16.İstanbul Çağdaş Sanat Bienali Lansmanı - 10 Eylül 2019 - Fransız Sarayı [fr]

16.İstanbul Çağdaş Sanat Bienali’nin lansmanı münasebetiyle İstanbul’daki Fransız Sarayı’nda bir akşam düzenlendi. İKSV Vakfı tarafından, 14 Eylül - 10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ve Küratörü Fransız Nicolas Bourriaud olan 16. Bienal’in başlığı, "Yedinci Kıta"’dır ve toplumlarımızın karşı karşıya bulunduğu büyük ekolojik sarsıntıya değinmektedir.

Lansmanın açılışında yaptığı konuşmada, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Sn. Charles Fries, "günümüz tartışma konularının söz konusu elzem sorunsalına Fransa Büyükelçiliği’nin iştirak etmesinin doğal" olduğunu ifade etmeştir. Sn. Büyükelçi: "üstesinden gelinmesi gereken bu zorlu konular karşısında, Cumhurbaşkanı Sn. Emmanuel Macron’un dediği gibi, “yeni bir hümanizm” inşa etmekle yükümlüyüz" diye sözlerine eklemiştir.

Fotoğraflar: Nathalie Ritzmann

Yayınlanma tarihi: 26/09/2019

Sayfa başına dönmek için