Fransız vatandaşı olan kişinin eşi

Eksik evrak, eksik başvuru anlamına gelir ve bu durumda vizenin reddedilmesi olasılığı yüksektir.

Sunulması gereken evrak listesi - Belgeler iki ayrı dosya halinde ve aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiş olmalıdır :

Bu sayfadaki bilgiler, aşağıdaki durumlara uyan yabancı kişilerin vize başvuruları için geçerlidir.

- Fransız vatandaşı eşi olarak gelenler;

- Fransa’nın Avrupa topraklarına, deniz aşırı illerine ve bölgelerine, Saint Pierre ve Miquelon’a, Saint Barthélémy’e veya Saint Martin’e yerleşmek veya seyahat etmek isteyen;

- 3 aydan fazla bir süre için :

- Fransa’ya yerleşmek isteyen Fransız vatandaşının yabancı eşi bir yıllık geçerliliği olan uzun süreli kalış vizesi için başvurmalıdır; daha sonra:

- Fransa’ya gelişini izleyen üç ay içinde, ikamet yeri için ilgili OFII bölgesel delegasyonuna (www.ofii.fr) başvurmalıdır.

- Ve yabancı eş, seyahati sırasında Fransa’daki seyahatini vizenin bitişinden daha sonraki bir tarihe uzatmak isterse, uzun süreli vizesinin sona ermesinden önceki 2 ay içinde kaymakamlık makamına bir oturma izni sunmalıdır.

Başvuru sahibi aşağıdaki belgeleri sunmalıdır :

1. Dikkatlice doldurulmuş, tarihli ve imzalanmış iki (2) adet uzun süreli başvuru formu
2. Pasaportun aslı:

- Pasaport on (10) yıldan (veriliş tarihi) eski olmamalıdır
- Pasaport üzerinde en az iki (2) boş vize sayfası bulunmalıdır.
- Pasaport, vizenin sona eriş tarihinden itibaren en az 18 ay geçerli olmalıdır.

3. Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, %18 gri fonlu üç (3) adet vesikalık fotoğraf
4. Pasaporttaki vizeli ve mühürlü tüm sayfaların fotokopisi.
5. Başvuru sahibi tarafından üst bölümü doldurulacak OFII formu

Aynı zamanda :

6. Evliliğini kanıtlamalıdır : tarihi 3 ayı geçmemiş aile cüzdanı ve evlilik kaydının nüshasını sunmalıdır;
7. Eşinin Fransız vatandaşı olduğunu kanıtlamalıdır:
resmi kimlik veya Fransız vatandaşlık belgesi veya doğum belgesinin tam nüshası veya Fransız vatandaşlığa geçiş belgesini sunmalıdır;
8. Fransa’da esiyle ortak hayat sürdüreceğini kanıtlamalıdır (açıklayıcı mektup..);
9. Fransızca seviyesi ve Cumhuriyet değerlerini bildiğini gösterir belge (yeterli bir bilgi sahibi veya özel bir eğitim görmüş olmalıdır). Bu nedenle vize talep eden, Fransızca seviyesinin ve Cumhuriyet değerleri bilgisinin değerlendirilmesi için OFFI’nin yerel delegasyonu ile görüşmeye davet edilir;
10. OFII tarafından verilen Fransızca seviyesi ve Cumhuriyet değerleri bilgisinin değerlendirme belgesi.

Vize ücretsizdir.

Not :
- Aile nüfus kayıt örneği de aralarında bulunmak üzere tüm resmi belgeler Fransızca’ya çevrilmiş ve bir noter tarafından tasdiklenmiş olmalıdır.
-  Belgelerin asıllarıyla, size iade edilmeyecek her belgenin bir suretini yanınızda bulundurmanız gerekir. Belirtilen belgelerden başka belgeler de istenebilir. Talep edilen tüm belgelerin sunulması, vizenin mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez. Başvuru ücreti tarafınıza iade edilmez. Talebinizin incelenmesini kolaylaştıracak her tür belgeyi dosyanıza ekleyebilirsiniz (Örn : vize düzenlenmiş eski pasaportlarınız, vs…).

Yayınlanma tarihi: 08/08/2012

Sayfa başına dönmek için