Kurumsal işbirliği [fr]

Türkiye’nin, kurumlarını Avrupalı bir işleyişe uyumlu hale getirerek Avrupa Birliğine tam üye olmaya hazırlanması çerçevesinde, kurumsal işbirliği etkinlikleri özel bir önem kazanmaktadır.

Bu bağlamda, Fransa’nın bu iki taraflı işbirliği etkinlikleri Avrupa Birliği tarafından başlatılmış bulunan etkinliklerin tamamlayıcı ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Fransa, Türk yönetim birimlerine Fransız uzmanlar yerleştirerek Avrupa’nın eşleşme programlarına etkin biçimde katılmaktadır.

Kurumsal işbirliği Avrupa niteliklidir. Aşağıdaki alanlarla ilgilidir :

Hukuk Devleti ve Kamusal Özgürlükler

Avrupa’yı ilgilendiren çeşitli alanlarda uzman buluşmaları ve polis memurlarına verilen formasyonlar :
- Organize suçlarla mücadele,
- Kalpazanlık ve sahtecilikle mücadele,
- Sanal-suçlulukla mücadele,
- Kara para aklamayla mücadele,
- Adlî polis,
- Sınır polisi,
- Kalabalıkların yönetimi,
- İnsan kaçakçılığıyla mücadele,
- Sanat eserleri kaçakçılığıyla mücadele,
- Soruşturma teknikleri,
- Uluslararası ilişkiler,
- Terörizmle mücadele.

Hakim ve savcıların değişimi ile özel ya da yeni alanlarda eğitilmeleri :
- Şartlı salıverme,
- Adalet akademisi,
- İstinaf mahkemesi,
- Sahtecilikle mücadele,
- Organize suçlarla savaşım,
- Cezaevleri sistemi.

Gümrükler

Avrupa mevzuat ve normları ile ilgili olarak gümrük memurlarına Fransa’da verilen formasyon.

Türk memurların eğitimi

Türk (TODAİE) ve Fransız memur eğitim okulları (ENA, IRA) arasında değişimler ve yönetimlerarası bir ilişki ağının geliştirilmesi.

Yayınlanma tarihi: 22/12/2005

Sayfa başına dönmek için