Fransız vatandaşının Fransız olmayan küçük çocukları

Eksik evrak, eksik başvuru anlamına gelir ve bu durumda vizenin reddedilmesi olasılığı yüksektir.

Sunulması gereken evrak listesi - Belgeler iki ayrı dosya halinde ve aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiş olmalıdır :

Bu sayfa, 21 yaşından küçük veya bir Fransız vatandaşı ebeveynin bakımından sorumlu olduğu Fransız vatandaşı çocuğu olarak başvuran veya başvurusu yapılan ve 3 aydan fazla Fransa’ya seyahat etmek isteyen veya ebeveynlerinin seyahat etmesini istediği yabancıların vize taleplerinde izlenecek prosedürleri tanımlar.

Gerekli belgeler :

1. Çocuğun velayetine sahip bir kişi tarafından dikkatlice doldurulmuş, tarihli ve imzalanmış iki (2) uzun süreli başvuru formu
2. Pasaportun aslı + 2 fotokopi:

- Pasaport on (10) yıldan (veriliş tarihi) eski olmamalıdır
- Pasaport üzerinde en az iki (2) boş vize sayfası bulunmalıdır.
- Pasaport en az bir yıl üç (3) ay geçerli olmalıdır.

3. Varsa, pasaporttaki kişisel bilgileri, vizeleri ve mühürleri içeren tüm sayfaların fotokopisi
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
5. Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, %18 gri fonlu üç (3) adet vesikalık fotoğraf
6. Vize başvurusu sırasında ödenecek 99 avro karşılığı TL (ücret, vize reddedilse de iade edilmez)
7. Ebeveynin Fransız vatandaşlığını kanıtlayan belgelerin iki fotokopisi:

- Fransız kimliği;
- Veya Fransız vatandaşlığı belgesi veya vatandaşlığa geçme veya yeniden alınma kararının resmi onaylı sureti veya Fransız vatandaşlığı ibaresini taşıyan doğum belgesi.

8. Fransız eşin kira sözleşmesi fotokopisi.
9. Fransız eşin en son gelir beyannamesi.

Çocuk ve Fransız vatandaşı arasındaki ebeveynlik kanıtlayıcı belgeler (aslı + fotokopisi verilmelidir) :

10. Çocuğun doğum belgesinin tam nüshası ve varsa, bir Fransız vatandaşının çocuğunu tanıma belgesi;
11. Veya evlat edinme karar yazısı (yabancı bir karar ise bir Fransız mahkemesi tarafından kontrol edilmelidir).

Fransız vatandaşının çocuk ile ilgili haklarını kanıtlayan belge (çocuk reşit değilse) belgenin aslı + bir fotokopisi verilmelidir :

12. Ailelerin evlilik kaydının tam nüshası ve varsa, ayrılık veya boşanma ile ilgili tüm belgeler;
13. Veya anne baba hakları ile ilgili tüm belgeler.
Çocuk 21 yaşından büyükse (asıl nüsha + fotokopi olarak) :
14. Çocuğun kişisel gelirlerini kanıtlayan belgeler;
15. Fransız vatandaşının kişisel gelirlerini ve Fransa’daki yaşadığı evin koşullarını gösteren belgeler;
16. Fransız vatandaşı tarafından çocuğa verilen nafakayı kanıtlayan belgeler (belgenin aslı + bir fotokopisi verilmelidir)
17. Fransa’daki ebeveynin ikamet belgesi veya ikamet edeceğini gösteren belgesi veya özel bir durum söz konusu ise açıklayıcı mektup

Not :
- Aile nüfus kayıt örneği de aralarında bulunmak üzere tüm resmi belgeler Fransızca’ya çevrilmiş ve bir noter tarafından tasdiklenmiş olmalıdır.
- Belgelerin asıllarıyla, size iade edilmeyecek her belgenin bir suretini yanınızda bulundurmanız gerekir. Belirtilen belgelerden başka belgeler de istenebilir. Talep edilen tüm belgelerin sunulması, vizenin mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez. Başvuru ücreti tarafınıza iade edilmez. Talebinizin incelenmesini kolaylaştıracak her tür belgeyi dosyanıza ekleyebilirsiniz (Örn : vize düzenlenmiş eski pasaportlarınız, vs…).

Yayınlanma tarihi: 24/08/2011

Sayfa başına dönmek için