Geri dönüş vizesi

A) Fransa’da ikamet edenlerin geçerli oturum belgelerinin müddetinin dolması veya kaybolması durumunda aşağıda belirtilen evraklar hazırlanmalıdır :

- Tüm başvuru sahipleri yaşa bakılmaksızın şahsen müracaat etmek zorundadır.

1. Geçerli pasaport veriliş tarihinden itibaren 10 yıldan eski olmamalıdır (uzatmalar baz alınmamalıdır). Pasaportun, vizenin bitiş tarihi itibariyle en az 3 ay daha geçerliliği bulunması gerekir. Pasaportta tüm bilgilerin yer aldığı, vizelerin bulunduğu ve giriş çıkış damgalarının olduğu tüm sayfaların fotokopisi istenir. Pasaportta boş en az iki sayfa olmalıdır.

2. Her başvuru sahibi tarafından ayrı ayrı doldurulması gereken eksiksiz, okunaklı, Fransızca veya İngilizce olarak doldurulmuş, kişinin kendi el yazısıyla imzalayacağı başvuru formu. Başvuru formları, vize bölümü girişinden ücretsiz olarak temin edilebilir veya Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği web sitesinden indirilebilir. Form, bilgisayar veya daktilo ile doldurulabilir. Ebeveyn, pasaportuna kayıtlı çocukla seyahat edecekse bir başvuru formu yeterlidir.

3. Başvuru sahibinin son halini gösteren, rötuş yapılmamış ve bilgisayarda basılmamış, beyaz fon üzerine en fazla üç ay önce çekilmiş 2 adet biometrik vesikalık fotoğraf

4. Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği aslı ve fotokopisi (tüm kayıtları içermesi gerekir)

ÖNEMLİ: Geri dönüş vizesi için başvuruda bulunan ebeveynin pasaportuna kayıtlı çocukların fotoğrafları mutlaka pasaportta olmalı. Kayıtlı çocuğun resmi yok ise başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Fransa’dan Türkiye’ye yapılan giriş tarihini gösteren Sınır Giriş Belgesinin aslı ve fotokopisi istenmektedir (Emniyet il müdürlüğü, pasaport Şube Müdürlüğünden alınabilir)

6. Fransa’da oturduğu ve çalıştığına dair belgenin aslı ve fotokopisi

7. Oturma müsaadesinin kaybolduğuna dair bir polis tutanağı ve Fransızca tercümesi (aslı ve fotokopisi)

8. Ücret : Randevu günü geçerli olan döviz kuruna göre 99 avro (€) karşılığı TL olarak Büyükelçilikte ödenir. Büyükelçilik avro kabul etmemektedir. 6 Yaşın altındaki çocuklara da vize ücreti uygulanmaktadır.

B ) Fransa’da ikamet eden, pasaporta kayıtlı reşit olmayan çocukların Prefecture’den (İl müdürlüğü) alınmış ’’Certificat de circulation pour étranger - (yabancılar için dolaşım belgesi) belgeleri yoksa Fransa’ya dönmek için hazırlamaları gereken evraklar aşağıdaki gibidir :

1. Geçerli pasaport veriliş tarihinden itibaren 10 yıldan eski olmamalıdır (uzatmalar baz alınmamalıdır). Pasaportun, vizenin bitiş tarihi itibariyle en az 3 ay daha geçerliliği bulunması gerekir. Pasaportta tüm bilgilerin yer aldığı, vizelerin bulunduğu ve giriş çıkış damgalarının olduğu tüm sayfaların fotokopisi istenir. Pasaportta boş en az iki sayfa olmalıdır.

2. Her başvuru sahibi tarafından ayrı ayrı doldurulması gereken eksiksiz, okunaklı, Fransızca veya İngilizce olarak doldurulmuş, kişinin kendi el yazısıyla imzalayacağı başvuru formu. Başvuru formları, vize bölümü girişinden ücretsiz olarak temin edilebilir veya Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği web sitesinden indirilebilir. Form, bilgisayar veya daktilo ile doldurulabilir. Ebeveyn, pasaportuna kayıtlı çocukla seyahat edecekse bir başvuru formu yeterlidir.

3. Başvuru sahibinin son halini gösteren, rötuş yapılmamış ve bilgisayarda basılmamış, beyaz fon üzerine en fazla üç ay önce çekilmiş 2 adet biometrik vesikalık fotoğraf

ÖNEMLİ: Geri dönüş vizesi için başvuruda bulunan ebeveynin pasaportuna kayıtlı çocukların fotoğrafları mutlaka pasaportta olmalı. Kayıtlı çocuğun resmi yok ise başvuru kabul edilmeyecektir.

4. Fransa’dan Türkiye’ye yapılan giriş tarihini gösteren Sınır Giriş Belgesinin aslı ve fotokopisi istenmektedir (İl Emniyet Müdürlüğü - Pasaport Şubesinden alınabilir)

5. Çocukların Fransa’da okuduklarına dair belgenin fotokopisi (Örn. karne)

6. Devlet sigortasına kayıtlı olduğuna dair Carte Vitale belgesinin fotokopisi

7. Ücret : Randevu günü geçerli olan döviz kuruna göre 99 avro (€) karşılığı TL olarak Büyükelçilikte ödenir. Büyükelçilik avro kabul etmemektedir. 6 Yaşın altındaki çocuklara da vize ücreti uygulanmaktadır.

Yayınlanma tarihi: 06/09/2013

Sayfa başına dönmek için