi”) sıfatıyla.

1. Dikkatlice doldurulmuş, tarih atılmış ve imzalanmış 2 adet uzun süreli Schengen vize formu
2. Pasaportun aslı:

- Pasaport on (10) yıldan (veriliş tarihi) eski olmamalıdır
- Pasaport üzerinde en az iki (2) boş vize sayfası bulunmalıdır.
- Pasaport en az 15 ay geçerli olmalıdır

3. Pasaporttaki kişisel bilgileri, vizeleri ve mühürleri içeren tüm sayfaların fotokopisi
4. Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, %18 gri fonlu üç (3) adet vesikalık fotoğraf
5. Vize başvurusu sırasında ödenecek 99 avro karşılığı TL (ücret, vize reddedilse de iade edilmez)
6. Seyahat süresinin ilk ayını kapsayan sağlık sigortası
7. Vize talep eden ve çocuğu arasındaki aile bağını kanıtlayan belge:
çocuğun doğum belgesinin tam nüshası veya nüfus aile kayıt belgesi
8. Fransız olan çocuk değil de eşiyse: Fransız vatandaşı ile evlilik belgesinin tam nüshası

9 . Çocuğun veya yabancı çocuğun eşinin Fransız vatandaşlığını kanıtlayan belge :
- veya Fransız resmi kimliği,
- veya Fransız vatandaşlığı belgesi,
- veya Fransız vatandaşlığına geçme veya yeniden alınma kararının resmi onaylı sureti,
- veya Fransız vatandaşlığı ibaresini taşıyan doğum belgesi.

10. Aile büyüğünün gelir kaynaklarını veya kendi gelir kaynaklarını kanıtlayan belgeler :

- emeklilik belgesi
- maaş bordrosu
- gayrimenkul gelir belgeleri, ve diğer tüm gelir kanıtlayıcı belgeler
- bankadan kaşeli ve imzalı son 3 aya ait şahıs hesabı dökümü veya dökümleri veya banka hesap cüzdanının orijinali.

Bir çocuğun “bakımından sorumlu olunan aile büyüğü” niteliği, aşağıdaki koşulları gerektirir:

- Gelir kaynakları;
- Çocuk belirli bir süreden beri, aile büyüğünün bakımından sorumlu olmalıdır;
- Çocuk, aile büyüğünün doğru ve düzenli bakımına ve konaklamasına katkıda bulunmak için gelirleri ve aile sorumlulukları göz önünde bulundurularak yeterli kaynaklara sahip olduğunu kanıtlamalıdır:

- Çocuğun aile büyüğüne yaptığı havalelerin kanıtları,
- Çocuğun gelirlerini kanıtlayan belgeler ve gelir vergisi beyanı,
- Ailenin yapısı ve çocuğun aile yükümlülükleri ile ilgili bilgiler

11. Aile büyüğü 65 yaşından küçükse : Fransa’da hiçbir mesleki faaliyet gerçekleşmeyeceğine dair beyanname.

Not :
- Aile nüfus kayıt örneği de aralarında bulunmak üzere tüm resmi belgeler Fransızca’ya çevrilmiş ve bir noter tarafından tasdiklenmiş olmalıdır.
- Belgelerin asıllarıyla, size iade edilmeyecek her belgenin bir suretini yanınızda bulundurmanız gerekir. Belirtilen belgelerden başka belgeler de istenebilir. Talep edilen tüm belgelerin sunulması, vizenin mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez. Başvuru ücreti tarafınıza iade edilmez. Talebinizin incelenmesini kolaylaştıracak her tür belgeyi dosyanıza ekleyebilirsiniz (Örn : vize düzenlenmiş eski pasaportlarınız, vs…).

Yayınlanma tarihi: 24/08/2011

Sayfa başına dönmek için