Mali’deki durum hakkında Afrika Birliği Konferansı’nın açıklaması, 28 Ocak 2013 [fr]

MALİ’deki DURUM HAKKINDA AFRİKA BİRLİĞİ KONFERANSI’NIN AÇIKLAMASI, 28 Ocak 2013

Mali’deki güvenlik durumu ve ülkenin kuzeyinde sürekli kötüleşen insani durumdan DERİN KAYGI DUYAN ;

Mali Cumhuriyeti’nin ulusal birliği ve toprak bütünlüğüne KESİN OLARAK BAĞLI OLDUĞUMUZU YİNELEYEN ;

Mali’nin kuzey kesiminin muhtelif silahlı, terörist ve suç grupları tarafından işgalinin devamının Mali’de, bölgede ve bölgenin dışında barışa, güvenliğe ve istikrara ağır bir tehdit oluşturduğunu NOT EDEN ;

(…)

Özellikle Geçiş için Yol Haritasının kabul edilmesi olmak üzere günümüzün önemli sorunlarına bir çözüm bulmak amacıyla Mali’de kaydedilen ilerlemelerden MEMNUNİYET DUYAN ;

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’na (CEDEAO), « les pays du champ »’ya, asker sevk eden eden diğer Afrika Devletlerine ve ikili ve çok taraflı ortaklarımızın tamamına DERİN ŞÜKRANLARIMIZI İFADE EDEN ve bu bağlamda, Mali’nin bu zor zamanlarında Fransa’nın önemli yardımını TANIYAN ;

ÜSTELİK Mali’deki durum ile ilgili daha önce bizlerin ve CEDEAO’nun almış olduğu kararları TEYİD EDEN,

27-28 Ocak 2013 tarihlerinde, Etiyopya’nın başkenti Addis Abéda’da 20. olağan toplantımız vesilesiyle biraraya gelen Afrika Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları olarak bizler aşağıda yer alan hususları kabul ederiz :

(…)

3. Afrika Birliği’nin, Mali Cumhuriyeti’nin ulusal birliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılığını ve Afrika’nın bunların muhafaza edilmesi için hiçbir çabadan sakınmayacağını yeniden ifade eder. Konsey, Afrika Birliği’nin terörü ve sınırdışı suçları, ayrıca siyasi taleplerde bulunmak için silahlı başkaldırıya başvurulmasını kesin olarak reddettiğini bir kez daha ifade eder ;

4. İslami Mağrip El Kaide’si (AQMI) ; Ansar Dine ve Batı Afrika’da Birlik ve Cihad Hareketi (MUJAO) gibi çeşitli silahlı terör ve suç gruplarının Mali’nin kuzeyindeki varlıklarının bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği için oluşturduğu ağır tehdit karşısında derin kaygısını ve söz konusu grupların sivil halklara karşı uyguladığı zulmü ayrıca, tarihi, kültürel ve dini anlamı bulunan eserlerin yıkımını kesin bir ifadeyle kınadığını yineler. Konsey ayrıca, bölgedeki insani durumun sürekli olarak kötüleştiğini derin bir kaygı ile not eder ;

5. Afrika Birliği’nin, silahlı terör ve suç grubu koalisyonu tarafından, 10 Ocak 2013 tarihinde Mopti bölgesinde bulunan Konna şehrine karşı yapılan saldırıları kesin bir ifadeyle kınadığını yineler. Bu bağlamda, Konsey, Malili yetkililerin talebi üzerine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2085 (2012) sayılı kararı ile Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesi çerçevesinde Fransa’nın hızlı ve etkin bir şekilde yapmış olduğu yardımın, söz konusu gruplar tarafından başlatılan taaruzu bloke etmesinden ve yine bu grupların işgal ettiği bölgelerin yeniden fethedilmesini sağlamasından ötürü memnuniyetini ifade eder. Konsey ayrıca, hem bölgede hem de bölgenin dışında yer alan birçok üye Devletin, Afrika’nın yönetiminde bulunan Uluslararası Mali Destek Misyonu (MISMA) çerçevesinde asker sevk ederek katkı sağlama kararı almasını memnuniyetle karşılar. Konsey, durumun ani olarak kötüleşmesine karşı koymak üzere yapılan bütün girişimler için CEDEAO’ya ve dönem Başkanı, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Dramane Ouattara’ya takdirini yineler, 19 Ocak 2013 tarihinde Abidjan’da düzenlenen CEDEAO’nun olağanüstü zirvesinde yayınlanan bildiriyi kabul eder. Konsey, silahlı, isyancı, terörist ve suç grupları lehine yapılan gereç ve savaşcı güç sağlama hareketlerini önlemek üzere, sınırlarındaki gözetimi güçlendirmek için Mali’ye komşu ülkelerin aldıkları önlemleri memnuniyetle karşılar.

(…)

7. MİSMA’nın bölgeye gönderilmesinin hızlandırılması ve söz konusu misyonun etkin bir şekilde işlev görmesinin sağlanılması ayrıca, Mali Savunma ve Güvenlik Güçlerinin (FDSM) kapasitelerinin artırılması yönünde çalışılması gerektiğinin altını çizer.

