Hazine Müsteşarlığı ile AFD arasındaki finansman anlaşmasının imza töreni [fr]

Büyükelçi’nin, Hazine Müsteşarlığı ile AFD arasında finansman anlaşmasının imza töreninde yaptığı konuşma, 27 Ekim 2011

Sayın Müsteşar,
Fransız Kalkınma Ajansı Sayın Müdürü,
Hanımefendiler, Beyefendiler, sevgili dostlar,

Türk Hazine Müsteşarlığı ile Fransız Kalkınma Ajansı arasındaki bu finansman anlaşmasının, imza törenine katılmak üzere sizlerle birlikte olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizin de, bildiğiniz gibi, 2011 yılı Birleşmiş Milletler tarafından, Uluslararası Orman Yılı olarak ilan edildi. Bu da, Türkiye ile Fransa arasındaki bu yeni ortaklığı kutlamak için çok güzel bir vesile teşkil ediyor.

Fransa, ormanların tahrip edilmelerine, ve bozulmalarına karşı mücadeleyi, özellikle G20 dönem başkanlığı çerçevesinde, ve Avrupa Birliği bünyesinde olmak üzere, sürdürülebilir kalkınma politikalarının büyük önceliklerinden biri, haline getirdi.

Ormanların korunması küresel ısınmaya karşı verilen mücadelede, çok önemli bir hedef. Orman kayıplarından kaynaklanan gaz salınımı, ki bu tüm : kara, deniz ve hava taşımacılığının yol açtığından fazla, tüm dünyada sera etkisi yaratan gaz salınımının neredeyse % 20’sine tekabül ediyor. Orman kayıpları ayrıca, toprak erozyonu, gıda güvenliğinin ortadan kalkması, biyoçeşitliliğin azalması gibi geriye dönüşü olmayan çok büyük ekolojik zararlara da, yol açıyor.

Avrupa’da, orman alanlarının yüzölçümü her yıl yaklaşık 1 milyon hektar genişliyor. Bu ormanlar, karbondioksit salınımının yaklaşık % 10’unun bertaraf edilmesini sağlıyorlar. Bu da, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin esas hedeflerinden biri.

Türkiye ile Fransa arasında bu alandaki ikili işbirliği, 1857 yılında, ilk Türk Orman Okulu’nun kuruluşunun Fransa tarafından desteklenmesi ile başladı. Bu işbirliği günümüzde de, devam ediyor ve yakın bir zaman önce, Fransa’nın desteği ile Antalya’da kurulan orman yangınları, eğitim merkezi ile somutlaştı.

Bugün, imzaladığımız, finansman konvansiyonu, bu işbirliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Avrupa Yatırım Bankası ile birlikte finanse edilerek, 15 yıla yayılacak, 150 milyon avro tutarındaki bu kredi, doğrudan, Orman Genel Müdürlüğü’nün ağaçlandırma programını destekleyecek.

Bu projeye aynı zamanda, Fransa Ulusal Orman Ofisi ile Orman Genel Müdürlüğü arasında ortaya konacak bir ortaklık vasıtasıyla ikili işbirliği faaliyetlerini finanse etmeye yönelik 400.000 avro tutarında bir de sübvansiyon eşlik edecek.

Konuşmamı bitirirken, bu güzel projenin somutlaştırılmasına katkıda bulunan herkesi kutlamak istiyorum. Bu projede, Türkiye ile Fransa arasındaki dostluğun yeni bir örneğini görüyorum./.

Yayınlanma tarihi: 05/07/2012

Sayfa başına dönmek için