Kültür, spor veya konferans amaçlı seyahat

Eksik evrak ya da fotokopi eksik başvuru anlamına gelir ve bu durumda vizenin reddedilmesi olasılığı yüksektir.

Gösteri amaçlı olarak Fransa’da bulunan tüm sanatçılar, karşılığında ücret alsın veya almasın, DIRECCTE (Direction régionale, des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) tarafından onaylı bir sözleşme sunmak zorundalardır. Bu durum Fransa’da profesyonel olarak mesleğini icra eden refakatçiler için de geçerlidir.

Dikkat : Fransa’dan alınan bir çalışma izni, başka bir Schengen ülkesinde çalışmak için geçerli değildir.

Yabancı sanatçıların istisnai durumları festivallerde gönüllü olarak mesleğini icra etmesi :

Bir organizatör tarafından davet edilmiş ve Fransa’ya kısa süreli kalış için seyahat etmek isteyen yabancı uyruklu sanatçılar (AB, AEB ve İsviçre dışında), mesleklerini festival kapsamında gönüllü olarak icra ettikleri durumda çalışma izninden MUAFTIRLAR. Bu durum sadece sanatçılar için geçerlidir. Teknisyenler bu duruma dahil değildirler. Bu durumdan faydalanmak için DIRECCTE tarafından onaylı APT’den muafiyet belgesi sunulması gerekir. Bu belgenin sunulamadığı durumda, APT belgesinin sunulması gerekir.

Profesyonel sporcular için, ücret alsın ya da almasın, DIRECCTE tarafından onay yazısının aslı.

Amatör sporcular için (ücret almayan ama masrafları karşılanan ve harçlık alan), kulüp ya da organizatör tarafından yazılmış sporcunun ücret karşılığı faaliyette bulunmayacağı ve masraflarının karşılanacağına dair bir yazının (seyahat, sigorta, konaklama, harçlık,…) aslı.

Başvuru evrakları 2 nüsha halinde ve aşağıda belirtilmiş sıraya uygun olarak sunulmalıdır :

1. Dikkatlice doldurulmuş, tarih yazılmış ve imzalanmış Schengen formu
2. Pasaportun aslı:

- Pasaport on (10) yıldan (veriliş tarihi) eski olmamalıdır
- Pasaport en az iki (2) boş vize sayfasına sahip olmalıdır.
- Pasaport vize sona erdikten sonra en az üç (3) ay geçerli olmalıdır.

3. Varsa, pasaporttaki vizeli ve mühürlü tüm sayfaların fotokopisi
4. Gidiş dönüs uçak bileti rezervasyonu
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
6. Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, %18 gri fonlu iki (2) adet vesikalık fotoğraf
7. Vize başvurusu sırasında ödenecek 60€ karşılığı Türk lirası (vize reddedilse de iade edilmez)
8. Tüm seyahat süresince, ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan 30000 € tutarında Schengen bölgesi için geçerli seyahat sigortası

9. Konaklama belgeleri :

Konaklama davet eden kurum tarafından sağlanmayacaksa :

a)Tanıdık yanında konaklama: Fransa belediyesinden verilmiş davetiye (aslı ve fotokopisi) ve ayrıca davet eden kişinin
oturum yada kimlik kartının fotokopisi, gelirlerini kanıtlayan belgeler ( gelir beyan belgesi, son 3 aylık maaş bordrosu) ve ikametini kanıtlayan belge (EDF, telefon faturası yada kira kontratı)

b) Otelde konaklama : onaylanmış rezervasyonun faxı, eğer Fransada kalınacak yer yoksa

c) Fransa’da kendi evi yada kira sözleşmesi varsa : kira kontratı ya da ev tapusu, ev vergi belgesi

10. İş ile ilgili evraklar :

Başvuru sahibi çalışan ise:

- İşverenden garanti ve/veya izin belgesi
- SGK işe giriş bidirgesi ve SGK Hızmet dökümü

Başvuru sahibi çiftçi ise:

- Ziraat odasından verilen ürün alım satımıyla ilgili evrak

Başvuru sahibi çalışan ya da işveren ise:

- Ticaret odası kaydı aslı ve vergi levhası fotokopisi
- Vergi mükellefiyet belgesi

Başvuru sahibi emekli ise:

- Emekli maaş belgesi ( veya banka dekontu ya da emekli hesap cüzdanı)

Başvuru sahibi öğrenci ise:

- Okuduğu döneme ait İngilizce ya da Fransızca okul ya da üniversite belgesi ve öğrenci kimliği

Başvuru sahibi reşit değil ise ve tek başına yada yanlızca bir ebeveyn veya velayet sahibi kişi ile seyahat edecekse :

- Ebeveynlerden noter tasdikli muvafakatname (Bu durum çocukla birlikte giden ebeveyn tek başına velayet hakkına sahip ise yada tek ise) Belgede davet eden kişinin soyadı ve açık adresi, kalış süresi belirtilmiş olmalıdır.
Ayrıca davet eden kişi ve velayet hakkı bulunan kişiden imzalanmış olmalıdır ve bu evrakla birlikte davet edenin ve velayete sahip olan kişinin nüfus cüzdanı aslı ya da fotokopileri gerekmektedir.

11. Gelir ile ilgili evraklar :

- Son 3 aya ait banka hesap dökümleri bankadan damgalı ya da banka hesap cüzdanının aslı
- Düzenli gelire sahip olduğunu kanıtlayan belgeler : Örneğin son 3 aylık maaş bordrosu (ya da muadil belgeler)

12. Seyahat amacına gore belgeler :

Kültürel amaçlı seyahat veya konferansa katılım:

- Organizayonu düzenleyen kuruluştan davetiye veya faaliyet sözlesmesi ya da yaratıcı çalışma davetiyesi

Sportif faaliyetli seyahat:

- Spor kulübünden veya federasyonundan davetiye ya da sportif faaliyete katılım belgesi
- Gönderen spor kulübü ya da federasyonun garanti yazısı

Not : Belgelerin asıllarıyla, size iade edilmeyecek her belgenin bir suretini yanınızda bulundurmanız gerekir. Belirtilen belgelerden başka belgeler de istenebilir. Talep edilen tüm belgelerin sunulması, vizenin mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez. Başvuru ücreti tarafınıza iade edilmez. Talebinizin incelenmesini kolaylaştıracak her tür belgeyi dosyanıza ekleyebilirsiniz (Örn : vize düzenlenmiş eski pasaportlarınız, vs…).

Yayınlanma tarihi: 08/06/2012

Sayfa başına dönmek için