Öğrenci

Eksik evrak, eksik başvuru anlamına gelir ve bu durumda vizenin reddedilmesi olasılığı yüksektir.

Sunulması gereken evrak listesi - Belgeler iki ayrı dosya halinde ve aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiş olmalıdır :

- Fransız eğitim programları ve/veya Fransız makamlarınca tanınan başlangıç formasyon veya eğitim için özel veya kamu eğitim kurumlarında,

- veya mesleki formasyon kurumunda,

- veya eğitim, formasyon veya gençlik alanlarında Avrupa Birliği işbirliği programı çerçevesinde,

- asıl faaliyeti, genel veya mesleki nitelikli bir eğitim veya formasyon olan üç aydan daha uzun bir süre eğitim almak için Fransa’ya gelen ve vize geçerlilik başlangıç tarihinde reşit olan (18 yaş veya daha üstü) yabancı öğrenciler.

Bu durumda, öğrenci sayılanlar:

- üniversite veya yüksek öğrenim seviyesindeki bir kurumda öğrenim gören yabancılar;

- orta öğrenim seviyesinde eğitim görmek isteyen reşit yabancılar;

- sürekli yüksek mesleki formasyon alan yabancılar;

- eğiticiler, ücretli araştırma görevlileri ve öğretim asistanları (ATER);

- « capacité de droit » programına kayıtlı öğrenciler ;

- “uzmanlık formasyon sertifikası” AFS’ye veya “ileri uzmanlık formasyon sertifikası” AFSA’ya kayıtlı olan “stajyer doktorluk yapan” (FFI) tıp öğrencileri ;

- “aile destek stajyerleri” (“au-pair” olarak adlandırılan);

- diplomalı Fransızca eğitimi gören öğrenciler.

Eğitim için uzun süreli vize talepleri, aşağıdaki koşullardaki yabancılar hariç, Espace Campus France’tan (ECF) geçer:

- bir Fransız orta öğrenim kurumunda eğitim görmek isteyenler;

- serbest eğitim görmek isteyenler;

Eğitim vizesi için talep gerçekleştirmeden önce, kurum kayıt dosyası Campus France üzerinden onaylanmalıdır: http://www.turquie.campusfrance.org

Gerekli belgeler :

1. Dikkatlice doldurulmuş, tarih atılmış ve imzalanmış iki (2) adet uzun süreli Schengen vizesi başvuru formu
2. Pasaportun aslı:

- Pasaport on (10) yıldan (veriliş tarihi) eski olmamalıdır
- Pasaport üzerinde en az iki (2) boş vize sayfası bulunmalıdır.
- Pasaport, vize başvurusu yapıldığında en az 18 ay geçerli olmalıdır.

3. Varsa, pasaporttaki vizeli ve mühürlü tüm sayfaların fotokopisi
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
5. Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, %18 gri fonlu üç (3) adet vesikalık fotoğraf
6. Bir Fransız kuruma önkayıt veya kesin kayıt belgesi veya Fransız Hükümetinden burs hak edildiğine dair belge. Bir “yüksekokul” sınavını geçen öğrencilerin, öğrenci olduğunu kanıtlaması için sınav başkanı tarafından verilen başarı belgesi yeterlidir.
7. Türkiye’de alınan son diploma
8. Ebeveynlerin Fransa’daki seyahat masraflarını üstleneceklerine dair beyanı
9. Ebeveynlerin geçim kaynaklarını kanıtlayan belgeler (iş ile ilgili belgeler – işverenler için: şirket sicil kaydı, vergi beyanı, imza sirküleri, resmi gazete, çalışanlar için: maaş bordroları ve SSK) son üç aya ait banka hesap dökümleri.
Basvuran kişinin aylık gelirinin en az 615 avro karşılığı TL olması gerekir.
Toplam tutarın bir Fransız banka hesabına yatırıldığını veya daha sonra yatırılacağını belgeleyen bir banka belgesi.
Burslular için (Fransız hükümeti bursluları, eğitim bursunu düzenli olarak veren yabancı bir hükümetin veya uluslararası kuruluşların bursluları veya topluluk programlarından faydalananlar): bursun tutarına ve süresine dair veya topluluk programından faydalanıldığını belirten bir belge. Bunlar dışında başka herhangi bir kaynak gerekli değildir.
10. Campus France Numarası : http://www.turquie.campusfrance.org

11. Başvuru sahibi vize birimine geçmeden önce (www.consulfrance-istanbul.org) internet sitemizde yer alan OFII formunun üst bölümünü doldurmalıdır.
12. Seyahatinin ilk üç ayı süresinde konaklama koşulları ile ilgili belgeler:

- Otel ise: otelden tasdikli rezervasyon
- Şahısta konaklama durumunda: yeminli beyan;
- Bir kurumda (veya kuruluşta) konaklama veya kurumun (veya kuruluşun) konaklama sağlaması durumunda: kurumun veya kuruluşun beyanı;

13. Tüm belgelerin (form hariç) bir fotokopisi talep edilir.

Dosya masraflarının ücretsiz olduğu durumlar :

- Fransız Hükümetinden burs alanlar : öğrenci niteliğini kanıtlamak için bir burs belgesi yeterlidir; Yeterli kaynakları kanıtlamak için burs tutarı ve süresi ile ilgili veya topluma dayalı programdan yararlandığını gösteren bir belge yeterlidir.

- Yabancı vakıflardan veya yabancı hükümetlerden burs alanlar ve topluma dayalı programlardan yararlananlar

Dosyası Espace Campus France (ECF) tarafından incelenen öğrenciler 50 avro karşılığı TL öderler.

Diğer başvurular için : Vize başvurusu sırasında 99 avro karşılığı TL ödenir (ücret, vize reddedilse de iade edilmez).

Dikkat :
Fransa Başkonsolosluğu hususi “yeşil” pasaportlara öğrenci vizesi vermez. Başvuru sahibi normal pasaport hamili olmalıdır.

Not :
- Aile nüfus kayıt örneği de aralarında bulunmak üzere tüm resmi belgeler Fransızca’ya çevrilmiş ve bir noter tarafından tasdiklenmiş olmalıdır.
- Belgelerin asıllarıyla, size iade edilmeyecek her belgenin bir suretini yanınızda bulundurmanız gerekir. Belirtilen belgelerden başka belgeler de istenebilir. Talep edilen tüm belgelerin sunulması, vizenin mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez. Başvuru ücreti tarafınıza iade edilmez. Talebinizin incelenmesini kolaylaştıracak her tür belgeyi dosyanıza ekleyebilirsiniz (Örn : vize düzenlenmiş eski pasaportlarınız, vs…).

Yayınlanma tarihi: 18/07/2012

Sayfa başına dönmek için