Fransızca dilinde Eğitim veren Öğretmenlerin Sürekli Formasyonu [fr]

Fransa’ya dil öğrenimi veya eğitim amaçlı olarak yapılan kısa süreli geziler (iki hafta veya bir ay), Fransa sosyo-kültürel gerçekleriyle temasları destekleyerek ve dilbilimin mükemmelleşmesini özendirerek, bilgileri güncelleştirmek amacıyla, deneyimli dil öğretim merkezlerinde yapılmaktadır.

Her yıl 40’ın üzerinde öğretmen bu tip geziden faydalanmaktadır. Ankara, İzmir veya İstanbul bölgelerinde öğretmenlik yapan adayların, her üç bölgede bulunan fransızca öğretmenler derneğine üye olmaları gerekmektedir. Diğer bölge öğretmenleri, adaylıklarını direkt olarak kültür merkezine (SCAC/İşbirliği ve kültür etkinlikleri servisi) sunabilirler.

Fransa’daki en iyi bilinen formasyon kurumlarının bazıları :

- Centre international d’études pédagogiques (CIEP-Belc), (http://www.ciep.fr/belc)
- Centre de linguistique appliquée de Besançon, (http://cla.univ-fcomte.fr/index.php?page=formation-pedagogique)
- CAVILAM de Vichy, (http://www.cavilam.com/rubrique/programmes-et-tarifs/formations-pour-professeurs-de-fle/)
- Alliance Française de Paris, (http://www.alliancefr.org/enseignants-fle)
- vs.

Fransa’dan gelen uzmanlar veya yerel eğitimciler tarafından yürütülen, Türkiye’de eğitim ya da uzmanlık eğitimi dönemleri (ilk ve ortaöğretim kurumları ve üniversitelerin fransızca bölümleri gibi) çeşitli ortaklar ile sıkı çalışmalar sonucunda oluşturulan yıllık eğitim planına göre, Fransa’dan gelen eğitimciler tarafından yapılmaktadır. Ayrıcalıklı çalısma eksenleri çesitli konuları kapsamaktadır : Erken iki dilli öğretim, mültimedya eğitimi…

Çalışmalarına devam etmelerini ve Fransa’da çeşitli seminerlere ve buluşmalara katılmalarını sağlamak üzere, 2006 yılından beri onaylı öğretmenlere staj bursu önerilmektedir.

Eğitim bursu kapsamı içinde uzun süreli dil öğrenim formasyonu sunulmaktadır.
Fransa’da uzmanlık bursları programı, üniversite öğrencilerine ya da üniversitelerin çesitli bölümlerinde asistan olanlara yöneliktir. Bu program başarılı öğrenci ya da asistanlara yönelik olup, Master 1 ve 2 veya iki üniversitede ortak doktora tezi ( fransızca yabancı dil öğretmeni, çeviri, tercüme ya da edebiyat alanlarında) hazırlamalarını sağlamaktadır.

Yayınlanma tarihi: 07/01/2016

Sayfa başına dönmek için