Öğrenci - Sınav

Eksik evrak, eksik başvuru anlamına gelir ve bu durumda vizenin reddedilmesi olasılığı yüksektir.

Sunulması gereken evrak listesi - Belgeler iki ayrı dosya halinde ve aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiş olmalıdır :

1. Dikkatlice doldurulmuş, tarih atılmış ve imzalanmış Schengen formu
2. Pasaportun aslı:

- Pasaport on (10) yıldan (veriliş tarihi) eski olmamalıdır
- Pasaport üzerinde en az iki (2) boş vize sayfası bulunmalıdır.
- Pasaport, vizenin sona eriş tarihinden itibaren en az üç (3) ay süreyle geçerli olmalıdır.

3. Varsa, pasaporttaki vizeli ve mühürlü tüm sayfaların fotokopisi
4. Gidiş - dönüş uçak biletleri rezervasyonu
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
6. Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, %18 gri fonlu iki (2) adet vesikalık fotoğraf
7. Vize başvurusu sırasında ödenecek 60 avro karşılığı TL (Vize reddedilse de iade edilmez)
8. Tüm seyahat süresince, ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan 30000 avro tutarında Schengen bölgesi için geçerli seyahat sigortası.

Seyahat gerekçelerini belirten belgeler :

9. Campus France kimlik numarası
10. Sınav çağrısı belgesi (www.turquie.campusfrance.org sitesinden Campus France alanına kayıt gerektirir)

Konaklama belgeleri :

11. Sınav sonuçlarının açıklanmasından önceki süre için otel tarafından tasdik edilmiş otel rezervasyonu ya da arkadaşlarınızda veya akrabalarınızda kalacaksanız belediyeden alınmış davetiye
12. Fransa’da oturma belgesi veya davet eden kişinin oturma belgesi.

Mali durum belgeleri:

13. Son 6 aya ait şahsi hesap dökümleri veya ebeveynlerin hesap dökümleri ile ebeveynlerin masrafları üstlendiklerine dair mektubu (mali durum yıllık bazda değerlendirilir)
14. Türkiye’de / Avrupa’da gayrimenkul tapuları

Kişisel belgeler :

15. Nüfus aile kayıt belgesi
16. Fransızca veya İngilizce olarak hazırlanmış okul veya üniversite belgesi ve öğrenci kimliği
17. Reşit olmayanlar için ebeveynlerinin noter tasdikli izin belgesi
18. Türk vatandaşı olmayanlar için Türkiye’de oturma ve çalışma izni.

Not : Belgelerin asıllarıyla, size iade edilmeyecek her belgenin bir suretini yanınızda bulundurmanız gerekir. Belirtilen belgelerden başka belgeler de istenebilir. Talep edilen tüm belgelerin sunulması, vizenin mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez. Başvuru ücreti tarafınıza iade edilmez. Talebinizin incelenmesini kolaylaştıracak her tür belgeyi dosyanıza ekleyebilirsiniz. (Örn : vize düzenlenmiş eski pasaportlarınız, vs…).

Yayınlanma tarihi: 08/06/2012

Sayfa başına dönmek için