Kurumsal ve teknik işbirliği faaliyetleri [fr]

Uygulamaya konan etkinliklerin tümü Avrupa nitelikli bileşenleri bulunan etkinlikler geliştirme sürekli anlayışı içinde yapılmaktadır.

Uzmanlar ve uzmanlık değişimleri

İki taraflı teknik ve kurumsal işbirliği çalışmaları, Fransa’da ve Türkiye’de uzman buluşmaları, ziyaretleri ve, konulu çalışma atölyeleri çercevesinde yürütülmektedir. Bunların amacı, her alanda milli stratejiler oluşturmak ve Avrupa nitelikli, özel proje fişleri üretmektir.

Karşılıklı işbirliği etkinlikleri, Avrupa Birliği tarafından Türkiye’nin üyelik sürecine gerçek bir katkıda bulunmak için yürütülen etkinlikleri tamamlayıcı nitelikte (ya da bunlara ön çalışma niteliğinde) geliştirilmiştir.

İşbirliği etkinlikleri aynı zamanda, amacı öncelikli işbirliği programları saptamak ve yaşama geçirilecek faaliyetleri karşılıklı olarak uyumlu kılmak olan, düzenli karma komisyon toplantıları sırasında, iki ülkenin kurumları arasında siyasi ve teknik danışmalar esnasında belirlenmiştir.

Kadrolar ve teknisyenlerin eğitimi

En iyi Fransız okul ve üniversitelerinde bir eğitim bursu programı uygulamaya konmuştur.

Bütçeden karşılanacak destek ve yardımlar

Özel projeleri desteklemek için duruma göre ayrı ayrı mali yardımlar araştırılıp uygulamaya geçirilebilir.

Yayınlanma tarihi: 30/06/2008

Sayfa başına dönmek için