İşverene eşlik eden özel eleman

Eksik evrak, eksik başvuru anlamına gelir ve bu durumda vizenin reddedilmesi olasılığı yüksektir.

Sunulması gereken evrak listesi - Belgeler iki ayrı dosya halinde ve aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiş olmalıdır :

Prosedür :

İşveren, Fransa’da öngörülen seyahat süresini (seyahatlerin toplam süresi 6 aylık dönemlerde 3 ayı geçmemesi koşuluyla bir yıllık Geçici Çalışma İzni verilebilir) belirterek http://immigration.gouv.fr sitesinde yer alan CERFA n° 13647*02 « détachement de salarié hors mobilité intragroupe » formunu doldurur ve imzalar. Aynı işverenin ev içi çalışan personelinin tümü için tek bir CERCA formu doldurulmalıdır;

Daha sonra bu formu, başlığı “ev içi çalışan personel için Geçici Çalışma İzni talebi” (demande d’APT pour du personnel de maison) olan bir e-posta eki olarak Fransa’daki ilk ikamet yerinde yetkili olan DIRECCTE’in genel e-posta adresine iletir, bu e-postada bir senelik Geçici Çalışma İzni söz konusu olduğu belirtilmelidir ve Fransa’daki ilk ikamet yerinin adresi yazılmalıdır.

DIRECCTE, CERFA formunu ele alır (Geçici Çalışma İzni hanesini işaretleyerek), böylece milli toprağın tümü için geçerli Geçici Çalışma İzni değeri kazanır.

Işverene iletir veya bir e-postanın eki olarak 8 gün içinde gönderir;

Orijinal Geçici Çalışma İznini posta ile işveren tarafından belirtilen Fransa’da ilk ikamet adresine gönderir.

Çalışan daha sonra aşağıdaki belgelerle bir vize talebinde bulunmalıdır :

1. Dikkatlice doldurulmuş, tarih atılmış ve imzalanmış Schengen formu
2. Pasaportun aslı:

- Pasaport on (10) yıldan (veriliş tarihi) eski olmamalıdır
- Pasaport en az iki (2) boş vize sayfasına sahip olmalıdır.
- Pasaport vize sona erdikten sonra en az üç (3) ay geçerli olmalıdır.

3. Varsa, pasaporttaki vizeli ve mühürlü tüm sayfaların fotokopisi
4. Gidiş - dönüş uçak biletleri rezervasyonu
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
6. Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, %18 gri fonlu iki (2) adet vesikalık fotoğraf
7. Vize başvurusu sırasında ödenecek 60 avro karşılığı TL (vize reddedilse de iade edilmez)
8. DIRECCTE onaylı CERFA formu;
9. Çalışanın seyahat masraflarını üstlendiğine dair işverenin yazılı taahhüdü;

- URSSAF’a işveren katkı paylarının ödeneceğine dair beyanname;
- çalışanın sağlık ve yurda dönüş masraflarını kapsayan sigorta.

Konaklama belgeleri :

10. Tüm seyahat süresini kapsayan onaylı otel rezervasyonu ya da arkadaşlarınızda veya akrabalarınızda kalacaksanız belediyeden alınmış davetiye
11. Fransa’da oturma belgesi veya davet eden kişinin oturma belgesi.

Not : Belgelerin asıllarıyla, size iade edilmeyecek her belgenin bir suretini yanınızda bulundurmanız gerekir. Belirtilen belgelerden başka belgeler de istenebilir. Talep edilen tüm belgelerin sunulması, vizenin mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez. Başvuru ücreti tarafınıza iade edilmez. Talebinizin incelenmesini kolaylaştıracak her tür belgeyi dosyanıza ekleyebilirsiniz (Örn : vize düzenlenmiş eski pasaportlarınız, vs…).

Yayınlanma tarihi: 23/08/2011

Sayfa başına dönmek için