(…)

(d) Afrika Birliği’nin ve CEDEAO’nun Komisyonlarını, MISMA çerçevesinde ve Afrika İnsan Hakları ve Halklar Komisyonu (CADHP) desteği ile, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde, kurtarılmış bölgelerde insan hakları durumunu gözetlemek için ve Mali halkının değişik bileşenleri arasında kalıcı bir barışın şartlarını yaratmak için Malili yetkililere destek vermek için sivil gözlemciler göndermeye davet eder ;

(e) Afrika Birliği’ne bütün üye Devletleri, almış oldukları yerinde kararlarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararlarına uygun olarak, MISMA ve FDSM’e mali ve lojistik alanlarda gerekli desteği vermeye ve 29 Ocak 2013 tarihinde Addis Abéba’da düzenlenmesi öngörülen donatörler konferansı vesilesiyle, gerekli kaynakların seferber edilmesine anlamlı bir şekilde katkı sağlamaya teşvik eder.

(…)

(g) askeri güç sağlamaya müsait olan bütün üye Devletleri, MISMA’nın güçlendirilmesi çabalarını ve mümkün olduğunca kısa bir süre içinde bölgeye yerleştirilmelerini sağlayacak gerekli hazırlıkların yapılmasını kolaylaştırmak için, bu konuda Afrika Birliği ve CEDEAO Komisyonlarını bir haftalık bir süre içinde bilgilendirmeye davet eder ve ;

(h) Mali’ye doğrudan komşu ülkelerden, istihbarat alanında talep edilen gerekli desteği ve yürütülmekte olan operasyonları ve Mali Devleti’nin bütün topraklarında otoritesini yeniden sağlamasını kolaylaştıracak başka herhangi bir desteği vermelerini ister. Bu bağlamda, Konsey, sınır gözetim önlemlerinin etkinliğini güçlendirmek ve koordinasyonu kolaylaştırmak üzere, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde, CEDEAO’ya, CEMOC’a ve UFL’e üye, Mali’ye komşu ülkeler toplantısı düzenlemesi konusunda Komisyonu teşvik eder ;

8. Afrika Birliği’nin, Mali’de Afrika Birliği ve CEDEAO’nun çabalarını destekleyen ikili ve çok taraflı bütün ortaklara minnettar olduğunu bir kez daha ifade eder. Konsey, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2085 sayılı (2012) kararının ilgili maddeleri uyarınca, uluslararası ortakları, 29 Ocak 2013 tarihinde donatörler konferansı vesilesiyle, MISMA ve FDSM’e yönelik hem mali hem de lojistik alanlarda cömert katkılar sağlamaya teşvik eder. Konsey ayrıca, FDSM’nin kapasitelerinin güçlendirilmesine yardımcı olmak üzere bölgeye bir eğitim ekibi sevk edilmesi de dahil olmak üzere Mali’ye destek çabalarından ötürü Avrupa Birliği’ne takdirlerini ifade eder ;

(…)

10. Geçiş sürecini başarılı bir şekilde sonuçlandırmakla yükümlü olan Cumhurbaşkanı Dioncouda Traoré ve Başbakan Diango Cissoko’ya Afrika Birliği’nin desteğini yineler ve kendilerini, 5 Şubat 2013 tarihinde Brüksel’de düzenlenmesi öngörülen Mali’deki durum ile ilgili Destek ve İzleme Grubu’nun toplantısı öncesi, özgür, şeffaf ve güvenilir seçimlerin düzenlenmesi amacıyla gerekli düzenlemeler de dahil olmak üzere Geçiş süreciyle ilgili Yol Haritası’nın hazırlanması ve kabul edilmesi için gerekli bütün hazırlıkları yapmaya teşvik eder. Konsey ayrıca, Malili yetkilileri, FDSM’nin bünyesinde de dahil olmak üzere, Malililer arasında barışın sağlanmasına yönelik ve Mali’nin içinde bulunduğu çok yönlü krizin temel nedenlerinin ele alınmasını kolaylaştırmak üzere günümüzün başlıca konuları üzerinde bir uzlaşmanın ortaya çıkmasına yönelik kararlı bir şekilde gayret göstermeye cesaretlendirir ;

(…)

13. Mali Hükümeti ile CEDEAO ve ikili ve çok taraflı ortaklarla birlikte istişarelerde bulunarak, Komisyondan, 20 Mart 2012 tarihinde [PSC/MIN/DECL.(CCXIV)] Bamako’da düzenlenen Konsey’in 314. toplantısı sırasında Afrika Dayanışma Girişimi (ISA) ile bağlantılı olarak kabul edildiği şekliyle Afrika Birliği’nin Sahel Stratejisi çerçevesinde Mali’nin çatışma dönemi sonrası yeniden yapılandırılmasına yönelik bir strateji geliştirmesini ister ;

(…)

(B) BU AÇIKLAMAYA DAYANARAK, KONFERANS :

(….)

(i) Afrika Birliği’nin, 460 milyon Amerikan dolarını bulan MISMA’nın bütçesine toplam 50 milyon dolar tutarında katkı sağlamasına karar verir. (…) Konferans ayrıca, bu miktarın 45 milyon dolarının MISMA’nın bütçesini kapatmaya yardımcı olmak ve kalan 5 milyon doları da Mali Savunma ve Güvenlik Güçleri’ne (FDSM) destek vermek üzere kullanılmasına karar verir ;

(ii) Bütün üye Devletler’den, 29 Ocak 2013 tarihirde Addis Abéba’da düzenlenecek donatörler konferansı vesilesiyle ve pan-Afrika dayanışma ve ortak sorumluluklar ruhuyla, MISMA ve FDSM’ye mali, lojistik ve diğer alanlarda cömert bir şekilde katkılar sağlamalarını ısrarla talep eder ;

(…)

Yayınlanma tarihi: 30/01/2013

Sayfa başına dönmek için