IFEA’nın yeni yayınları için Fransız Sarayı’nda verilen resepsiyon [fr]

Büyükelçi’nin IFEA’nın yeni yayınları için Fransız Sarayı’nda verilen resepsiyonda yaptığı konuşma, 2 Kasım 2011

Sayın Başkan,
Sayın Müdür,
Hanımefendiler, Beyefendiler,

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye’deki kurumlarımız arasında özel bir yere sahip. Bu enstitü 1930’dan bu yana, arkeoloji ve beşeri bilimler konusunda çalışan Fransız araştırmacıların Türk bilim dünyasıyla ve entelektüellerle olan bağlarını geliştiriyor ve zenginleştiriyor. Kültürlerimiz arasında beş yüzyıl boyunca aralıksız süren alışverişleri devam ettiriyor.

IFEA’nın faaliyetleri, bu son yıllarda özellikle verimli oldu. Enstitü araştırmacılarının ve davetli akademisyenlerin, her hafta herkese açık birçok seminer vermelerinden çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu seminerler yalnızca araştırma sonuçlarının sunumunu değil, aynı zamanda arkeoloji, Osmanlı tarihi, siyasi bilimler gibi çeşitli alanlardaki veya şehir, şehircilik ve sürdürülebilir kalkınma gibi konulardaki sorunların karşılaştırılmasını da sağlıyor.

Enstitü’nün yayıncılığı da önemli gelişmelerin yaşandığı diğer bir alan. IFEA müdiresi Nora Şeni, özellikle birkaç yıldır IFEA araştırmacılarının ve ortaklarının bilimsel çalışmalarının Fransızca’dan Türkçe’ye çevrilmesi ile atak bir yayın politikası yürütüyor.

Bu tercüme politikası aynı zamanda Türk editörlerle ortak yayıncılık anlayışı içinde, bu akşam sunumu yapılan Bizans konferansları derlemelerinin de içinde yer aldığı koleksiyonların oluşturulması ve arkeoloji konusunda birçok eserin yayınlanmasıyla da ortaya konuyor.

Elektronik yayıncılığa geçiş IFEA’nın başarılarının daha da artmasını sağlayacak. IFEA tarafından daha önce yayınlanmış ve dijital ortama aktarılmış bir eserler seçkisi, yıl sonundan önce internet üzerinde yayınlanacak. IFEA böylece Türk ve Fransız arkeolojisi ile beşeri ve sosyal bilimler alanlarında vazgeçilmez bir editör haline gelecek.

Tüm bu başarıların gayret gerektirdiğini biliyorum. Sözlerime son verirken, IFEA’nın başarısına katkıda bulunan herkese ve öncelikle de müdiresi Sayın Nora Şeni’ye teşekkür etmek istiyorum.

Teşekkür ederim./.

Yayınlanma tarihi: 05/07/2012

Sayfa başına dönmek için